Åpne hovedmenyen
Helse Sør-Øst RHF
Offisielt navnHelse Sør-Øst RHF
TypeRegionalt helseforetak
Org.nummer991 324 968
Stiftet1. juni 2007[1]
LandNorge
HovedkontorHamar
Adm. dir.Cathrine M. Lofthus[2]
DistriktsleddOslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Hedmark, Oppland
Ansatte77 000[3]
Undergrupper11 helseforetak[4]
EierHelse- og omsorgsdepartementet
Nettstedwww.helse-sorost.no
Hovedinngangen ved Hamar sykehus, en del av Helse Sør-Øst.
Tårnet ved inngangen til Oslo universitetssykehus, Ullevål, en del av Helse Sør-Øst.
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, som eies av Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst er det største blant den norske stats fire regionale helseforetak (RHF). Helse Sør-Øst ble opprettet 1. juni 2007 gjennom en sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. Helse Sør-Øst sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i regionen. Samlet omsetning er ca. 79 milliarder kroner i 2015. Helse Sør-Øst er med sine ca. 78 200 ansatte Norges største arbeidsgiver.[3] Hovedkontoret for Helse Sør-Øst ligger på Hamar. Foretaket har i tillegg kontorsted i Skien og i Oslo samt Tønsberg, der kontoret for velg behandlingssted er lokalisert.

HistorieRediger

Styret ble utnevnt 11. mai 2007, med Hanne Harlem som leder. Den 21. mai ble Bente Mikkelsen tilsatt som administrerende direktør. Det første foretaksmøtet i Helse Sør-Øst fant sted i Helse- og omsorgsdepartementet onsdag 30. mai 2007.

AnsvarsområdeRediger

Som en statlig virksomhet er Helse Sør-Østs hovedoppgaver definert gjennom oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder med til sammen 2,9 millioner innbyggere. Helse Sør-Øst har ansvar for 56 % av den samlede spesialisthelsetjenesten i Norge.

Helse Sør-Østs to viktigste tiltak for rapportering til eier og informasjon til samfunnet for øvrig er Årlig melding og Årsrapport med årsberetning og årsregnskap. Årlig melding svarer opp kravene som Helse- og omsorgsdepartementet har stilt til Helse Sør-Østs virksomhet, mens årsberetning og årsregnskap svarer opp kravene i regnskapsloven.

Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Virksomheten omfatter sykehus, institusjoner i psykiatrien og innen rusbehandling, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, pasienttransport, opptreningsinstitusjoner, sykehusapotek og laboratorier.

OrganisasjonRediger

Virksomheten i Helse Sør-Øst er organisert i 11 underliggende datterselskaper, kalt helseforetak (HF).

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) i Helse Sør-Øst drives av Oslo universitetssykehus på vegne av Helse Sør-Øst, med ansvar for hele Helse Sør-Øst samt et nasjonalt koordinerende ansvar for legers spesialistutdanning. Senteret ledes av en egen direktør, administrativt plassert i direktørens stab ved OUS, som også rapporterer til Helse Sør-Øst. Senteret har ansvar for rundt 60% av leger i spesialisering i Norge.

Helse Sør-Øst har også avtaler med private helseleverandører, herunder Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset.

Tall og faktaRediger

 • 44 500 mennesker er på jobb hver dag
 • 13 100 pasienter behandles
 • 1 980 nye henvisninger mottas
 • 90 nye verdensborgere fødes
 • 311 bemannede ambulanser i beredskap
 • 1 000 ambulanseoppdrag utføres
 • 42 500 kilometer i ambulanse
 • 8 200 munnbind forbrukes
 • 6 200 par operasjonshansker
 • 4 850 infusjonssett
 • 1 100 operasjonsfrakker
 • 180 millioner kroner i samlet kostnadsforbruk

Akutt og traumefunksjonerRediger

I Helse Sør-Øst er det 16 sykehus med akutt- og traumefunksjon som er geografisk spredt i hele Helse Sør-Øst. Sykehus med traumefunksjon er et akuttsykehus med definerte og etterprøvd minimumskompetanse og infrastruktur for å ta imot og behandle skadde pasienter, samt klare kriterier for overflytting av de alvorlig skadde til traumesenter. Oslo Universitetssykehus HF er det regionale traumesenteret. De har ansvar for fagutvikling og utvikling og vedlikehold av retningslinjer for traumesystemet og for å kvalitetssikre koordineringen og oppfølgingen av traumebehandling gjennom beskrevne behandlingsforløp. Målet er at de alvorlig skadde blir dirigert (triagert) til traumesenteret, eventuelt via stabiliserende initialbehandling ved annet sykehus med traumefunksjon.

Ambulansetjenesten i Helse Sør-Øst er organisert gjennom seks ambulansetjenester med totalt 103 ambulansestasjoner per november 2017.

Helseforetaket har fem AMK-sentraler (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral), hvorav fire har ansvar for en helikopterbase. Det er ambulansehelikoptre i Tromsø, Evenes, Brønnøysund, Trondheim, Ålesund, Førde, bergen, Stavanger, Arendal, Ål, Lørenskog og Dombås.

Redningshelikoptrene er stasjonert i Lakselv, Bodø, Ørland, Florø, Stavanger og Rygge.

StyreRediger

Styret består for tiden av[5]

ReferanserRediger

 1. ^ «Hva har vi gjort - 2007». Arkivert fra originalen 16. januar 2017. Besøkt 15. januar 2017. 
 2. ^ Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF
 3. ^ a b Om oss
 4. ^ Om oss
 5. ^ Styret

Eksterne lenkerRediger