Skifte eiendom

forretningsområde, Forsvarsbygg
(Omdirigert fra Skifte Eiendom)

Skifte eiendom (også skrevet Skifte Eiendom) var frem til mai 2017 et forretningsområde i Forsvarsbygg. Skifte eiendom ble etablert i 2001 som et ledd i omstillingen av Forsvaret. Hensikten var å avhende eiendommer som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Da Skifte eiendom ble opprettet, forvaltet Forsvaret cirka seks millioner kvadratmeter bygningsmasse, og det ble i 2005 vedtatt at totalt 2,5 millioner kvadratmeter bygningsmasse skulle utrangeres. Skifte eiendoms oppgaver ivaretas nå i avdelingen for prosjekt og avhending i Forsvarsbygg.

VirkeRediger

Skifte eiendom var et selvstendig forretningsområde under Forsvarsbygg som avhendet militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Alle avhending av statlig eiendom er regulert av Avhendingsinnstruksen av 1997. Grunnprinsippet er at avhendingen skal skje på den måten som gir det beste økonomiske resultatet for staten. Dette kan skje ved at eiendommen selges gjennom en budrunde eller til en uavhengig fast takst. Staten har fortrinnsrett til all forsvarseiendom som skal avhendes. Dersom ingen statlige aktører ønsker å overta, kan kommunen eller fylkeskommunen kjøpe eiendommen til verditakst.

Når Skifte eiendom avhendet en eiendom skjedde dette ved salg av eiendommen «as is», ved skring/riving eller ved miljøsanering. Skifte eiendom sitt ansvar omfattet miljøopprydding, tilrettelegging for sivil bruk og hele prosessen frem til nye eiere overtok.

I tillegg til å avhende tidligere militære eiendommer, tilbød Skifte eiendom tjenester til andre aktører i samfunnet, og hadde rammeavtaler med blant andre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Helse Sør-Øst. Skifte eiendom var det forretningsområdet i Forsvarsbygg som leverte alle tjenester knyttet til avhending av eiendommer og rådgivingstjenester ble etterhvert også en sentral del av Skifte eiendom sitt virke.

Skifte eiendom har totalt tilbakeført 2,5 milliarder kroner tilbake til Forsvaret siden opprettelsen i 2001 og frem til 2009. I samme periode omsatte organisasjonen for 4,5 millioner kroner.

OrganisasjonRediger

Skifte eiendom hadde om lag 40 medarbeidere med ledelse og stab i Oslo. Organisasjonen ble i flere år ledet av direktør Roger Jenssen.

Eksempler på avhendet eiendomRediger

  • Persaunet leir er en tidligere militærleir i sentrum av Trondheim som blant annet fungerte som sykehus i mellomkrigstiden, som forlegnings- og administrasjonsleir for tysk ubåtpersonell under krigen og som base for Marinen og Heimevernet. I 2003 la Forsvaret ned sin drift på dette området og etter en omfattende omregulering i regi av Skifte eiendom ble området solgt i syv deler i perioden mellom 2005 og 2007. Da Skifte Eiendom overtok eiendommen i 2003 var anslått salgsverdi på 90 millioner kroner. I dag er den gamle miliæreleiren en helt ny bydel med yrende folkeliv.
  • Rakke fort like utenfor Larvik ble i 2007 igjen gjort tilgjengelig for allmenn ferdsel etter at Forsvaret hadde hatt området i sitt eie i nærmere 70 år. Før tilbakeleveringen utførte Skifte eiendom en gedigen ryddejobb som blant annet inkluderte fjerning av gammel piggtård og snublehindre, lukking av åpne kummer og jakter, samt sikring av fallerferdige bunkere og andre installasjoner.
  • Midtsand (Midtsandtangen) i Sør-Trøndelag er et kystområde som ble brukt av Trøndelag Ingeniørbataljon. I 2005 overtok Direktoratet for naturforvaltning dette området og vedtok planer om sandstrand, steinstrand, turstier og grillområder. Før direktoratet overtok gjennomførte Skifte eiendom flere undersøkelser som konkulderte med at området var betydelig forurenset av tungmetaller og andre miljøgifter. Skifte eiendom valgte derfor å miljøsanere hele området høsten 2009. Totalt ble 1900 tonn forurenset jordmasse fjernet fra Midtsand. Et arkitektselskap har omskapt den tidligere forsvarstomta til et naturskjønt fritidsområde.
  • Huseby: Den 26 000 kvadratmeter store bygningen ble overlatt til Skifte Eiendom for salg i 2004 etter at Forsvarets Overkommando flyttet fra Huseby. Bygningen ble solgt til et eiendomsinvesteringsselskap for 240 millioner kroner og Skifte Eiendom påtok seg ansvaret for en rekke utbedringer på omkringliggende områder. Dette omfattet blant annet utbedring av ny lysløypetrasé og bygging av ny gangbro.
  • Marvika: Den gamle marinebasen i Marvika utenfor Kristiansand ble solgt til kommunen i 2005. På grunn av store mengder PCB og andre tungmetaller på sjøbunnen, påtok Skifte eiendom ansvaret for å rense og miljøsanere hele området. Totalt 70 000 kvadratmeter sjøbunn ble mudret og renset og Marvika ble offisielt friskmeldt og overlevert til kommunen i november 2010.

Eksterne lenkerRediger