Totenvika

ei lita bygd i Østre Toten, Oppland.

Totenvika (lokalt bare Vika) er et bygdelag lengst sør i Østre Toten kommune i Innlandet. Bygdelaget strekker seg øst-sørøstover fra tettstedet Skreia mot fylkesgrensa med Akershus, mellom stranda langs Mjøsa og Totenåsen. Fylkesvei 33 går gjennom Totenvika. Her er det skole og kirke, men få sørvisinstitusjoner. Den siste dagligvareforretningen (Birger Stuve) ble nedlagt ca. 2003. I 1981 bodde det 1218 personer her.

Totenvika
Totenvika sett fra Balke.
Foto: Øyvind Holmstad
LandNorges flagg Norge
Kart
Totenvika
60°38′42″N 11°00′29″Ø

En rekke bekkekløfter skjærer seg gjennom åssiden utover Totenvika.

Det er flere store gårdsbruk med variert produksjon. Siden jordene ligger lavt (Mjøsa er på ca. 123 moh.) tas våronna et par uker før de høyere delene av kommunen.

Befolkningen bor i hovedsak spredt, men på 1980-tallet ble det bygd ut ett større boligfelt (Helgestadfeltet). Seinere har det blitt oppført noen nye hus på tomter fra garden Sulustad, men noen større folketallsvekst har uteblitt. På slutten av 1990-tallet trodde politikere og administrasjon i Østre Toten kommune at Totenvika skulle bli Østre Totens nye vekstområde, på grunn av den relative nærheten til Gardermoen. Flyplassen ligger ca. 1 times kjøring fra Totenvika.

Ved Panengen er det brygge og stoppested for Skibladner.

Lengst sørøst i Totenvika ligger Fjellhaug med prøveskytefelt utover Mjøsa for Nammo / tidl. Raufoss Ammunisjonsfabrikk. En sektor ut i Mjøsa er fareområde for flytrafikken.

En person fra Totenvika kalles en vikværing.

Litteratur

rediger