Liste over norske motorveier og motortrafikkveier

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over norske motorveier og motortrafikkveier. Den inneholder en oversikt over motorveistrekninger i Norge, samt strekninger som er motortrafikkvei, selv om dette ikke er det samme som motorveier. Motortrafikkveier er typisk veier som ligner på motorveier, men ikke oppfyller alle krav. I Norge ble disse veiene tidligere benevnt motorvei klasse B (eller tofelts motorvei, mer uformelt benevnt motorvei), mens vanlige motorveier ble kalt motorvei klasse A. Dette skapte imidlertid forvirring internasjonalt og førte til feil på kart ved at veier fremsto med en høyere standard enn de i virkeligheten hadde. Begrepet ble erstattet av motortrafikkvei i 2006.

Det offisielle norske veiskiltet som angir motorvei.

Per 28. februar 2023 har Norge rundt 620 kilometer skiltet motorvei, og 448 kilometer med skiltet motortrafikkvei. Tar en med alle firefeltsveier, også dem som ikke er skiltet motorvei, var det rundt 705 kilometer med firefeltsveier på det norske riksveinettet ved slutten av 2019.[1] Norges nordligste motorvei er på E6 ved Klett sør for Trondheim.[2] Det planlegges også nye motorveier lenger nord i Trøndelag, til Åsen.[3] Norges sydligste motorvei er E39 Mandalskrysset.[4] Landets vestligste motorveistrekning er på riksvei 555 i Bergen, mens den østligste er riksvei 3/25 ved Elverum.[5]

Utbyggingen av motorveier i NorgeRediger

Utdypende artikkel: Motorveier i Norge

 
Det offisielle norske veiskiltet som angir motortrafikkvei.

De første motorveistrekningene i Norge ble åpnet fra 1962 og utover i 1960-årene, og norske veimyndigheter planla å bygge ut nærmere 800 kilometer motorvei frem til 1980. Tidlig i 1970-årene stoppet imidlertid motorveibyggingen opp, blant annet fordi motorveiene la beslag på store deler av utbyggingsprosjektene. Fra 1990-årene skjøt utbyggingen igjen fart, og da motorveien mellom Assurtjern og Vinterbro sør for Oslo åpnet 9. september 2009, fikk Norge for første gang et nasjonalt motorveinett. Det skjedde ved at de tre lengste motorveistrekningene i Norge – nord, sørøst og sørvest for Oslo – ble knyttet sammen. Det ble da mulig å kjøre sammenhengende på motorvei fra Tønsberg og Gardermoen til grensen mot Sverige ved Svinesund.

I 2015 ble Sverige ferdig med motorveien mellom Pålen og Tanumshede på E6. Da ble norske motorveinettet på cirka 400 kilometer koblet sammen med det europeiske motorveinettet med sammenhengende motorvei helt til Spania, Italia og Serbia.

Frem til 2018 var det motorveier kun på Østlandet, Agder, Rogaland og Vestland, men 19. desember 2018 åpnet en kort motorveistrekning i Trøndelag. Det er per 2023 ingen motorveier i Nord-Norge.

Det er planer om å bygge ytterligere 500 kilometer med motorvei i Norge i løpet av 2020-årene. Det inkluderer E6 MoelvØyer, E6 StørenÅsen i Levanger, E16 HønefossBjørum, E18 gjennom Telemark og Agder og E39 Mandal–Bokn.

Veier med motorvei- og motortrafikkveistrekningerRediger

 
Veikart over Norge.

Strekningene på listen omfatter til sammen 620 km skiltet motorvei (da er fellesstrekninger regnet én gang) og 448 km motortrafikkvei. Merk at de opplistede lengdene kun omfatter en strekning fra A til B, det betyr at lengder på tilstøtende ramper, avkjøringsfelt og lignende ikke er regnet med. Planlagte og uferdige veier er heller ikke medregnet, det samme gjelder firefeltsveier som ikke er skiltet motorveier. I slutten av 2019 hadde Norge til sammen rundt 705 kilometer med firefeltsveier på stamveinettet.[1]

Utover det som er minimum bredde og antall kjørefelt for de to veitypene, er veibredden på disse strekningene varierende og fremgår ikke av denne oversikten.

Total lengde   Motorvei   Motortrafikkvei
Vei km km % km % Kommentar
  2578 270 10,5 171 6,6 1 km felles med E18 over Vinterbrosletta,
  707 27,5 3,7 48,6 6,9 9 km felles med E6, på strekningen Kverndalenkrysset–Kløfta
  410 232 56,6 104 25,3 1 km felles med E6 over Vinterbrosletta
  1125 68 6,0 34 3,0 6 km felles med E16, Åsane–Eidsvåg
  453 4,5 1,0 0 0 4,5 km felles med E18, Lier–Frydenhaug
  290 14 4,8 15 5,2 14 km felles med riksvei 25, Tønset–Årkroken
  140 9,3 6,4 33 23,5
  388 0 0 17 4,3
  427 0 0 6 1,4
  116 14 12,1 0 0 14 km felles med riksvei 3, Tønset–Årkroken
  11,4 7,5 65,8 0 0
  23,5 0 0 4 17
  45 6,7 15,6 1 2,2
  6,2 1,8 29,0 0 0 Motorvei ca. 1,0 km i vestgående retning og 1,8 km i østgående
  13 0 0 4,5 34,6
181 26,4 0 0 1,2 4,5
516 13,8 0 0 0,6 4,3
557 9,2 0 0 7,8 84,8
Sum* 620 448 *Fellesstrekningene er kun regnet med én gang i totalsummen

TegnforklaringRediger

  Vei under bygging
  Vei under planlegging

  Motortrafikkvei
  Motorvei
  Avgiftsbelagt vei

Europavei 6Rediger

 
E6 ved Råde.

  2578 km (Riksgrensen/Svinesund–Oslo–Trondheim–Narvik–Alta–Kirkenes) –   270 km –   171 km

Viken og OsloRediger

 •   Svinesund (Riksgrense Sverige)–Klemetsrud (Oslo) (104 km)  
 • Mellom Klemetsrud og Ulven (ca. 8 km) har E6 ikke motorveistatus, selv om veien har fire felt, plandelte kryss og midtdeler. Veien har busslommer direkte ved veien uten separering.[6]
 •     KlemetsrudUlven (Oslo Øst, 15 km). Utredes.[7]

InnlandetRediger

 •   Viken grenseMoelv (67 km)  
 •   Moelv–Tretten (60 km; noen strekninger med tre og fire felt)  
 •     MoelvØyer (43 km). Under planlegging, planlagt byggeperiode: 2021–2025.[8] Skal bygges ut til motorvei av Nye Veier AS. Strekningen er delt inn i tre parseller:
  • Moelv–Roterud (11 km, inkludert ny Mjøsbru, 2021/2022–høsten 2025[9])
  • Roterud–Storhove (22,5 km, 2021/2022–2025)[10]
  • StorhoveGranrudmoen i Øyer (9,6 km, 2021/22–2025). Entreprenør valgt, byggestart ved årsskiftet 2021/22.[11]
 •      ØyerOtta (hele strekningen 90 km, hvorav rundt 50 km skal utbedres). Planlegging og regulering av gjenstående strekninger. Skal bygges ut til motorvei og motortrafikkvei av Nye Veier AS. Strekningen er delt inn i to hovedparseller:
  • Øyer–Frya (ca. 40 km, inkludert nytt løp i Øyertunnelen. Detaljplanlegging startet i 2020, ukjent byggeperiode[12])
  • SjoaOtta (cirka 10 km). Revisjon av eksisterende reguleringsplan startet i 2020.[13])
 •   Frya–Sjoa (33 km, åpnet i 2016)

TrøndelagRediger

 •       Ulsberg–Vindåsliene (25 km). Forberedende arbeider startet opp høsten 2020, og byggestart var august 2021 med planlagt veiåpning i 2025. I september 2021 avlyste Nye Veier kontrakten med entreprenøren, og arbeidet stanset. Prosjektet lyses ut på nytt.[14] Strekningen var vurdert forlenget 5 kilometer sydover fra Ulsberg til Nedgård, men dette ble i mars 2021 droppet på grunn av kostnader.[15][16][17][18]
 •   Vindåsliene–Korporalsbrua (6,5 km)
 •   Støren sør–Gyllan (9,5 km)
 •       Korporalsbrua–Melhus sentrum (ca. 38 km). Prosjektering pågår. Sammen med parsellen Ulsberg–Vindåsliene planlegges og utbygges strekningen av Nye Veier AS. Byggetid: 2019–2027.[19]
  •       Korporalsbrua–Gyllan (16 km). Mulig byggeperiode: 2023–2027.[19]
  •     Gyllan–Kvål (15 km). Mulig byggeperiode: 2022–2026.[19]
 •   Kvål–Tunga (27,8 km)  
 •   Tunga–Trondheim lufthavn (26,6 km)  
 • Mellom Tunga og Ranheim (ca. 4 km) har E6 ikke motorveistatus, kun motortrafikkveistatus, selv om veien har fire felt, plandelte kryss og midtdeler.
 •     Ranheim–Værnes (23 km) utvidelse til motorvei. Byggeperiode: 2020–2025. Prosjektet er delt opp i tre parseller:[20]
  •     Ranheim–Reitan (8 km). Bygging startet høsten 2020, strekningen åpnes i 2023.[21]
  •     Reitan–Hommelvik (8 km). Bygging startet høsten 2020, strekningen åpnes i 2024.[21]
  •     HommelvikVærnes (7 km). Bygging startet høsten 2020, strekningen åpnes i 2025.[21]
 •   Havnekrysset–Kvithamar (2,5 km)
 •     Kvithamar–Åsen (19 km). Byggestart februar 2022. Byggeperiode: 2022–2025/26.[22][23]
 •   Gullberget–Skogn (13,5 km)
 •   Branes–Mule (5,5 km)

En del strekninger kan fremstå som motorvei, men er ikke skiltet som dette. Det gjelder Klemetsrud–Ulven (8 km), Tiller–Reppe(Ranheim) og Vist–Steinkjer. Strekningen Melhus–Jaktøyen var i perioden 2004–2022 skiltet motortrafikkvei, men omskitet uten øvrige tiltak da tilstøtende strekninger i både nord og sør åpnet som motorveier.

Europavei 16Rediger

  – 707 km (Bergen–Voss–Fagernes–Hønefoss–Roa–Gardermoen–Kløfta–Kongsvinger–Riksgrensen + sidearm: Hønefoss–Sandvika) –   26 km –   48,6 km inkl armer

Bergen–Hønefoss–Kongsvinger–Riksgrensen

 •   EidsvågVågsbotn (Åsane) (6 km, delt trasé med  )
 •     VågsbotnIndre Arna i Bergen; er også kjent som Ringveg Øst. Vegen er per 2022 under planlegging.
 •      Indre ArnaStanghelle (27 km): Første byggetrinn av strekningen Bergen–Voss. Statlig reguleringsplan under arbeid, byggestart tidligst 2022, trolig først i 2024. Fire felt til Trengereid, to felt videre til Stanghelle.[24][25][26]
 •     StanghelleVoss (41 km): Andre byggetrinn av strekningen Bergen–Voss. Planlegging pågår, usikker fremdrift og byggestart.
 •     Nymoen–Eggemoen (ca. 7 km): Under planlegging, men ikke nevnt i Nasjonal transportplan 2018–2029. Videre planlegging og utbygging er ikke avklart. Aktuell for motorveistatus.
 •   EggemoenKalvsjø (15,7 km, to-, tre- og firefeltsvei)
 •   BrudalenKløfta (12,5 km, av dette er 8,5 km delt med E6 fra Kverndalenkrysset til Kløfta)
 •   Kløfta–Nybakk (10,4 km, firefeltsvei)  
 •     Nybakk–Slomarka (ca. 33 km, firefeltsvei): Byggestart planlagt til perioden 2024–2029.[27]
 •   Slomarka–Kongsvinger (16,5 km, firefeltsvei)
Arm Hønefoss–Sandvika (44 km)

Europavei 18Rediger

 
E18 ved Sande sør for Drammen.
 
E18 sørover fra Undrumsdalskrysset i Re.
 
E18 ved Kristiansand Dyrepark.

  – 410 km (Riksgrensen/Ørje–Oslo–Kristiansand) –   232 km –   104 km

 •   Riksgrensen–Ørje (6,0 km)
 •   Melleby–Momarken (7,5 km)  
 •   Momarken–Retvet (26,5 km)  
 •     Retvet–Vinterbro (16 km): Planlegges. Forventet byggestart for E18 Retvet–Vinterbro er i 2023.[33]
 •   Vinterbrosletta (1 km) (felles trasé med  )
 •   Vinterbro–Mastemyr (8 km)
 •   Operatunnelen (3,5 km)
 •     E18 Vestkorridoren, LysakerAsker (17,3 km). Prosjektet er delt opp i tre parseller:[34]
  •     Lysaker–Ramstadsletta (4,4 km). Byggeperiode: 2020–2027. Hele prosjektet med sideveier fullført i 2028.[35]
  •     Ramstadsletta–Nesbru (5,7 km). Regulering startet i 2020 med mål om godkjent reguleringsplan i 2023. Mulig byggeperiode: 2024–2029[36]
  •     NesbruDrengsrud (7,3 km). Under planlegging.[37]
 •   BlommenholmLangangen (132 km)  
 •   Langangen–Rugtvedt (17,5 km)
 •     Langangen–Rugtvedt (16,5 km): Godkjent reguleringsplan i april 2020. Byggekontrakt signert i desember 2020, byggestart var i juni 2021. Planlagt ferdigstillelse i juli 2025.[38][39][40]
 •   Rugtvedt–Dørdal (15,5 km)
 •   Dørdal (Bamble)–Akland (Risør) (41 km)
 •     Dørdal–Agder fylkesgrense (Av Nye Veier kalt BambleKragerø, 22 km): Kommunedelplan vedtatt oktober 2019. Reguleringsplanarbeid startet august 2020, men skal revideres og vurderes på nytt i 2022. Oppstart avhenger av hvilket konsept en går for. Byggestart kan bli i 2025, med åpning rundt tre år senere.[41] [42][43]
 •     Vestfold og Telemark grense–Pinesund (Av Nye Veier kalt KragerøGjerstad, 12 km): Kommunedelplan vedtatt oktober 2019. Reguleringsplanarbeid startet august 2020, men skal revideres og vurderes på nytt i 2022. Oppstart avhenger av hvilket konsept en går for. Byggestart kan bli i 2025, med åpning rundt tre år senere.[44] [45][46]
 •     Pinesund–Rømyr (Tvedestrand) (Av Nye Veier kalt GjerstadTvedestrand, 20 km): Kommunedelplan vedtatt oktober 2019. Reguleringsplanarbeid startet august 2020, men skal revideres og vurderes på nytt i 2022. Oppstart avhenger av hvilket konsept en går for. Byggestart kan bli i 2025, med åpning rundt tre år senere.[47] [48][49]
 •   Rømyr (Tvedestrand)–Harebakken (Arendal) (22 km)[50]
 •   ArendalGrimstad (20 km)
 •     Arendal–Grimstad (19 km): Kommunedelplan vedtatt oktober 2019. Reguleringsplanarbeid starter etter 2021. Mål om ferdigstillelse før 2028.[51]
 •   GrimstadTimenes (35,5 km)[52]
 •     Varoddbrua–Grauthelleren (Ytre Ringvei, 10 km): Veien kan bli en del av E39, og ikke E18. Reguleringsplan under utarbeidelse, med mål om vedtak første kvartal 2022. Nye Veier har prioritert strekningen for utbygging og planlegger å utlyse prosjektet i november 2022 med byggestart i 2023. Veien kan da åpnes i løpet av 2026.[53]

Flere andre strekninger fremstår som motorvei, men er ikke skiltet motorvei. Dette gjelder Mastemyr–Fiskevollen, Filipstad–Blommenholm og Timenes–Kristiansand. Et par strekninger fremstår også som motortrafikkvei, men er ikke skiltet motortrafikkvei – blant andre Ørje–Melleby og Akland–Tvedestrand.

Europavei 39Rediger

 
Fritz C. Riebers veg (E39) ved Fjøsanger i Bergen, ble omklassifisert til motortrafikkveg i september 2021.

  1125 km – (Kristiansand–Stavanger–Bergen–Ålesund–Molde–Orkanger–Klett) –   68 km –   32 km

 •     Varoddbrua–Grauthelleren (Ytre Ringvei, 10 km): Ambisjon om vedtatt reguleringsplan vinteren 2022–23. Parsellen var prioritert for utbygging, med planlagt utlysning i november 2022. I mai 2022 besluttet Nye Veier å utsette prosjektet inntil videre, på grunn av økte kostnader i bygg- og anleggsbransjen. Tidspunkt for oppstart er derfor usikker.[54][55][56][57][58]
 •   Grauthelleren–Mandalskrysset (26 km)
 •   MandalskryssetIme (4,5 km). Fellesstrekning med fylkesvei 455, åpnet 22. desember 2021.[59][60]
 •     Mandalskrysset–Blørstadkrysset (østre del av Mandal–Lyngdal øst) (8,5 km). Kommunedelplan vedtatt april 2020, reguleringsplanarbeid i gang. Nye Veier hadde opprinnelig mål om vedtatt reguleringsplan våren 2022, med byggestart i 2023 og veiåpning i 2026. I mai 2022 kunngjorde selskapet at de utsatte Mandal–Lyngdal inntil videre på grunn av økte kostnader i bygg- og anleggsbransjen. I september samme år kunngjorde Nye Veier at de vil lyse ut denne delen i 2023, med forventet byggestart samme år.[61][62][63]
      Blørstadkrysset–Herdal (vestre del av Mandal–Lyngdal øst) (17 km). Kommunedelplan vedtatt april 2020, reguleringsplanarbeid i gang fra høsten 2020. Nye Veier hadde opprinnelig mål om vedtatt reguleringsplan våren 2022, med byggestart i 2023 og veiåpning i 2026. I mai 2022 kunngjorde imidlertid selskapet at de utsatte prosjektet inntil videre på grunn av økte kostnader i bygg- og anleggsbransjen. Strekningen Mandalskrysset–Blørstadkrysset planlegges bygget ut 2023–2026, byggetid for resten av strekningen er foreløpig usikker.[64][65][66][67][68][69]
 •     Herdal–Røyskår (Lyngdal øst–Lyngdal vest) (10 km), Reguleringsplan vedtatt juni 2020, prosjektet utlyst for utbygging i september 2020. Byggestart var 20. oktober 2021 med planlagt veiåpning 14. juli 2025.[70][71]
 •     Røyskår–Ålgård (Lyngdal vest– Ålgård) (cirka 95 km). Forslag til kommunedelplan sendt Samferdselsdepartementet for endelig vedtak i juni 2020. Utbyggingsperiode foreløpig ikke klar.[72]
 •     Ålgård–Osli (Sandnes) (11 km) Del av strekningen E39 Ålgård–Hove.
      Osli–Hove (Sandnes) (3 km) Utvidelse fra motortrafikkvei til fire felts motorvei. Første del av Ålgård–Hove (14 km). Prosjekt lyst ut i 2022. Planlagt byggetid 2023–2026.[73]
 •   Osli–Hove, hvor firefelts motorvei starter (ca. 3 km)
 •   Hove–Smiene (ca. 19 km)
 •     Smiene (Eiganestunnelen)–Harestad (Rogfast) (4,5 km)
 •     Harestad–Bokn (Rogfast), 30 km firefelts motorvei under Boknafjorden, inkludert Boknafjordtunnelen. Tunnelen blir 26,7 kilometer lang og 392 meter dyp, og den klart lengste undersjøiske veitunnelen i verden. Prosjektet startet i 2018, men ble stoppet på grunn av økte kostnader. Prosjektet og ny kostnadsramme ble endelig politisk godkjent på nytt høsten 2020. Byggeperiode: 2021–2031.[74][75]
 •     Bokn–Hope (ca. 70 km), firefelts motorvei over Haugalandet.[76] Arbeid med kommunedelplan i gang, plan klar sommeren 2023.[77]
 •     StordOs (Ådland–Svegatjørn, 55 km), også kalt Hordfast. Omfatter fire felts motorvei med bro over Langenuen, vei over Tysnes og bro over Bjørnafjorden. Reguleringsplan påbegynt høsten 2020. Planforslag sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i januar 2022, med vedtak i 2022 eller 2023.[78][79][80]
 •   Svegatjørn (Os)–Hop (Bergen) (17 km)
 •   Hop i Bergen–Fjøsanger i Bergen (2,5 km) Firefeltsvei
 •   Eidsvåg i Bergen–Vågsbotn (Åsane, Bergen) (6 km, delt trasé med E16)
  
 •   VågsbotnNordhordlandsbrua planlegges. Forventet vedtatt kommunedelplan i 2020, byggestart mulig i 2025. Vurderes bygget som firefelts motorvei. Består av to hovedalternativer:
  • Ny E39 øst for Bergen sentrum (Ringvei Øst): Fjøsanger–Arna–Klauvaneset (ca. 26 km)
  • Beholde dagens E39 gjennom Bergen sentrum med ny vei mellom Åsane og Nordhordlandsbrua: Vågsbotn–Klauvaneset (8 km)

Europavei 134Rediger

  453 km – (Karmøy–Haugesund–Haukeli–Kongsberg–Drammen–Oslofjordforbindelsen–Vassum)   4 km –   0 km

Vestfold og Telemark og VikenRediger

 •   Drammen (4 km) (felles trasé med E18)
 •     Kryss E18 i Lier–Dagslett (Spikkestad) (5 km). Under planlegging.
 •     Verpen (Sætre)–Vassum (kryss E6 i Frogn (14 km). Inkluderer nytt løp i Oslofjordtunnelen, planlagt ferdigstilt i 2026. Under planlegging.[84]

Europavei 136Rediger

  176 km – (Ålesund–Åndalsnes–Dombås)   0 km –   0 km

Møre og RomsdalRediger

 •     Lerstad–Breivika (10 km). Under planlegging.

Riksvei 3Rediger

  290 km – (Kolomoen–Elverum–Tynset–Ulsberg) –   14 km –   15 km

Riksvei 4Rediger

  140 km – (Oslo/Rosenhoff–Hadeland–Gjøvik–Mjøsbrua) –   9,3 km –   33 km

 •   StrykenRoa (19 km)
 •     Roa–Gran/Lunner grense (4,2 km): Anleggsstart i september 2021, åpnes desember 2023[85]
 •   Lunner grense–Jaren (9,3 km)[86]
 •     Jaren–Amundrud (3,8 km): Anleggsstart i 2021, åpnes desember 2022
 •   ReinsvollHunndalen (13 km)
 •   SkulhusE6 (1 km)

Riksvei 7Rediger

  387,6 km – (Granvin–Eidfjord–Hardangervidda–Hallingdal–Hønefoss) –   0 km –   17 km

Riksvei 13Rediger

Riksvei 13 427 km – (Stavanger–Ryfylke–Sand–Røldal–Odda–LofthusGranvinVoss–Vikafjell–Dragsvik/HellaHermansverk/LeikangerSogndalsfjøra) –   0 km –   6km

Riksvei 25Rediger

  116 km – (Hamar–Elverum–Nybergsund–Riksgrensen) –   14 km –   0 km

 •   Tønset–Åkroken (Elverum) (14 km), felles trasé med riksvei 3

Riksvei 159Rediger

  – 11,4 km – (Karihaugen–Lillestrøm–Fetveien) –   7,5 km –   0 km

Riksvei 509Rediger

  – 5 km – (TastaTanangerStavanger lufthavnSolakrossenForusJåttå) –   0 km –   5 km

 •   Sømmevågen (Sola)–Jåttå (Stavanger) (5 km)

Riksvei 555Rediger

  – 45 km – (Bergen–LaksevågLoddefjordStraumeBildøyKolltveitØygarden) –   7 km –   1 km

 •   Puddefjordsbroen (Bergen sentrum)–Loddefjord (ca. 7 km)
 •   Loddefjord (kort strekning fra slutt på motorvei) (ca. 1 km)
 •     Forlengelse av motorvei til Kolltveit planlegges (strekningen blir da til sammen 16 km lang)

Riksvei 580Rediger

  – 6,2 km – (Hop–Bergen Lufthavn, Flesland)   1,8 km –   0 km

 •   Sørås–Skeievannet (1,7 km, trasé Råtunnelen, i vestgående retning)
 •   Skeievannet–Sørås (2,7 km, trasé Søråstunnelen, i østgående retning)
 •   Vestre Rå–Skeievannet (0,6 km i vestgående retning)

Riksvei 706Rediger

  – 13 km – (Fossestuvegen–Trondheim sentrum–Rotvoll rundkjøring) –   0 km –   4,5 km

Fylkesvei 181Rediger

181 – 26,4 km – (Boksrud i EidsvollSagstua i Nord-Odal) –   0 km –   1 km

 •   Boksrudkrysset–Hammerstad (ca. 1 km)

Fylkesvei 557Rediger

557 – 7,8 km – (LiavatnetYtrebygda) –   0 km –   7,8 km

Fylkesvei 6690Rediger

Fv6690 – 5,5 km – (Nedre Elvehavn–Sluppen i Trondheim) –   0 km –   1 km

 •   Bratsbergvegen–Kroppanbrua (0,8 km)

Motorveier i hvert fylkeRediger

Fylke Motorveier Motortrafikkveier
Agder 64 km 44 km
Innlandet 90 km 160 km
Møre og Romsdal 0 km 0 km
Nordland 0 km 0 km
Oslo 12 km 10 km
Rogaland 19 km 14 km
Troms og Finnmark 0 km 0 km
Trøndelag 18 km 99 km
Vestfold og Telemark 116 km 40 km
Vestland 17 km 11 km
Viken 251 km 66 km

Motorveier i hver landsdelRediger

Landsdel Motorveier Motortrafikkveier
Østlandet 467 km 276 km
Vestlandet 49 km 25 km
Sørlandet 64 km 44 km
Trøndelag 18 km 99 km
Nord-Norge 0 km 0 km

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ a b Seglsten, Per Helge (7. oktober 2019). «Halvparten av firefeltsveiene mangler». Veier24.no (norsk). Besøkt 14. november 2019. 
 2. ^ Andersen, Martin (19. desember 2018). «Slik er Trøndelags nye motorvei». adressa.no. Besøkt 2. juli 2019. 
 3. ^ «E6 nord: Ranheim–Åsen (42 km) | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 2. juli 2019. [død lenke]
 4. ^ Støle, Tom Arild (18. april 2021). «(+)Nye E39 tas i bruk før jul». lister24.no (norsk). Besøkt 10. juli 2021. 
 5. ^ «Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum». Statens vegvesen. Besøkt 30. juni 2020. 
 6. ^ For eksempel 59°50′58″N 10°50′10″Ø og 59°53′53″N 10°48′48″Ø
 7. ^ E6 Oslo Øst
 8. ^ Øyvind Moshagen (12. september 2018). «E6 Innlandet: Nye konkurranser på E6 Kolomoen–Øyer» (PDF). Nye Veier AS. Arkivert fra originalen (PDF) 28. juli 2019. Besøkt 28. juli 2019. 
 9. ^ Seglsten, Per Helge (3. juni 2020). «Slik blir den nye Mjøsbrua – skal i bygges i tre og betong av belgisk-italiensk gruppe». Veier24.no (norsk). Besøkt 31. oktober 2020. 
 10. ^ Amundsen, Bjørn Olav (26. juni 2019). «To norske og to utenlandske konkurrerer om å bygge motorvei langs Mjøsa». Veier24.no (norsk). Besøkt 31. oktober 2020. 
 11. ^ «Obrascón Huarte Lain S.A. valgt for ny E6 Storhove – Øyer». Nye Veier AS (norsk). 21. mai 2021. Besøkt 11. juni 2021. 
 12. ^ «Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. 30. oktober 2020. Besøkt 31. oktober 2020. 
 13. ^ «Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. 30. oktober 2020. Besøkt 31. oktober 2020. 
 14. ^ «E6-bygging avbrutt: Slutt for spanske FCC på bygging av ny E6 fra Ulsberg til Vindåsliene». www.tungt.no. 22. september 2021. Besøkt 22. oktober 2021. 
 15. ^ «Signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene». www.nyeveier.no. 18. november 2019. Besøkt 21. november 2019. 
 16. ^ «Ny vei og nytt kryss mellom E6 og rv. 3 ved Ulsberg». www.nyeveier.no. 22. juni 2020. Besøkt 11. juli 2020. 
 17. ^ «Nye Veier går tilbake til opprinnelig veilinje på Ulsberg». www.nyeveier.no. 19. mars 2021. Besøkt 25. mars 2021. 
 18. ^ «Status fra E6 Ulsberg – Vindåsliene». www.nyeveier.no. 11. juni 2021. Besøkt 11. juni 2021. 
 19. ^ a b c «E6 Trøndelag | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 7. mars 2022. 
 20. ^ E6 Ranheim–Værnes
 21. ^ a b c «Når skal veien være ferdig? Ofte stilte spørsmål E6 Ranheim–Værnes». Nye Veier AS. Besøkt 11. november 2020. 
 22. ^ «E6 Kvithammar – Åsen». Besøkt 7. mars 2022. 
 23. ^ Her kommer Forbordsfjelltunnelen
 24. ^ Statens vegvesen (5. februar 2020). «Fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle» (PDF). Statens vegvesen. Besøkt 24. september 2020. [død lenke]
 25. ^ NTB (13. juli 2020). «Nye E16 mellom Bergen og Voss blir neppe påbegynt før i 2024». Veier24.no (norsk). Besøkt 24. september 2020. 
 26. ^ «E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle». Statens vegvesen. Besøkt 24. september 2020. 
 27. ^ Nybakk–Slomarka
 28. ^ «Fellesprosjektet Ringeriksbanen + E16 (FRE16)». Nye Veier. Besøkt 30. september 2021. 
 29. ^ E16 Skaret–Hønefoss
 30. ^ Skoglund, Jarle (17. november 2020). «Superjevnt helt til mål, men Skanska vant kontrakten på tre milliarder». Veier24.no (norsk). Besøkt 17. november 2020. 
 31. ^ https://www.veier24.no/artikler/forste-spadetak-mot-en-kofri-overfart-over-e16-sollihogda/508862
 32. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 20. juli 2020. Besøkt 3. august 2021. 
 33. ^ «Retvet–Vinterbro». Statens vegvesen. Besøkt 21. november 2019. 
 34. ^ «E18 Vestkorridoren». Statens vegvesen. Besøkt 11. november 2020. 
 35. ^ «Lysaker–Ramstadsletta». Statens vegvesen. Besøkt 11. november 2020. 
 36. ^ «Ramstadsletta–Slependen». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 31. oktober 2020. Besøkt 11. november 2020. 
 37. ^ «Slependen–Drengsrud». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 4. november 2020. Besøkt 11. november 2020. 
 38. ^ «Nye Veier: Signerte med EIFFAGE Génie Civil for utbygging for ny E18 Rugtvedt – Langangen». Nye Veier AS (norsk). 18. desember 2020. s. 6. Besøkt 20. desember 2020. 
 39. ^ Skoglund, Jarle (2. desember 2019). «Nye Veier lyser ut Grenlandsbrua på nytt – sammen med begge naboparsellene». Veier24.no (norsk). Besøkt 2. desember 2019. 
 40. ^ «Gir grønt lys for ny E18 gjennom Porsgrunn». Kommunal- og moderniseringsdepartementet (norsk). 24. april 2020. Besøkt 25. april 2020. 
 41. ^ Skoglund, Jarle (24. januar 2022). «E18 Tvedestrand–Bamble: Kan sprekke med 3,5 milliarder og gi 2–3 år forsinkelse». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. januar 2022. 
 42. ^ «Prop. 70 S (2020 – 2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)» (PDF). Samferdselsdepartementet (norsk). 18. desember 2020. s. 6. Besøkt 20. desember 2020. 
 43. ^ Amundsen, Bjørn Olav (19. april 2020). «Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
 44. ^ Skoglund, Jarle (24. januar 2022). «E18 Tvedestrand–Bamble: Kan sprekke med 3,5 milliarder og gi 2–3 år forsinkelse». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. januar 2022. 
 45. ^ «Prop. 70 S (2020 – 2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)» (PDF). Samferdselsdepartementet (norsk). 18. desember 2020. s. 6. Besøkt 20. desember 2020. 
 46. ^ Amundsen, Bjørn Olav (19. april 2020). «Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
 47. ^ Skoglund, Jarle (24. januar 2022). «E18 Tvedestrand–Bamble: Kan sprekke med 3,5 milliarder og gi 2–3 år forsinkelse». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. januar 2022. 
 48. ^ «Prop. 70 S (2020 – 2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)» (PDF). Samferdselsdepartementet (norsk). 18. desember 2020. s. 6. Besøkt 20. desember 2020. 
 49. ^ Amundsen, Bjørn Olav (19. april 2020). «Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
 50. ^ Sveinung Berg Bentzrød. «Nye Veiers første motorvei markerer åpning av full konkurranse med Statens vegvesen». Aftenposten. Besøkt 2. juli 2019. 
 51. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Arkivert fra originalen 8. november 2019. Besøkt 8. november 2019. 
 52. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 13. juni 2011. Besøkt 23. april 2011. 
 53. ^ «Over åtte milliarder i konkurranser fra Nye Veier». Nye Veier (norsk). 19. januar 2022. Besøkt 25. januar 2022. 
 54. ^ Nordahl, Victoria Marie (31. mai 2022). «Nye Veier utsetter veibygging på grunn av økte priser». NRK. Besøkt 4. juni 2022. 
 55. ^ «Fem konkurranser fra Nye Veier». Nye Veier AS. 30. mai 2022. Besøkt 4. juni 2022. 
 56. ^ «Over åtte milliarder i konkurranser fra Nye Veier». Nye Veier (norsk). 19. januar 2022. Besøkt 25. januar 2022. 
 57. ^ «E39 Ytre ringvei». Nye Veier (norsk). Desember 2020. Besøkt 20. desember 2020. 
 58. ^ Reite, Kjetil (16. desember 2021). «(+)Vedtatt i dag: Nye Veier har bestemt om ringvei rundt Kristiansand». fvn.no (norsk). Besøkt 19. desember 2021. 
 59. ^ Martinsen, Jarle R. (9. desember 2021). «Ny E 39 gir fem minutter spart». Besøkt 18. desember 2021. 
 60. ^ «Byggingen av nye E39 er i gang». NRK Sørlandet (norsk). 19. oktober 2019. Besøkt 22. oktober 2019. 
 61. ^ Amundsen, Bjørn Olav (26. september 2022). «Ny E39 Mandal-Lyngdal deles i to: Første konkurranse kommer i 2023». Veier24.no. Besøkt 26. september 2022. 
 62. ^ Nordahl, Victoria Marie (31. mai 2022). «Nye Veier utsetter veibygging på grunn av økte priser». NRK. Besøkt 4. juni 2022. 
 63. ^ «Fem konkurranser fra Nye Veier». Nye Veier AS. 30. mai 2022. Besøkt 4. juni 2022. 
 64. ^ Amundsen, Bjørn Olav (26. september 2022). «Ny E39 Mandal-Lyngdal deles i to: Første konkurranse kommer i 2023». Veier24.no. Besøkt 26. september 2022. 
 65. ^ Nordahl, Victoria Marie (31. mai 2022). «Nye Veier utsetter veibygging på grunn av økte priser». NRK. Besøkt 4. juni 2022. 
 66. ^ «Fem konkurranser fra Nye Veier». Nye Veier AS. 30. mai 2022. Besøkt 4. juni 2022. 
 67. ^ «E39 Mandal–Lyngdal Øst: Fase 5: 2. gangsbehandling». Sweco/Nye Veier. Arkivert fra originalen 12. august 2020. Besøkt 4. september 2020. 
 68. ^ «Nå starter de opp detaljreguleringen av E39 Mandal-Lyngdal». Veier24.no. 18. september 2020. Besøkt 19. september 2020. 
 69. ^ «Kan få kontrakter for flere millioner». Lister24. Besøkt 22. oktober 2019. [død lenke]
 70. ^ Grønvold, Thomas (20. oktober 2021). «(+)Henriette (14) tok første spadetak på nye E39». lister24.no (norsk). Besøkt 22. oktober 2021. 
 71. ^ «Kunngjør veikontrakt til tre milliarder kroner». 3. september 2020. Besøkt 19. september 2020. 
 72. ^ «Planforslaget for ny E39 Lyngdal vest – Ålgård er oversendt Samferdselsdepartementet til sluttbehandling». Statens vegvesen. 18. juni 2020. Arkivert fra originalen 28. september 2020. Besøkt 19. september 2020. 
 73. ^ Amundsen, Bjørn Olav (11. juli 2022). «Nå skal E39 Hove-Osli bli firefeltsvei. Verdi: Rundt 700 mill». Veier24.no. Besøkt 15. oktober 2022. 
 74. ^ «E39 Rogfast». Statens vegvesen. 18. desember 2020. Besøkt 25. desember 2020. 
 75. ^ Amundsen, Bjørn Olav (23. september 2021). «Første spadestikk på Rogfast». Veier24.no. Besøkt 27. september 2021. 
 76. ^ E39 Bokn–Stord: Fakta Arkivert 23. august 2017 hos Wayback Machine. Statens vegvesen
 77. ^ E39 Bokn-Sveio: Rambøll AS leverte det beste tilbodet på utarbeiding av kommunedelplan
 78. ^ «E39 Stord–Os: Framdrift». Statens vegvesen. 14. april 2020. Besøkt 20. september 2020. 
 79. ^ Aarhus, Christian (17. september 2020). «Starter med reguleringsplan for E39 Stord-Os». Bygg.no – Byggeindustrien. Besøkt 20. september 2020. 
 80. ^ E39 Stord–Os: Fakta Arkivert 23. august 2017 hos Wayback Machine. Statens vegvesen
 81. ^ https://www.vegvesen.no/_attachment/3001205/binary/1374346?fast_title=Forslag+til+planprogram+E134+Saggrenda–Elgsjø.pdf
 82. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e134meheia/nyhetsarkiv/notodden-kongsberg-planprogrammet-for-e134-saggrenda-elgsjo-vedtatt
 83. ^ «Notodden/Kongsberg: E134 Saggrenda-Elgsjø prioritert tidlig i neste NTP-periode». Statens vegvesen. 22. mars 2021. 
 84. ^ Nytt løp i Oslofjordtunnelen, Statens vegvesen
 85. ^ [https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/byggingen-av-rv.-4-roagran-grense-er-i-gang/id2871057/ Byggingen av rv. 4 Roa–Gran grense er i gang ]. Regjeringen.no (Besøkt 11. september 2021)
 86. ^ «Rv. 4 Lunner grense–Jaren». vegvesen.no (Besøkt 31. januar 2019)