Evjemoen

militærleir i Agder

Evjemoen var en militærleir som tilhørte Forsvaret fra 1912 til og med 2002. Leiren ligger sør for Evje i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder. Evjemoen ble fra 1953 til 1995 brukt som rekruttskole for Infanteriets øvingsavdeling nr. II (IØ2). Leiren hadde også flere tekniske verksteder. Siste funksjon før nedleggelsen 10. desember 2002 var som standkvarter for Agder regiment, med administrasjon og rekruttskole. Evjemoen ble utrangert 1. januar 2003 og overført til Forsvarsbygg. Forsvaret bruker per 2022 likevel fortsatt deler av Evjemoen til enklere øvelser for soldater tilhørende blant annet Luftforsvarets skolesenter Kjevik. I hovedsak er det skytefeltene som benyttes.

Skyteøvelse med MG3 på Evjemoen.

Historie

rediger

Evjemoen ble etablert i 1912 som ny øvingsplass for Rogaland Infanteriregiment nr. 8 (IR8) i forbindelse med innføring av en ny hærordning i 1911. Leiren kom som en erstatning for Madlamoen der regimentet hadde møtt tidligere. Det ble bygget store vinterisolerte soldatkaserner på grunn av behovet for dette under 1. verdenskrig. Evjemoen viste seg imidlertid lite egnet for IR8, som trakk seg ut etter få år. Leiren ble brukt til skoler/opplæring og repetisjonsøvelser frem til 2. verdenskrig da tyskerne reetablerte leiren og bygget ut et større område i sør.

Fysisk miljø

rediger

Evjemoen ligger ved Evje i Setesdalen ca. 6 mil nord for Kristiansand. Selve leirområdet ligger på de relativt flate elvebankene på østsiden av elven Otra. Leiren består av to hovedområder, nordre og søndre leir.

Nordre leir, som ble anlagt i perioden 1912 til 1918, består blant annet av en gruppe magasinbygninger fra 1916 som har en høy grad av autentisitet. I tilslutning til disse ligger der også to tilflyttede magasinbygninger fra siste del av 1800-tallet. Et område med lager- og verkstedsbygg ligger inntil et sidespor til Setesdalsbanen. De fleste bygningene her har gjennomgått store endringer, men noen enkeltbygg er fortsatt godt bevart.

Søndre leir, som kom til i perioden 1940 til 1945. består blant annet av et sentralt forlegningsområde med kaserner, messebygning og offisersforlegninger. Her er også en rekke enkeltbygninger med spesielle funksjoner slik som f.eks. en avlusningsanstalt i tillegg til et bygningsmiljø med garasjer, staller, høyløer (låver) og verkstedbygninger. En tidligere tysk sykestue ligger utenfor stall- og garasjeområdet og er i dårlig forfatning.

Generelt er bygningene på Evjemoen for en stor del meget godt bevart med intakte eksteriørkvaliteter. En del bygninger har også originale interiørdetaljer som vegg- og takpaneler, dører, gerikter (dør- og vinduslister) og trapperekkverk. Det er også et forsvarsmuseum der nå, tilhørende Setesdalsmuseet.

Tidslinje

rediger
  • 1912–1918: Evjemoen etablert og bygd ut som øvingsplass for Rogaland infanteriregiment nr. 8. På grunn av stort behov for samlingsplasser med egnede vinterisolerte forlegninger ble leiren bygd ut med tre store kasernebygg. Det ble også anlagt et lagerområde langs et sidespor til Setesdalsbanen.
  • 1921: IR 8 flyttet sine øvelser tilbake til Madlamoen ved Stavanger.
  • 1921–1939: Evjemoen sporadisk brukt som skole/opplæringssenter og til repetisjonsøvelser.
  • 1940–1945: Leiren okkupert av tyske styrker etter først å ha blitt bombet i april 1940. Store byggearbeider igangsatt med kaserner ferdig i 1943. I den opprinnelige norske leiren ble det satt opp brakker for russiske krigsfanger som deltok i byggearbeidene. Disse er revet.
  • 1945–1953: Forsvaret overtok leiren. Brukt først som interneringsleir for tyske soldater og norske kvinner som var blitt gift med tyskere 1940-1945, og så brukt til opplæring av Tysklandsbrigaden.
  • 1953: Som et resultat av ny hærordning ble Infanteriets øvingsavdeling (IØ2) flyttet fra Ulven til Evjemoen. Flere nybygg ble oppført.
  • 1954–1969: Flere nybygg ble oppført, i tillegg til to boligfelt.
  • 1995: IØ2 formelt nedlagt. Agder regiment opprettet på Evjemoen.
  • –2001: H.M. Kongens Garde rekrutterte sine soldater fra Evjemoen

Referanser

rediger


Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger