Europavei 16 (Akershus)

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Viken)

Europavei 16 i Akershus består av to delstrekninger. Den vestre, 13,7 km, går mellom den tidligere grensen mot BuskerudSollihøgda og Sandvika i Bærum, den østre, 63,5 km, mellom grensen mot Innlandet ved Fløyta i Nannestad og Dyståa grense mot Innlandet i Nes.

Europavei 16 (Akershus)
Stamvei E16.svg
Strekning
Fylkesgrensen på Sollihøgda
Sandvika, Bærum
fylkesgrensen, Nannestad
– fylkesgrensen, Nes
Data
Lengde77,2 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Røgler–Lufthavnvegen, 0,6 km
motorvei Oslo lufthavnKløfta, 14 km
motortrafikkvei Kløfta–Nybakk, 10,4 km
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Stamvei E18.svg

HistorikkRediger

Delstrekningen Kløfta–Nybakk (10,4 km) på en ny motortrafikkvei Kløfta - Kongsvinger ble åpnet oktober 2007 (på riksvei 2).

Delstrekningen Bjørum–Vøyen (5 km) på en ny vei/motorvei SollihøgdaSandvika, Bærum, ble åpnet 26. mai 2009.

Den østre delstrekningen av E16 ble opprettet 2012 den ble forlenget til Gävle i Sverige. Til da var strekningen mellom fylkesgrensen mot Oppland og Gardermoen del av riksvei 35, og strekningen mellom Kløfta og fylkesgrensen mot Hedmark del av riksvei 2.

Februar 2015 var byggestart av den 3,5 km lange strekningen Sandvika–Wøyen med Bjørnegårdtunnelen, 9. oktober 2019 ble den åpnet.[1]

Kommuner og knutepunkterRediger

  Viken fylkeRediger


  Ringerike

Ådalsveien

 •  
243 Hedalsveien fra Nes i Ådal til 243 Hedalen i Sør-Aurdal
 •  
Fv2320 Vassendveien fra Bjonevika mot 245 Bjoneroa i Gran
 •   Bjonevika
 •  
Fv2872 Fjøsvikveien fra Ringmoen mot Elsrud og mot Hallingby
 •   Bergsund
Hallingby
 •  
Fv2872 Hvalsbruveien fra Hallingby mot Ringmoen og mot 290 Meieriet
 •   Kudalen
 Nymoen
hovedtrasé mot Sverige
Ådalsveien
 •   Risesletta bru (over E16 → Sandvika, 84 m)
 •  
290 Hønengata fra Hov via Hønefoss sentrum mot     Bærenga (E16 svinger i krysset)

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Hvalsmoen til Viul

Eggemoveien

 •  
Pv Eggemoen mot   Eggemoen flyplass
 •  
  hovedtrasé fortsetter i Jevnaker


Arm fra Nymoen til Sandvika (46,5 km)
Uten navn

 •   Årbogen
    Motorvei planlagt Hønefoss-Skaret, 24 km, byggestart 2022[2][3][4]
 • inkludert   tunnel Kjellerberget–Kroksund (3,2 km)
 •   bru over Kroksund (640 m)
 •   tunnel ved Homledal (3,2 km)
  Soknedalsveien fra Heradsbygda mot   i Gol
 Bærenga
 •  
  Askveien mot   i Øvre Eiker
 •  
290 Askveien mot Hov
Hønefoss
 Hvervenkastet
Kommunal vei Hvervenmoveien 
 •   Hverven bru (over krysset, 53 m)
290 Osloveien fra Hvervenkastet 

Osloveien

 •  
241 Hadelandsveien fra Norderhov til Jevnaker
Norderhov
 Norderhov
 •  
Fv2854 Norderhovsveien fra Botilrud til Vik i Hole
 
Kroksund sett i retning Norderhov


  Hole

Holeveien

 •  
Fv2852 Vollgata fra Steinssletta til Fv2850 Kalkverket i Ringerike (3,1 km)
Steinsåsen
 Steinsåsen
 •  
Kommunal vei Viksveien til Fv2854 Vik
 Vik
Fv2854 Røyseveien fra Vik mot Botilrud i Ringerike
  Vik
Sundvollen
 •  
Fv2850 Åsaveien fra Sundvollen via Bakåsen til 241 Hesselberg (14,2 km) i Ringerike
 Rørvik
 •  
Fv2848 Utstranda til Sønsterud (8,4 km)
 •   Rørvik bru (over Fv2848, 29 m)
 •   Elgstangen (7,4 km)
 •   Rørvik
  Nedre Nes
 Arm
bare fra sør (0,5 km)
 •  
Fv2848 Utstranda fra Sønsterud til Rørvik
 •   Nes tunnel
 Lauvkastet
bare fra nord
 •  
285 Skarveien fra Homledal mot Skaret, og mot     Kjellstad i Lier
 Skaret
bare avrampe fra / pårampe mot sør
 •  
285 Lierveien mot     Kjellstad i Lier, og mot Lauvkastet
  Firefeltsvei planlagt fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart høsten 2020, klar 2024 [5]
  inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km
 •  
Sollihøgda


  Bærum

Se også: Liste over Bærums veier

Ringeriksveien

 •  
168 Ringeriksveien fra Hvile mot Rud

Uten navn
  Motortrafikkvei Over Isielva

 
E16 ved Isi i Bærum

  Motorvei Bjørum–Kjørbo

 Isiveien
bare avrampe fra/pårampe mot sør
 •   Isi bru (over E16, 59 m)
Kv Isiveien mot Merkebekk
Kv Isiveien til Isi
Lv Isiveien mot 168 Holmen
 •   Isiveien bru (over Isiveien, 79 m)
 •   Skui–Kjørbokrysset[6]
 Skui
Fv1430 arm Økriveien til hovedtraséen ved Skui
160 Økriveien til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
 Rud
168 Lommedalsveien fra Rud mot fylkesgrensen mot Oslo ved Grini
168 Ringeriksveien fra Rud mot Hvile
Oslo (Dønski-Rud)


 •   Langelår bru (over Løxaveien, 29 m)
 Vebekk
Fv1642 Bærumsveien til 160 164 Levre
Fv1642 Ringeriksveien mot Kjørbokrysset
 Kjørbokrysset
 •  
  Drammensveien mot (→ Fv1648)   Lysaker
  Drammensveien mot   Kjellstad i Lier


  Viken fylkeRediger


  Jevnaker

Uten navn

  Ny vei ( ) bygges mellom Eggemoen og Olum (12 km), byggestart 2019, klar 2022.   Bompenger[7]
Jevnaker
 •  
245 Hønefossvegen fra Randsfjord mot 33 Dokka i Nordre Land

Glassverkvegen

 •  
241 Ringeriksvegen fra Jevnaker mot   Norderhov i Ringerike (E16 svinger i krysset)

Olumslinna

 •  
240 Fjordlinna fra Vang mot 34 Brandbu i Gran
 •   Prestmoen
 •  
Fv2276 Klinkenbergveien fra Klinkenberg til Olarud (5,5 km)
 •  
Fv2280 Storetjernsveien fra Olum mot Fv16 Sand i Lunner 

Uten navn


  Lunner

Uten navn

Lunner
 •  
Fv2294 Lunnerlinna fra Kalvsjø til   Volla
Roa
 •  
Fv2290 Rypsekkvegen fra Haug til Fv5 Kjørrven
  Hadelandsvegen fra Roa mot   Sandvoll i Gjøvik
Fv2300 Hadelandsvegen til   Stryken
  Uten navn felles trasé til Grua
(E16 svinger i krysset)

  Roa–Grua (5 km)

 •  
Fv2300 arm fra Roa
 
 Grua
(E16 svinger i krysset)
 •  
  Uten navn fra Grua mot   Sinsenkrysset i Oslo
 •   Tveitmarkbrua (over Rv4 i krysset, 48 m)
 •   Suluelva bru (Suluelva, 21 m)
 •   Leirsjøen
 
Den store veien på dette bildet er E16, som forlater Romerikssletten og følger Leira mellom skogsåsene som skiller Romerike og Hadeland.


  Nannestad

 •   Sortungsbrua (Sortungsbekken, 36 m)
 •   Vombakkbrua (over skogsbilveg, 23 m)
 •   Vollaugbrua (over skogsbilveg, 36 m)
 •  
Fv1609 Slettmovegen mot Fv1606 Kringlerdal
Fv1609 Vålaugsvegen mot 120 Maura og mot Lunner i Oppland
 •   Lauumbrua (over Breenvegen, 22 m)
 •   Bjørkeåsen viltovergang (46 m)
 •   Bjørkeåsen bru (over dalsøkk, 30 m)
Fv1611 Preståsvegen fra Teigebyen til 176 Møllerstad
Fv1611 Preståsvegen mot 120 Nannestad prestegård
 •   Sogna nord bru (Sogna, 54 m)
176 Uten navn fra Kneppe til   Dal i Ullensaker


  Ullensaker

Uten navn

Kv Hans Gaarders veg 
120 arm Uten navn fra Garder mot Maura og mot   i Lillestrøm
Kv Hans Gaarders veg 
Kv Museumsvegen 
Fv1566 Gardermovegen fra Røgler mot   Valhall
  Røgler – Lufthavnvegen
2 Arm Lufthavnvegen fra Brudalen (2,7 km)
Lufthavnvegen
  Gardermoen - Kløfta (13 km)
 •   Lundbykrysset (over E16 rampe, 56 m)
 Roald Amundsens veg
bare fra/mot sør
 •   Søndre tverrveg bru (over Roald Amundsens veg, 39 m)
 
 •   Nordre tverrveg bru (over Fridtjof Nansens veg, 43 m)
 Fridtjof Nansens veg
bare fra/mot forplassen
 •  
Ringveg forbi terminalbygningen
envegskjørt
 •   BV2 (⇓Tårnvegen, 74 m)
 •  
  Oslo lufthavn
 •   Nedre trafikkforplass bru (til inngang terminal, 227 m)
 •   Øvre trafikkforplass bru (over Nedre trafikkforplass bru, 519 m)
 •   Bru fra trafikkforplass (over Bernt Balchens veg, 262 m)

Lufthavnvegen

  fortsetter
 •   (4 km)
 •   Gardermoen
51 Flyplasskrysset
fra/mot nord
 •  
arm fra/mot Valhall
 •   Vestmoen bru (⇓over E16, 140 m)
  Uten navn fra Valhall mot Oslo
Fv1566 Jessheimvegen mot Røgler
 •   Valhall bru (over E6, 79 m)
  Uten navn fra Valhall mot   Kolomoen i Stange
174 Jessheimvegen mot   Nybakk
 •   Flyplasskrysset nordgående bru (⇓over krysset, 335 m)
 •  
  Uten navn fra/mot   Kolomoen i Stange
 •   Svarttjern bru (⇑over E6, 124 m)
50 Nordby
bare fra/mot nord, felles trasé til Kløfta (E16 tar av fra hovedtrasé)
 •  
  Uten navn fra Nordby mot   Kolomoen i Stange
 •   (9 km)
49 Langelandkrysset
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen fra Langeland mot 171 Mo i Lillestrøm
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen via Jessheim mot 174 Trøgstadmoen
Kløfta
48 Skibakkrysset
(  tar av fra hovedtrasé)
 •  
Rampe til   mot Hvam i Lillestrøm

  foran rundkjøringen

Fv1488 Kongsvingervegen fra Skibak mot 171 Knatten i Lillestrøm
 •   Skibakk bru (over E6 i krysset, 127 m)
Ramper fra   Uten navn 
 •   Skibakk
Fv1548 Kongsvingervegen fra Skibakk mot Nybakk

  Motortrafikkvei Kløfta–Nybakk (fire felt, 10 km)

 •   Kirkedalsbrua (over dalsøkk, 244 m)
 •   Hillern bru (Hynna, 153 m)
1 Borgen
 •  
Fv1554 Uten navn fra Borgen til Fv1548 (25 m)
 •  
Fv1554 Uten navn mot 174 Algarheim
 •   Ulvedalsbrua (over dalsøkk, 153 m)
 •   Nygård bru (Horsla, 45 m)
 •   Flindrum bru (Horsla, 79 m)
 •   Nedre Lund bru (Horsla, 79 m)
 •   Langbakk bru (Rømua, 102 m)

  foran rundkjøringen

   Firefelts vei Nybakk - Slomarka (30 km) planlegges.[8]
174 Algarheimsvegen  fra Nybakk mot     Valhallkrysset
Fv1548 Kongsvingervegen til Skibakk
 •   Rolstad


  Nes

Kongsvingervegen

Neskollen
Fv1563 Hvamsmovegen fra Neskollen til 173 Marileet
 •  
Fv1575 Røavegen fra Rød mot Fv1574 Finstad
 •  
Fv1565 Fuglefjellvegen til 173 Furuset
Vormsund
177 Vormsundvegen fra Vormsund til 175 Årnes
Fv1574 Vestsidavegen mot 181 i Eidsvoll
177 Eidsvollvegen fra Vormnes til   Minnesund i Eidsvoll
 •  
Pv Ullershovveien til   Nes kirkeruin
Opakermoen
 •  
Fv1577 Bygdevegen fra Opakermoen til Fv1576 Grenihagen
 •  
Fv1581 Funnefossvegen til 175 Funnefoss
 •  
Fv1583 Skogbygdavegen fra Herbergåsen via Ingeborgrud til Løkkevoll
 •  
Fv1583 Holsvegen fra Løkkevoll mot Herbergåsen


ReferanserRediger