Liste over norske motorveier og motortrafikkveier

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over norske motorveier og motortrafikkveier. Den inneholder en oversikt over motorveistrekninger i Norge, samt strekninger som er motortrafikkvei, selv om dette ikke er det samme som motorveier. Motortrafikkveier er typisk veier som ligner på motorveier, men ikke oppfyller alle krav. I Norge ble disse veiene tidligere benevnt motorvei klasse B (eller tofelts motorvei, mer uformelt benevnt motorvei), mens vanlige motorveier ble kalt motorvei klasse A. Dette skapte imidlertid forvirring internasjonalt og førte til feil på kart ved at veier fremsto med en høyere standard enn de i virkeligheten hadde. Begrepet ble erstattet av motortrafikkvei i 2006.

Det offisielle norske veiskiltet som angir motorvei.

Per 15. juni 2021 har Norge rundt 565 kilometer skiltet motorvei, og 432 kilometer med skiltet motortrafikkvei. Tar en med alle firefeltsveier, også dem som ikke er skiltet motorvei, var det rundt 705 kilometer med firefeltsveier på det norske riksveinettet ved slutten av 2019.[1] Norges nordligste motorvei er på E6 ved Klett sør for Trondheim.[2] Det planlegges også nye motorveier lenger nord i Trøndelag, til Åsen.[3] Norges sydligste motorvei er E18 øst for Kristiansand, men nye E39 ved Mandal vil overta denne statusen i 2022.[4] Landets vestligste motorveistrekning er på riksvei 555 i Bergen, mens den østligste er riksvei 3/25 ved Elverum.[5]

Utbyggingen av motorveier i NorgeRediger

Utdypende artikkel: Motorveier i Norge

 
Det offisielle norske veiskiltet som angir motortrafikkvei.

De første motorveistrekningene i Norge ble åpnet fra 1962 og utover i 1960-årene, og norske veimyndigheter planla å bygge ut nærmere 800 kilometer motorvei frem til 1980. Tidlig i 1970-årene stoppet imidlertid motorveibyggingen opp, blant annet fordi motorveiene la beslag på store deler av utbyggingsprosjektene. Fra 1990-årene skjøt utbyggingen igjen fart, og da motorveien mellom Assurtjern og Vinterbro sør for Oslo åpnet 9. september 2009, fikk Norge for første gang et nasjonalt motorveinett. Det skjedde ved at de tre lengste motorveistrekningene i Norge – nord, sørøst og sørvest for Oslo – ble knyttet sammen. Det ble da mulig å kjøre sammenhengende på motorvei fra Tønsberg og Gardermoen til grensen mot Sverige ved Svinesund.

I 2015 ble Sverige ferdig med motorveien mellom Pålen og Tanumshede på E6. Da ble norske motorveinettet på cirka 400 kilometer koblet sammen med det europeiske motorveinettet med sammenhengende motorvei helt til Spania, Italia og Serbia.

Frem til 2018 var det motorveier kun på Østlandet, Agder, Rogaland og Vestland, men 19. desember 2018 åpnet en kort motorveistrekning i Trøndelag.[2] Det er per 2021 ingen motorveier i Nord-Norge.

Det er planer om å bygge ytterligere 500 kilometer med motorvei i Norge i løpet av 2020-årene. Det inkluderer E6 MoelvØyer, E6 StørenÅsen i Levanger, E16 HønefossSandvika, gjenstående deler av MomarkenKristiansand (unntatt Mosseveien i Oslo) og E39 Kristiansand–Bokn og Os–Bergen.

Veier med motorvei- og motortrafikkveistrekningerRediger

 
Veikart over Norge.

Strekningene på listen omfatter til sammen 565 km skiltet motorvei (599 km om en regner med fellesstrekningene to ganger) og 432 km motortrafikkvei. Merk at de opplistede lengdene kun omfatter en strekning fra A til B, det betyr at lengder på tilstøtende ramper, avkjøringsfelt og lignende ikke er regnet med. Planlagte og uferdige veier er heller ikke medregnet, det samme gjelder firefeltsveier som ikke er skiltet motorveier. I slutten av 2019 hadde Norge til sammen rundt 705 kilometer med firefeltsveier på stamveinettet.[1]

Utover det som er minimum bredde og antall kjørefelt for de to veitypene, er veibredden på disse strekningene varierende og fremgår ikke av denne oversikten.

Total lengde   Motorvei   Motortrafikkvei
Vei km km % km % Kommentar
  2578 260 10,1 179 6,9 1 km felles med E18 over Vinterbrosletta,
  707 27,5 3,7 32,9 3 9 km felles med E6, på strekningen Kverndalenkrysset–Kløfta
  410 232 56,6 104 25,3 1 km felles med E6 over Vinterbrosletta
  1125 24,2 2,2 26 2,3 6 km felles med E16, Åsane–Eidsvåg
  453 4,5 1,0 0 0 4,5 km felles med E18, Lier–Frydenhaug
  290 14 4,8 15 5,2 14 km felles med riksvei 25, Tønset–Årkroken
  140 9,3 6,4 33 23,5
  388 0 0 17 4,3
  427 0 0 6 1,4
  116 14 12,1 0 0 14 km felles med riksvei 3, Tønset–Årkroken
  11,4 7,5 65,8 0 0
  23,5 0 0 4 17
  45 6,7 15,6 1 2,2
  13 0 0 4,5 34,6
181 26,4 0 0 1,2 4,5
516 13,8 0 0 0,6 4,3
557 9,2 0 0 7,8 84,8
Sum* 565 432 *Fellesstrekningene er kun regnet med én gang i totalsummen

TegnforklaringRediger

  Vei under bygging
  Vei under planlegging

  Motortrafikkvei
  Motorvei
  Avgiftsbelagt vei

Europavei 6Rediger

 
E6 ved Råde.

  2578 km (Riksgrensen/Svinesund–Oslo–Trondheim–Narvik–Alta–Kirkenes) –   259 km –   180 km

Viken og OsloRediger

 •   Svinesund (Riksgrense Sverige)–Klemetsrud (Oslo) (104 km)  
 • Mellom Klemetsrud og Ulven (ca. 8 km) har E6 ikke motorveistatus, selv om veien har fire felt, plandelte kryss og midtdeler. Veien har busslommer direkte ved veien uten separering.[6]
 •     KlemetsrudUlven (Oslo Øst, 15 km). Utredes.[7]

InnlandetRediger

 •   Viken grenseMoelv (67 km)  
 •   Moelv–Tretten (60 km; noen strekninger med tre og fire felt)  
 •     MoelvØyer (43 km). Under planlegging, planlagt byggeperiode: 2021–2025.[8] Skal bygges ut til motorvei av Nye Veier AS. Strekningen er delt inn i tre parseller:
  • Moelv–Roterud (11 km, inkludert ny Mjøsbru, 2021/2022–høsten 2025[9])
  • Roterud–Storhove (22,5 km, 2021/2022–2025)[10]
  • StorhoveGranrudmoen i Øyer (9,6 km, 2021/22–2025). Entreprenør valgt, byggestart ved årsskiftet 2021/22.[11]
 •      ØyerOtta (hele strekningen 90 km, hvorav rundt 50 km skal utbedres). Planlegging og regulering av gjenstående strekninger. Skal bygges ut til motorvei og motortrafikkvei av Nye Veier AS. Strekningen er delt inn i to hovedparseller:
  • Øyer–Frya (ca. 40 km, inkludert nytt løp i Øyertunnelen. Detaljplanlegging startet i 2020, ukjent byggeperiode[12])
  • SjoaOtta (cirka 10 km). Revisjon av eksisterende reguleringsplan startet i 2020.[13])
 •   Frya–Sjoa (33 km, åpnet i 2016)

TrøndelagRediger

 •       Ulsberg–Vindåsliene (25 km). Byggestart: august 2021, men forberedende arbeider startet opp høsten 2020. Veien åpnes for trafikk i 2023. Strekningen var vurdert forlenget 5 kilometer sydover fra Ulsberg til Nedgård, men dette ble i mars 2021 droppet på grunn av kostnader.[14][15][16][17]
 •   Vindåsliene–Korporalsbrua (6,5 km)
 •   Støren sør–Gyllan (9,5 km)
 •       Korporalsbrua–Melhus sentrum (ca. 38 km). Prosjektering pågår. Sammen med parsellen Ulsberg–Vindåsliene planlegges og utbygges strekningen av Nye Veier AS. Byggetid: 2019–2027.[18]
  •       Korporalsbrua–Gyllan (16 km). Mulig byggeperiode: 2023–2027.[18]
  •     Gyllan–Kvål (15 km). Mulig byggeperiode: 2022–2026.[18]
  •     Kvål–Melhus sentrum (7 km). Byggeperiode: 2019–2022.[18][19]
 •   Skjerdingstad–Jaktøyen (7,5 km): Fire felt nord for Melhus.
 •   Jaktøyen–Sentervegen (8 km)
 •   Sentervegen–Havnekrysset (Stjørdal) (36 km)  
 •     Ranheim–Værnes (23 km) utvidelse til motorvei. Byggeperiode: 2020–2025. Prosjektet er delt opp i tre parseller:[20]
  •     Ranheim–Reitan (8 km). Bygging startet høsten 2020, strekningen åpnes i 2023.[21]
  •     Reitan–Hommelvik (8 km). Bygging startet høsten 2020, strekningen åpnes i 2024.[21]
  •     HommelvikVærnes (7 km). Bygging startet høsten 2020, strekningen åpnes i 2025.[21]
 •   Havnekrysset–Kvithamar (2,5 km)
 •     Kvithamar–Åsen (19 km). Prosjektering og forberedende arbeider pågår. Byggeperiode: 2021–2025/26.[22][23]
 •   Gullberget–Skogn (13,5 km)
 •   Branes–Mule (5,5 km)

En del strekninger fremstår som motorvei, men er ikke skiltet motorvei. Dette gjelder Klemetsrud–Ulven (8 km), Melhus–Jaktøyen, Tiller(Sentervegen)–Reppe og Vist–Steinkjer.

Europavei 16Rediger

  – 707 km (Bergen–Voss–Fagernes–Hønefoss–Roa–Gardermoen–Kløfta–Kongsvinger–Riksgrensen + sidearm: Hønefoss–Sandvika) –   26 km –   32,9 km inkl armer

Bergen–Hønefoss–Kongsvinger–Riksgrensen

Arm Hønefoss–Sandvika (44 km)

Europavei 18Rediger

 
E18 ved Sande sør for Drammen.
 
E18 sørover fra Undrumsdalskrysset i Re.
 
E18 ved Kristiansand Dyrepark.

  – 410 km (Riksgrensen/Ørje–Oslo–Kristiansand) –   232 km –   104 km

Flere andre strekninger fremstår som motorvei, men er ikke skiltet motorvei. Dette gjelder Mastemyr–Fiskevollen, Filipstad–Blommenholm og Timenes–Kristiansand. Et par strekninger fremstår også som motortrafikkvei, men er ikke skiltet motortrafikkvei – blant andre Ørje–Melleby og Akland–Tvedestrand.

Europavei 39Rediger

 
Fritz C. Riebers veg (E39) ved Fjøsanger i Bergen. Vegen er per 2020 ikke klassifisert som motorvei, men vil trolig bli omklassifisert når prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal står ferdig i 2022.

  1125 km – (Kristiansand–Stavanger–Bergen–Ålesund–Molde–Orkanger–Klett) –   24,5 km –   26 km

 •     Varoddbrua–Grauthelleren (Ytre Ringvei, 10 km): Reguleringsplan under utarbeidelse med mål om vedtak første kvartal 2022. Byggestart avhenger av om og når Nye Veier prioriterer veien for utbygging.[54]
 •     Grauthelleren–Døle bru (Kristiansand vest–Mandal øst) (19 km), påbegynt 2018, ferdig i 2022.
 •     Døle bru–Mandalselva (Mandal øst–Mandal by) (7 km motorvei + 6 km tilførselsvei til Ime ved Mandal sentrum), påbegynt oktober 2019, åpnes vinteren 2021–22.[55][56]
 •     Mandalselva–Herdal (Mandal–Lyngdal øst) (26 km). Kommunedelplan vedtatt april 2020, reguleringsplanarbeid i gang fra høsten 2020. Mål om vedtatt reguleringsplan i desember 2021, med byggestart vinteren 2023 og veiåpning i 2026.[57][58][59]
 •     Herdal–Røyskår (Lyngdal øst–Lyngdal vest) (10 km), Reguleringsplan vedtatt juni 2020, prosjektet utlyst for utbygging i september 2020. Mål om kontraktsignering med entreprenør i mai 2021, med planlagt byggestart sommeren 2021 og åpning i 2024.[60]
 •     Røyskår–Ålgård (Lyngdal vest– Ålgård) (cirka 95 km). Forslag til kommunedelplan sendt Samferdselsdepartementet for endelig vedtak i juni 2020. Utbyggingsperiode foreløpig ikke klar.[61]
 •     Ålgård–Hove (Sandnes) (14 km)
 •   Sandnes S til Hove, hvor firefelts motorvei starter (ca. 3 km)
 •   Hove–Smiene (ca. 19 km)
 •     Smiene (Eiganestunnelen)–Harestad (Rogfast) (4,5 km)
 •     Harestad–Bokn (Rogfast), 30 km firefelts motorvei under Boknafjorden, inkludert Boknafjordtunnelen. Tunnelen blir 26,7 kilometer lang og 392 meter dyp, og den klart lengste undersjøiske veitunnelen i verden. Prosjektet startet i 2018, men ble stoppet på grunn av økte kostnader. Prosjektet og ny kostnadsramme ble endelig politisk godkjent på nytt høsten 2020. Byggeperiode: 2021–2031.[62]
 •     BoknStord (ca. 70 km), firefelts motorvei over Haugalandet til Stord[63]
 •     StordOs (Ådland–Svegatjørn, 55 km), også kalt Hordfast. Omfatter fire felts motorvei med bro over Langenuen, vei over Tysnes og bro over Bjørnafjorden. Reguleringsplan påbegynt høsten 2020. Planforslag sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i januar 2022, med vedtak i 2022 eller 2023.[64][65][66]
 •     Svegatjørn (Os)–Rådal (Nordås i Bergen) (16,3 km). Byggeperiode: 2015–2022
 •   Eidsvåg i Bergen–Vågsbotn (Åsane, Bergen) (6 km, delt trasé med E16)
 •     VågsbotnNordhordlandsbrua planlegges. Forventet vedtatt kommunedelplan i 2020, byggestart mulig i 2025. Vurderes bygget som firefelts motorvei. Består av to hovedalternativer:
  • Ny E39 øst for Bergen sentrum (Ringvei Øst): Fjøsanger–Arna–Klauvaneset (ca. 26 km)
  • Beholde dagens E39 gjennom Bergen sentrum med ny vei mellom Åsane og Nordhordlandsbrua: Vågsbotn–Klauvaneset (8 km)

Europavei 134Rediger

  453 km – (Karmøy–Haugesund–Haukeli–Kongsberg–Drammen–Oslofjordforbindelsen–Vassum)   4 km –   0 km

Vestfold og Telemark og VikenRediger

Europavei 136Rediger

  176 km – (Ålesund–Åndalsnes–Dombås)   0 km –   0 km

Møre og RomsdalRediger

 •     Lerstad–Breivika (10 km). Under planlegging.

