Eggemoen

sted

Eggemoen er et platå som består av en enorm sandmorene. På Eggemoen lå også den nå nedlagte Eggemoen holdeplassRandsfjordbanen, Eggemoen leir, en nedlagt militærleir, og en flyplass, nå kjent som Hønefoss flyplass, Eggemoen nord for Hønefoss. Eggemoen ble i juni 2006 kjøpt tilbake av Skifte eiendom (en del av Forsvarsbygg). Deler brukes i dag av norsk etterretningstjeneste til nedtak av satellittdata (teknisk etterretning), og er en del av det globale Echelonnettverket (som er allment kjent).

Eggemoen
Aerial photograph of Eggemoen airport.jpg

Eggemoen
60°12′58″N 10°19′17″Ø
Turløype på Eggemoen.

Eggemoplatået preges av granbevokst skog. Størsteparten av morenen ligger i Ringerike kommune og kalles Eggemoen. I nordøst strekker imidlertid morenen seg også inn i Jevnaker kommune. Den delen kalles Bergermoen og ligger like vest for Randselva og sørvest for Randsfjordens sørende. Eggemoen/Bergermoen er Norges største sammenhengende isrand (deltaavsetning), dannet av brekanten da isen trakk seg tilbake etter siste istid, for ca. 9 800 år siden.

Stamvei E16.svg passerer over Eggemoen, som er oppkalt etter den gamle storgården Egge. Gården ligger langs riksveien i hellingen (Eggemobakken) opp mot toppen av platået, fra Hønefossiden. Flyplassen ble anlagt der av tyskerne under andre verdenskrig. Den var i en tid aktuell som ny hovedflyplass for småfly på Østlandet, men planene førte ikke fram.

Eggemoplatået har gjennom mange år også vært et yndet turterreng for folk som bor i distriktet, kanskje spesielt for dem med hund. Inne på platået finnes det en rekke stier og mindre veier. På høstparten plukker også mange sopp og tyttebær der. Enkelte steder finnes det også godt med blåbær.

MarigårdRediger

Marigård eller Marigaard (gnr. 93) er et tidligere gårdsbruk som lå på Eggemoen, der landeiendommen fortsatt eksisterer. Gården nevnes i en avskrift fra 1770 av et diplom (DN. XVI 22) fra den 17. juni 1361. Diplomet omhandler en grensetvist mellom gårdene Marigård og Egge i Norderhov og Berger på Jevnaker. Videre nevnes gården i skattedokumenter fra 1657 og 1723.

Det antas at opprinnelsen til gårdsnavnet er kvinnenavnet Margrét, som typisk ble omskrevet som Mari.

EggesteinenRediger

Utdypende artikkel: Eggesteinen

Her er også en kopi av Eggesteinen fra 1150-1350 som markerte grensen mellom gårdene Egge i Haug sogn på Ringerike, Norderhov og Berger i Jevnaker kommune på Hadeland reist.

AnnetRediger

Det var tidligere i alt tre militærleirer rundt Hønefoss: Hvalsmoen leir, Helgelandsmoen leir og Eggemoen leir. Alle ble vedtatt nedlagt 13. juni 2001. Ringerike kommune kjøpte Eggemoen leir i 2005 for 23 millioner kroner fra Skifte Eiendom og solgte den tilbake i juni 2006.

Eksterne lenkerRediger

  • (no) «Eggemoen». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.