Helse Øst

Helse Øst var et av den norske stats regionale helseforetak (RHF), fram til det 1. juni 2007 ble slått sammen med Helse Sør til Helse Sør-Øst. Foretaket hadde ca. 31 000 medarbeidere og et årlig budsjett på ca. 21 milliarder kroner.

Helse Øst eide 7 helseforetak (HF) og var deleier i ett apotekselskap:

Helse Øst hadde også avtale med flere private helseleverandører.

Eksterne lenkerRediger