Fylkesvei 33

vei i Akershus og Oppland

Fylkesvei 33 går mellom Bjørgo i Nord-Aurdal og Minnesund i Eidsvoll.

Fylkesvei 33
33
{{{navn}}}
Fra Skreia
Strekning
Bjørgo, Nord-AurdalMinnesund, Eidsvoll
Fylkesvei 33
Data
Lengde106,0 km (uten traséen langs riksvei 4)
Statusprimær fylkesvei
FylkeInnlandet (80,3 km)
Viken (26,7 km)
Tilstøtende riksveier

Strekningen mellom Bjørgo og Svingvoll var tidligere del av riksvei 35, som gikk mellom Bjørgo ved Aurdal og Tønsberg.[1]

Før 1. januar 2010 var veien riksvei, etter at regionsreformen trådte i kraft har den status som fylkesvei.

Nord-Aurdal sett fra Tonsåsen
Veien krysser EtnaHøljarast bru.
Tunnelarbeider ved Falken i Skreifjella.

1. desember 2016 ble en ny strekning mellom Skreifjella og Totenvika åpnet.[2] Innkreving av bompenger startet 5. desember 2016, og innkrevingen ble avsluttet 29. juni 2020.[3][4] I sommeren 2020 ble en ny strekning mellom Skartjednet og Tonsvatnet åpnet. Innkreving av bompenger startet 12. oktober 2020.

Kommuner og knutepunkter rediger

  Innlandet fylke rediger

Nord-Aurdal

Tonsåslinna

 •  
  Oslovegen fra Nordre Bjørgo mot Nymoen vegkryss i Ringerike
  Oslovegen mot   Borlaug i Lærdal
 •  
Bjørgo
 •   Utsikten

Etnedal

Tonsåslinna

 •  
Fv2466 Fjellslinna fra Tonsåsen til 251 Bruflat (6,8 km)
 •  
Fv2444 Bagnslinna fra Tonsåsen til Fv2450 Bagn i Sør-Aurdal 
 •  
Fv2444 Venstrevegen fra Tonsåsen til Fv2466 Bruflat
 •   Haugsåsen
 •   Bjødnaskaret
 •  
Fv2464 Leirskogvegen fra Madslangrud til Fv2444 Breidablikk i Sør-Aurdal (15,3 km)

Nordre Land

Nordsinni

 •  
251 Etnedalsvegen fra Høljarast bru til Fv2442 Smiugard i Etnedal (29,9 km)
 •   Leppa bru (Leppa, 21 m)
 •  
Fv2428 Mosvinga fra Tomlevoll mot Nordgardane (4,7 km)
 •   Thomle
 •  
  Dokka flyplass
 •  
Nordsinni
 •  
Fv2430 Ankalterudslinna fra Ankaltrud mot Fv2428 Leppa bru og Loengsbygda i Nordre Land
Dokka
 •   Døhlsholmen bru (Dokka, 71 m)
 •   Døhlsveita bru (Dokka, arm, 36 m)
 •  
250 Jevnakervegen fra Dokka mot   Vingrom i Lillehammer (46,1 km)
 •  
245 Jevnakervegen fra Dokka mot   Randsfjord i Jevnaker (81,7 km)

Odnesveien

 •   Odnes nord

Søndre Land

Gjøviklinna

 •  
Fv2388 Landåsvegen fra Kronborg mot Gjøvik rådhus
 •  
Fv2384 Vestrumsbygda fra Østrønningen til Vestrum (2,7 km)
 •  
34 Flubergvegen fra Svingvoll mot   Jaren i Gran (55,7 km)
 •  
Pv Hanvalvegen mot Granum (0,9 km)
 •  
Fv2386 Øvre Bergegarda fra Nerbyhaugen til Hevopp
Fv2386 Lausgardsvegen til 247 Hov stasjon
 •  
247 Skjølaasvegen fra Hassvoldsætra til 34 Hov (9,4 km)

Gjøvik

Fagernesvegen

 •  
Fv2388 Borgenvegen fra Borgen mot Gjøvik rådhus og mot Kronborg i Søndre Land
 •  
Fv2388 Vardalsvegen fra Mustadhaugen mot Gjøvik rådhus og mot Kronborg i Søndre Land
 •   Mustad
 •  
Fv2408 Grytbakka fra Sjåheim Sjåheim til 249 Elvedalen (11,5 km)
 •  
Fv2400 Skonhovdvegen fra Ringen til Fv2404 Bybrua (0,4 km)
 •   Bratteng bru (over Brattengvegen, 27 m)
Gjøvik (Hunndalen)
 •  
Fv2368 Raufossvegen til   Bråstad Uten navn fra Ås bru 
Fv2368 Raufossvegen til   246 Reinsvoll
 •  
Kv Lilleengvegen Nygard stasjon
Kv Mattisrudsvingen til Nygardssveum (1,7 km)
 •  
  Uten navn fra Hunndalen mot   Roa i Lunner

Erstattet av riksvei 4
 •  
 Kallerud
 •  
Fv2370 Engbrua til Fv2368 Brusvehagen
 •  
Fv2370 Alfarvegen mot 33 Kirkeby, og mot Blili i Vestre Toten
 
