Forsvarets Overkommando

Forsvarets overkommando (forkortet FO) var tidligere den samordnende kommandoen for militære styrker i Norge. Den ble lagt ned 1. august 2003, og erstattet med Forsvarsstaben.

Bakgrunn

rediger

Forsvarets Overkommando ble opprinnelig opprettet under felttoget i Norge i 1940 ved kongelig resolusjon 18. mai 1940[1] med general Otto Ruge som forsvarssjef, men ble nedlagt allerede ved kapitulasjonen i Nord-Norge 10. juni 1940.

Ved ny kongelig resolusjon 6. februar 1942 ble Forsvarets Overkommando gjenopprettet. Sjefen for den øverste fagmilitære kommandomyndighet ble samtidig utnevnt til midlertidig forsvarssjef. General Wilhelm von Tangen Hansteen ble dermed forsvarssjef fra 1942 til 1. juli 1944, da kronprins Olav overtok med Hansteen som nestkommanderende. Operative oppgaver skulle behandles i Overkommandoen, mens administrative saker i alminnelighet skulle gå direkte fra Forsvarsdepartementet til den berørte våpengren og omvendt. Med visse modifikasjoner gjaldt denne arbeidsdelingen fram til frigjøringen i 1945.

Forsvarets Overkommando fikk som hovedoppgave å arbeide med alle viktige aspekter i forbindelse med gjenerobringen av Norge. Den skulle være et bindeledd mellom den militære motstandsbevegelsen hjemme og de allierte, først og fremst britene. Andre viktige oppgaver var etterretningstjenesten rettet mot Norge og tilrettelegging av norsk militær informasjonstjeneste i forbindelse med operativ virksomhet på norskekysten.

Forsvarets Overkommando ble igjen avviklet 1. august 1946, men gjenoppstod i 1970 og bestod frem til 2003 da Forsvarstaben ble opprettet.

Staber (etter 1970)

rediger

Forsvarets overkommando etter 1970 bestod av følgende staber:

Se også

rediger

Referanser

rediger

Litteratur

rediger