Panengen er en badeplass i Totenvika med blant annet kiosk, stupetårn, grillmuligheter og sitteplasser. Om sommeren anløper Skibladner Panengen kl. 12.00 (til Eidsvoll) og kl. 17.00 (fra Eidsvoll).