Sjef Luftforsvaret

Militær stilling i Norge

Sjef Luftforsvaret (tidligere Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL)) er en militær embedsmann utnevnt av Kongen i statsråd som har ansvaret for å styre det norske Luftforsvaret.

Sjef Luftforsvaret
Sittende
Rolf Folland

siden 11. aug. 2021
TypeMilitær sjef
VirkeområdeNorge
Utpekes avKongen i statsråd
UnderlagtForsvarssjefen
ErstatterGeneralinspektøren for Luftforsvaret (1. januar 2017)

Bakgrunn rediger

Som en del av langtidsplan for forsvarssektoren ble embets- og stillingstittelen endret til sjef Luftforsvaret fra 1. januar 2017.[1][2]

Oppgaver og ansvar rediger

Sjef Luftforsvarets nærmeste overordnede er Forsvarssjefen (FSJ). Sjef Luftforsvaret har et helhetlig ansvar for å styrkeprodusere, styrkegenerere og vedlikeholde egen styrkestruktur, herunder ansvaret for sin taktiske luftkommando (National Air Operations Center - NAOC).[2] Våpengrenenes taktiske sjefer tildeles operativ kommandomyndighet direkte fra sjef Forsvarets operative hovedkvarter. Videre er sjef Luftforsvaret faglig ansvarlig for luftmilitær virksomhet (militær luftfartsmyndighet) i Norge.

Følgende avdelinger er direkte underlagt sjef Luftforsvaret:[3]

Liste over tidligere og nåværende sjef Luftforsvaret rediger

Sjef for Luftforsvaret rediger

Generalinspektør for Luftforsvaret rediger

Sjef Luftforsvaret rediger

Fotnoter rediger

  1. I 1963 ble Odd Bull utnevnt av FN til sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO). Stillingen ble midlertidig overtatt av Wilhelm Mohr, som da var stabssjef for Luftforsvaret.[4] Han ble i 1964 utnevnt fast til stillingen.[5]
  2. I 2016 døde Per-Egil Rygg etter et kort sykeleie. Inntil ny sjef ble utnevnt, fungerte Tonje Skinnarland som midlertidig generalinspektør for Luftforsvaret (omtitulert til Sjef Luftforsvaret ved fast ansettelse). Hun kom fra stillingen som stabssjef for Luftforsvaret.[6]

Andre inspektorat som ikke var våpengrensjef rediger

I 1948 ble det opprettet et inspektorat, fra 1948 til 1953 kalt sjefinspektøren for Flyvåpnet, fra 1953 til 1962 Generalinspektøren for Flyvåpnet, deretter frem til 1970 generalinspektøren for Lufttjenesten. Dette var ikke våpengrensjefer, men inspektører underlagt sjefen for Luftforsvaret. Fra 1970 ble stillingen integrert i Luftforsvarsstaben. Lederen for inspektoratet hadde obersts grad. Også før sammenslåingen av de to norske flyvåpen under andre verdenskrig hadde Hærens Flyvåpen en generalinspektør med obersts grad.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «Innst. 62 S (2016–2017) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Kampkraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren» (PDF) (norsk). Stortinget. Besøkt 13. januar 2017. «Generalinspektørene endrer navn til sjef Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet» 
  2. ^ a b «Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017–2020» (PDF) (norsk). Forsvarsdepartementet. Besøkt 13. januar 2017. 
  3. ^ «Luftforsvaret» (norsk). Forsvaret. Arkivert fra originalen 3. april 2019. Besøkt 13. januar 2017. 
  4. ^ Aftenposten morgen 20. april 1963
  5. ^ Aftenposten morgen 30. mai 1964, s. 16
  6. ^ «Forsvarets forum, 31. oktober 2016». Arkivert fra originalen 20. desember 2016. Besøkt 18. desember 2016. 

Eksterne lenker rediger