Helse Sør var et av den norske stats regionale helseforetak (RHF), fram til det 1. juni 2007 ble slått sammen med Helse Øst til Helse Sør-Øst.

Helse Sør eide 8 helseforetak (HF):

I tillegg var Helse Sør deleier i Sykehusapotekene ANS. Helse Sør hadde også avtale med private helseleverandører.

Sykehuspartner var en avdeling i Helse Sør, etter at det først hadde vært organisert som et Helseforetak en kort periode.

Eksterne lenker rediger