Gullaug

bosetning i Lier kommune
For kvinnenavnet Gullaug, se Gudlaug.

Gullaug er et sted som ligger mellom Lierbyen, Røyken og Drammen i Lier kommune i Buskerud. Da Norsk Sprængstofindustri kjøpte grunnen på Gullaug var det tre gårdsbruk,[3] Søndre, Mellom og Nordre Gullaug på odden ved Drammensfjorden. I dag er det bare husene på Nordre Gullaug som fortsatt står. Geografisk er Gullaug kun området på odden som utgjør Søndre, Mellom og Nordre Gullaug i tillegg til Gullaugkleiva, Kvernbakken, Kvernsletta, Jordet og 7 Eleven/Kiwi[4]. På folkemunne blir Gullaug brukt om skolekretesen til Gullaug skole. Den utgjør området fra Lierkroa i nord, Lahell i sør, Amtmannssvingen i vest og Spikkestad i øst.

Gullaug
LandNorges flagg Norge
FylkeBuskerud
KommuneLier
Postnummer3426 GULLAUG [1], 3427 GULLAUG eller 3428 GULLAUG (Postboksadresser) [2]
Kart
Gullaug
59°44′24″N 10°17′14″Ø
Nedlagte Gullaug holdeplass på Drammenbanens gamle trasé

Europavei 134 passer forbi Gullaug, med forbindelse til E18 og E6.

Gullaug var stoppested på gamle Drammenbanen via Spikkestad og Lierbyen fram til Lieråsen tunnelen ble åpnet i 1973, se Gullaug holdeplass. Dyno fortsatte driften av banen fra Spikkestad fram til tunnelen ved Gullaugkleiva i en periode for lasting og lossing ifm med produksjon av sprengstoff.

Gullaug hadde eget postkontor på 1980-tallet. Det var et brakkebygg som var plassert omtrent der gjennvinningsstasjonen er i dag. Postkontoret ble nedlagt en periode inntil Kiwi Gullaug fikk post i butikk.

Store deler av bebyggelsen på Gullaug er oppført i forbindelse med Norsk Sprængstofindustris (Dyno) tidligere anlegg på Gullaug. I 2001 begynte byggingen av Engersand Havn, noe som har medført betydelig befolkningsvekst, boligprisøkning og reduksjon av vegetasjon. Den forrige, store boligbebyggelsen ble anlagt fra midten av 1960-tallet med Sørumlia, fra midten av 1970-tallet med Linneslia og på 1990-tallet med omlegging av Kvernbakken og kobling mot Gullaugkleiva med fortetting i eldre områder og bygging i nye områder. Sørumlia er skilt ut fra Sørumgårdene og Linneslia fra Søndre Linnes gård (gnr. 112, bnr. 1).[5]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ 3426 i Posten sin postnr katalog
  2. ^ Gullaug i Posten sin postnr katalog
  3. ^ Gullaug på Lier kommunes offisielle nettsted
  4. ^ [1]
  5. ^ Søndre Linnes på Lier kommunes offisielle nettsted]