Fjelbergsambandet

Fjelbergsambandet er et planlagt veiprosjekt i Kvinnherad i Hordaland. Prosjektet vil gi Fjelbergøya og Borgundøya fastlandsforbindelse ved å knytte de til Halsnøya som har Halsnøytunnelen. I første rekke snakkes det om to broer på Fv62, en mellom Halsnøya og Fjelbergøya (ca. 600 m) og så en mellom Fjeldbergøya og Borgundøya (ca.170 m).