Røldal vegmiljø

(Omdirigert fra Austmannalia)

Røldal vegmiljø er et kulturhistorisk vegmiljø ved Røldal i Odda kommune. Kulturmiljøet viser fire generasjoner veger i overgangen mellom dal og høyfjell. Den eldste ridevegen i Røldal har med stor sannsynlighet vært bruk som pilegrimsveg gjennom hele middelalderen. «Pilegrimsvegen» er ca. 6 km lang og den består stedvis av sti og hulveg. Vegens mer våte partier er steinsatt.

«Parti fra Østmandlid ved Røldal»

I forbindelse med at Oscar II var på gjennomreise i Norge i 1879 ble det bygget en 250 meter lang vegstrekning som går i svinger oppover lisiden ved Nyastøl.

Den første kjørevegen over Haukelifjell ble åpnet i 1886. Vegen opp Austmannalia ble bygget etter nye vegtekniske prinsipper med maksimal stigning på 1:20. Vegstrekningen består av åtte hårnålssvinger og var i bruk frem til 1982, da denne vegparsellen ble erstattet av tunnel.

Den 21. desember 2009 fredet Riksantikvaren Røldal vegmiljø sammen med 39 andre vegmiljøer omtalt i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.

Eksterne lenkerRediger

  • (no) «Røldal vegmiljø». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.