Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF er det største blant den norske stats fire regionale helseforetak (RHF). Helse Sør-Øst RHF ble opprettet 1. juni 2007 gjennom en sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker i regionen. Samlet omsetning er ca. 82 milliarder kroner i 2018. Helse Sør-Øst er med sine ca. 80 000 ansatte Norges største arbeidsgiver. Hovedkontoret for Helse Sør-Øst RHF ligger på Hamar. Foretaket har i tillegg kontorsted i Oslo, Skien og Tønsberg.

Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst.svg
Offisielt navnHelse Sør-Øst RHF
Org.formAnnet foretak ifølge særskilt lov
Org.nummer991 324 968
BransjeSpesialisthelsetjenesten
Etablert11. mai 2007[1]
Forgjenger(e)Helse Øst, Helse Sør
Eier(e) Helse- og omsorgsdepartementetRediger på Wikidata
Datterselskap
Hovedkontor HamarRediger på Wikidata
LandNorge
Styreleder Svein GjedremRediger på Wikidata
Adm. dir. Terje RootweltRediger på Wikidata
Antall ansatte80 000[2] (2018)
Omsetning82 000 000 000 NOK (2018)[2]
Nettsted Offisielt nettsted
Hovedinngangen ved Hamar sykehus, en del av Helse Sør-Øst.
Tårnet ved inngangen til Oslo universitetssykehus, Ullevål, en del av Helse Sør-Øst.
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, som eies av Helse Sør-Øst.

HistorieRediger

Styret ble utnevnt 11. mai 2007, med Hanne Harlem som leder. Den 21. mai ble Bente Mikkelsen tilsatt som administrerende direktør. Det første foretaksmøtet i Helse Sør-Øst fant sted i Helse- og omsorgsdepartementet onsdag 30. mai 2007.

AnsvarsområdeRediger

Som en statlig virksomhet er Helse Sør-Øst RHFs hovedoppgaver definert gjennom oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, og Agder, med til sammen tre millioner innbyggere. Helse Sør-Øst har ansvar for 57 % av den samlede spesialisthelsetjenesten i Norge.

Helse Sør-Østs to viktigste tiltak for rapportering til eier og informasjon til samfunnet for øvrig er Årlig melding[3] og Årsrapport med årsberetning og årsregnskap. Årlig melding svarer opp kravene som Helse- og omsorgsdepartementet har stilt til Helse Sør-Østs virksomhet, mens årsberetning og årsregnskap svarer opp kravene i regnskapsloven.

Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Virksomheten omfatter sykehus, institusjoner i psykiatrien og innen rusbehandling, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, pasienttransport, opptreningsinstitusjoner, sykehusapotek og laboratorier.

OrganisasjonRediger

Virksomheten i Helse Sør-Øst er organisert i 11 underliggende datterselskaper, kalt helseforetak (HF).

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) i Helse Sør-Øst drives av Oslo universitetssykehus på vegne av Helse Sør-Øst, med ansvar for hele Helse Sør-Øst samt et nasjonalt koordinerende ansvar for legers spesialistutdanning. Senteret ledes av en egen direktør, administrativt plassert i direktørens stab ved OUS, som også rapporterer til Helse Sør-Øst. Senteret har ansvar for rundt 60% av leger i spesialisering i Norge.

Helse Sør-Øst har også avtaler med private helseleverandører, herunder Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset, samt et stort antall avtalespesialister.

Et døgn i Helse Sør-ØstRediger

15 341 pasienter behandles

1 974 nye henvisninger mottas

85 nye verdensborgere fødes

46 500 mennesker på jobb

218 bemannede ambulanser i beredskap

1 170 ambulanseoppdrag utføres

49 700 kilometer i ambulanse

10 300 munnbind forbrukes

9 390 operasjonshansker

5 900 infusjonssett

1 255 operasjonsfrakker

219 millioner kroner i samlet kostnadsforbruk

Akutt og traumefunksjonerRediger

I Helse Sør-Øst er det 16 sykehus med akutt- og traumefunksjon som er geografisk spredt i hele Helse Sør-Øst. Sykehus med traumefunksjon er et akuttsykehus med definerte og etterprøvd minimumskompetanse og infrastruktur for å ta imot og behandle skadde pasienter, samt klare kriterier for overflytting av de alvorlig skadde til traumesenter. Oslo Universitetssykehus HF er det regionale traumesenteret. De har ansvar for fagutvikling og utvikling og vedlikehold av retningslinjer for traumesystemet og for å kvalitetssikre koordineringen og oppfølgingen av traumebehandling gjennom beskrevne behandlingsforløp. Målet er at de alvorlig skadde blir dirigert (triagert) til traumesenteret, eventuelt via stabiliserende initialbehandling ved annet sykehus med traumefunksjon.

Ambulansetjenesten i Helse Sør-Øst er organisert gjennom seks ambulansetjenester med totalt 103 ambulansestasjoner per november 2019.

Det regionale helseforetaket har fem AMK-sentraler (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Helse Sør-Øst har fem luftambulansebaser som driftes av det nasjonale selskapet Luftambulansetjenesten HF, mens aktuelle helseforetak har ansvaret for medisinsk bemanning. AMK Oslo er tillagt ansvaret for koordinering.

StyreRediger

Styret består for tiden av[4]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger