Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning (DN) var et rådgivende og utøvende statlig direktorat underlagt Miljøverndepartementet. DN ble slått sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet til Miljødirektoratet 1. juli 2013.[3]

Direktoratet for naturforvaltning
DN
TypeDirektorat
VirkeområdeNorge
Etablert1. oktober 1965[1]
Opphørt1. juli 2013
HovedkontorTrondheim
UndergrupperStatens naturoppsyn
Ansatte 354 (2013)[2]

DN hadde ansvaret for at regjeringens miljøpolitikk ble iverksatt, og for å identifisere, forebygge og løse miljøproblemer. DN arbeidet for å ta vare på norsk natur, og for å kombinere vern og bruk av naturen.

DN hadde ca. 350 medarbeidere. En stor andel var universitetsutdannet, mange med en naturvitenskapelig bakgrunn, men det var også jurister, samfunnsvitere, økonomer og humanister i arbeidsstokken. DN holdt til i Trondheim.

Statens naturoppsyn (SNO) var en del av direktoratet, organisert som en egen enhet for naturoppsyn og forvaltningsrettet feltarbeid. SNOs sentrale administrasjon var plassert i Trondheim, mens lokalkontorene var spredt over hele landet.

DN var partner i FutureBuilt som jobber med klimavennlige arkitektur og byutvikling i Oslo, Bærum og Drammen.

Dette var noen av DNs oppgaver Rediger

 • gjennomføre arbeidet med å opprette nasjonalparker og andre verneområder
 • bidra til at verneområder og andre verdifulle områder blir en ressurs i samfunnsutviklingen
 • lage handlingsplaner for å ta vare på trua arter og naturtyper
 • utvikle regelverk og setter i verk tiltak mot fremmede og skadelige arter
 • veilede kommuner i deres miljøarbeid
 • innhente, bearbeide, organisere og formidle kunnskap om naturens tilstand
 • sikre friluftslivsområder for allmennheten
 • legge til rette for friluftsliv
 • stimulere til miljøvennlig reiseliv
 • regulere jakt og fiske
 • representere Norge i internasjonale konferanser, råd og utvalg og følge opp internasjonale avtaler
 • forvalte regelverk for å sikre den spesielle naturen på Svalbard

Referanser Rediger

Eksterne lenker Rediger