Gjøvik sett fra Askjum
Gjøvik
 •   Mustadhagen tunnel (202 m)

 •  
  Lillehammervegen fra Huntonstranda mot Gjøvik brygge

Vestre Totenveg

 •   Arm til Gjøvik brygge (0,5 km)
Strandgata
 •  
Kv Niels Ødegaards gate til Storgata (0,5 km)
 •  
Hunton Fiber
 •  
Fv2388 Hunnsvegen fra Gjøvik rådhus mot Kronborg i Søndre Land
Fv2388 Parkgata mot   Gjøvik stasjon

Jernbanesvingen

 •  
Fv2388 Jernbanetorvet mot   Gjøvik stasjon
 •  
  Lillehammervegen fra Gjøvik brygge mot   Sandvoll
  Lillehammervegen mot Huntonstranda
 •  
Kv Østre Totenveg fra Gjøvikjordet til Rambekkmoen (1,4 km)
 •  
Steinerskolen Gjøvik–Toten
 •  
Musikkfolkehøgskolen Viken
 •  
Fv2370 Vestre Totenveg fra Kirkeby mot   Lervoll i Vestre Toten

Minnesundvegen

 •  
Kv Ringvegen til Alfarvegen
 •  
Kv Østre Totenveg fra Rambekkmoen til Gjøvikjordet

Østre Totenveg

 •  
Bondelia videregående skole

Østre Toten

Gjøvikvegen

 •  
Steinsjå
 •  
Fv2354 Nordlivegen fra Andersgard til Fv2356 Fagerlund (9,9 km)
Nordlia
 •  
Kv Kjørkjevegen fra Breili til Fv2354 Sørli 1,1 km)
 •  
Fv2358 Mjøsvegen fra Oppsal mot Viker (6,5 km)
 •   Heggshus bru (Heggshuselva, 74 m)
 •   Viker bru (over Fv2360, 25 m)
 •  
Fv2358 Rustadlinna fra Viker mot Oppsal
Lena
 •  
Arm Silogata fra Lillo til 244 Lena sentrum (1,4 km)
246 Alfstadvegen mot   Reinsvoll i Vestre Toten (15,1 km)

Totenvegen

 •  
Kv Tømmerholsvegen fra Hoff til Fv2358 Bratli (3,4 km)
 •  
Fv2340 Krabyskogvegen fra Fagertun til Fv2338 Stange (6,7 km)
 •  
Fv2364 Tetenvegen fra Birkeland mot Fv2366 Kapp (5,2 km)
 •  
Fv2366 Mjøsvegen fra Bilitt mot Fv2358 Fredheim (7,5 km)
 •  
Kv Kørkjelinna fra Hestsveen til Balke (1,9 km)
Skreia
 •  
Fv2338 Kvennomslinna fra Skreia til 244 Håjenbakken (11,3 km)
 •  
Kv Rossgutua til Torsætervegen (3,8 km) → Kildevangen
 •  
Totenvika
 •  
Pv Evjuvegen fra Veiby til Evjua Skibladnerkai (0,3 km)
 •   Fjellhaug
 •   Jonsrud, ved gammel trasé

  Viken fylke rediger

Eidsvoll

Feiringvegen

 •  
Kv Stubberudvegen fra Stubberuddalen til Oppegård (1,6 km)
 •  
Kv Øverbygdvegen–Øverbygdbakken fra Oppegård til Vangen (1,2 km)
 •  
Sv Øverbygdbakken–Lysthusvegen–Jernverksvegen fra Vangen til   Feiring jernverk (1,3 km)
 •  
Kv Flesviklia til Feiring skole (0,5 km)
 •  
Kv Årnesvegen fra Feiring til Feiringklinikken (0,6 km)
 •  
Feiring videregående skole
 •  
Kv Kjerkelinna fra Feiring til Dalsrud (2,7 km)
 •   Engebekk bru (over dalsøkk, 81 m)
 •  
Pv Byrud til   Smaragdgruvene ved Minnesund (0,9 km)
 •  
Fv1602 Minneåsen fra Byrudstua mot 180 Torget i Hurdal (10,8 km)
Minnesund
 •  
177 Trondheimsvegen fra Minne mot   Vormsund i Nes
Fv1585 Trondheimsvegen til 181 Hammerstad (7,7 km)
 •  
  Uten navn fra Minnesund mot   Jessheim i Ullensaker
 •   Minne bru (over E6, 54 m)
 •  
  Uten navn fra Minnesund mot   Kolomoen i Stange

Referanser rediger

 1. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 3-4 (1982)
 2. ^ Åpning fylkesveg 33[død lenke] (Vegvesenet, 22.11.2016)
 3. ^ «Skreifjella–Totenvika ([[Vegvesenet]])». Arkivert fra originalen 17. mai 2018. Besøkt 17. mai 2018. 
 4. ^ «Slutt på bompenger på fv. 33 i Skreifjella - Innlandet fylkeskommune». innlandetfylke.no. Arkivert fra originalen 12. august 2020. Besøkt 20. august 2020. 

Eksterne lenker rediger