Finnås

tidligere kommune i Hordaland fylke i Norge

Finnås er en tidligere selvstendig kommune i tidligere Hordaland fylke som eksisterte fra 1837 til 1916. Den tilsvarte stort sett dagens Bømlo kommune.

Finnås kommune i Hordaland

Kommunen ble opprettet som Finnås formannskapsdistrikt i 1837. Sveio ble utskilt som egen kommune i 1865. 1. juli 1916 ble resten av kommunen delt i tre nye kommuner: Moster, Bremnes og Bømlo kommuner. 1. januar 1963 ble disse tre slått sammen til nye Bømlo kommune.