Østfinmarken fogderi

(Omdirigert fra «Tanen fogderi»)

Østfinnmarken fogderi eller Tanens fogderie var et fogderi i Vardøhus amt frem til 1680, da det ble slått sammen med Vestfinnmarken fogderi til Finnmarken fogderi. Vardøhus amt endret navn til Finnmarkens amt i 1787. I 1816 ble Finnmarkens fogderi igjen delt i Østfinnmarken og Vestfinnmarken fogderier. Grensen mellom disse gikk ved Sværholthalvøya. Etter delingen fikk fogderiene i Finnmark den særegenhet at de også inkluderte sorenskriverembetet, som i landets øvrige deler var egne embeter.

Østfinnmarken fogderi tilsvarte i hovedtrekk det nåværende distriktet Øst-Finnmark. I 1853 ble Østfinnmarken fogderi delt opp i Tanen fogderi og Varanger fogderi. Karasjok ble utskilt fra Kistrand herred og overført fra Vestfinnmarken fogderi til Tanen fogderi. Fra Varanger ble til sist også Vardø fogderi utskilt i 1868.

Fra 1917 benevnt Tana fogderi.

Herreder mot slutten av 1800-tallet

rediger

Tanen fogderi:

Varanger fogderi:

Vardø fogderi: