Finnås

tidligere kommune i Hordaland

Finnås er en tidligere selvstendig kommune i Hordaland fylke opprettet som Finnås formannskapsdistrikt i 1837. Finnås opphørte å eksistere 30. juni 1916. Fra 1. juli 1916 var kommunen delt i tre nye enheter: Moster, Bremnes og Bømlo kommuner. 1. januar 1963 ble igjen Moster, Bremnes og Bømlo slått sammen, nå til den nye Bømlo kommune.

Idag er Finnås et område i midten av Bømlo, som nå er kommunens navn.