Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er et norsk statlig forvaltningsorgan som tilrettelegger, bygger, forvalter og avhender eiendom for Forsvaret. Forvaltningsorganet er underlagt Forsvarsdepartementet.

Forsvarsbygg
Coat of arms of the Norwegian Defence Estates Agency.svg
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert2002[1]
Org.nummer975 950 662
DirektørSvein Thorbjørn Thoresen[2]
HovedkontorOslo
UndergrupperNasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg
UnderlagtForsvarsdepartementet
Ansatte1 446 (2021)[1]
Nettsidehttps://www.forsvarsbygg.no/

VirksomhetRediger

Forsvarsbygg ble etablert 1. januar 2002 som resultat av et politisk vedtak. Virksomheten er underlagt Forsvarsdepartementet, på linje med Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt. Før Forsvarsbygg ble etablert var virksomheten en del av Forsvarets militære organisasjon under navnet Forsvarets bygningstjeneste (FBT).

Forsvarsbyggs oppgave er å leie ut bygninger og arealer til Forsvaret. Forsvaret er Forsvarsbyggs største og viktigste kunde, men virksomheten har også andre kunder i både offentlig og privat sektor. Ved utgangen av 2017 hadde Forsvarsbygg ca. 1266 ansatte, fordelt på 11228 årsverk i 428 av landets kommuner.

Ved utgangen av 2017 var Forsvarsbyggs eiendomsportefølje på ca. 4,1 millioner kvadratmeter bygningsmasse fordelt på 13 096 bygg og anlegg. Virksomheten omsatte i 2017 for ca. 8,5 milliarder kroner.

AvdelingerRediger

Forsvarsbygg er delt inn i fire avdelinger:

Forsvarsbygg kampflybase er organisert som et eget prosjekt for planlegging og gjennomføring av byggeprosjektene på Ørland og Evenes, knyttet til anskaffelse av nye kampfly og maritime patruljefly for Forsvaret. Kampflybaseprosjektet rapporterer direkte til direktør Forsvarsbygg, og har et eget prosjektstyre. Kampflybaseprosjektet vil i fremtiden bli en del av avdelingen prosjekt og avhending, men dato for dette er ikke satt.  

Forsvarsbygg prosjekt og avhending har ansvaret for planlegging og gjennomføring av investerings-, avhendings- og miljøsaneringsprosjekter. I tillegg kommer komponentutskiftnings- og fornyelsesprosjekter, samt prosjekter for NATO og eventuelt andre departementer/oppdragsgivere. Unntaket er prosjekter ivaretatt av kampflybaseprosjektet.

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning Eiendomsforvaltning har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg. Eiendomsforvaltning har også ansvaret for å levere forsyningstjenester (energi, vann og avløp, samt avfallshåndtering). Eiendomsforvaltning har på vegne av Forsvarsbygg ansvaret for å sikre en strukturert og løpende dialog med brukere og leietakere, samt beredskapsarbeid og planarbeid knyttet til styrkeoppbygging.

Forsvarsbygg ressurssenter er Forsvarsbyggs enhet for interne støtteprosesser og faglig rådgivning innen Forsvarsbyggs kompetanseområder. Ressurssenteret leverer tjenester innen administrative tjenester, HR og organisasjonsutvikling, regnskap, IKT, kommunikasjon, miljørådgivning, juridisk rådgivning, sikring av bygg og kulturminne.

Nasjonale festningsverkRediger

 
Fredriksvern i Stavern, et av Norges nasjonale festningsverk

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk var en enhet i Forsvarsbygg som i perioden 2005–2017 forvaltet og utviklet de 14 større festningsanlegg og 22 mindre grensebefestninger definert som nasjonale festningsverk i Norge på vegne av Forsvarsdepartementet.[3] Redusert militært nærvær på anleggene har muliggjort en tilgjengeliggjøring av festningene for allmennheten.

Anleggene definert som nasjonale festningsverk er:

Dessuten er De Værdalske befestninger og de såkalte grensebefestningene, en fellesbetegnelse for befestningene som ble anlagt ved Glomma i tiårene omkring unionsoppløsningen i 1905, definert som nasjonale festningsverk.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b https://www.forsvarsbygg.no/no/om-oss/fakta/.
  2. ^ https://www.forsvarsbygg.no/no/om-oss/ledelsen/
  3. ^ «5 De nasjonale festningsverkene», «Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020, St.meld. nr. 33 (2008-2009).

Eksterne lenkerRediger