Riksvei 3Rediger

  290 km – (Kolomoen–Elverum–Tynset–Ulsberg) –   14 km –   15 km

Riksvei 4Rediger

  140 km – (Oslo/Rosenhoff–Hadeland–Gjøvik–Mjøsbrua) –   9,3 km –   33 km

Riksvei 7Rediger

  387,6 km – (Granvin–Eidfjord–Hardangervidda–Hallingdal–Hønefoss) –   0 km –   17 km

Riksvei 13Rediger

Riksvei 13 427 km – (Stavanger–Ryfylke–Sand–Røldal–Odda–LofthusGranvinVoss–Vikafjell–Dragsvik/HellaHermansverk/LeikangerSogndalsfjøra) –   0 km –   6km

Riksvei 25Rediger

  116 km – (Hamar–Elverum–Nybergsund–Riksgrensen) –   14 km –   0 km

 •   Tønset–Åkroken (Elverum) (14 km), felles trasé med riksvei 3

Riksvei 159Rediger

  11,4 km – (Karihaugen–Lillestrøm–Fetveien) –   7,5 km –   0 km

Riksvei 509Rediger

  5 km – (TastaTanangerStavanger lufthavnSolakrossenForusJåttå) –   0 km –   5 km

 •   Sømmevågen (Sola)–Jåttå (Stavanger) (5 km)

Riksvei 555Rediger

  45 km – (Bergen–LaksevågLoddefjordStraumeBildøyKolltveitØygarden) –   7 km –   1 km

 •   Puddefjordsbroen (Bergen sentrum)–Loddefjord (ca. 7 km)
 •   Loddefjord (kort strekning fra slutt på motorvei) (ca. 1 km)
 •     Forlengelse av motorvei til Kolltveit planlegges (strekningen blir da til sammen 16 km lang)

Riksvei 580Rediger

  24,1 km – (Hop–Bergen Lufthavn, Flesland)   0 km –   0 km

 •     Skeievannet–Nordås (1,5 km), antatt åpnet 2022

Riksvei 706Rediger

  13 km – (Fossestuvegen–Trondheim sentrum–Rotvoll rundkjøring) –   0 km –   4,5 km

Fylkesvei 181Rediger

181 26,4 km – (Boksrud i EidsvollSagstua i Nord-Odal) –   0 km –   1 km

 •   Boksrudkrysset–Hammerstad (ca. 1 km)

Fylkesvei 516Rediger

516 13,8 km – (Hommersåk–Hove i Sandnes) –   0 km –   0,6 km

 •   Ålgårdsveien–Hovekrysset (506 m + to rundkjøringer, bare skiltet mot vest)

Fylkesvei 557Rediger

557 7,8 km – (LiavatnetYtrebygda) –   0 km –   7,8 km

Fylkesvei 6690Rediger

Fv6690 5,5 km – (Nedre Elvehavn–Sluppen i Trondheim) –   0 km –   1 km

 •   Bratsbergvegen–Kroppanbrua (0,8 km)

Motorveier i hvert fylkeRediger

Fylke Motorveier Motortrafikkveier
Agder 58 km 39 km
Innlandet 90 km 160 km
Møre og Romsdal 0 km 0 km
Nordland 0 km 0 km
Oslo 12 km 10 km
Rogaland 19 km 14 km
Troms og Finnmark 0 km 0 km
Trøndelag 8 km 107 km
Vestfold og Telemark 116 km 40 km
Vestland 13 km 9 km
Viken 251 km 56 km

Motorveier i hver landsdelRediger

Landsdel Motorveier Motortrafikkveier
Østlandet 446 km 266 km
Vestlandet 32 km 19 km
Sørlandet 58 km 39 km
Trøndelag 8 km 107 km
Nord-Norge 0 km 0 km

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ a b Seglsten, Per Helge (7. oktober 2019). «Halvparten av firefeltsveiene mangler». Veier24.no (norsk). Besøkt 14. november 2019. 
 2. ^ Andersen, Martin (19. desember 2018). «Slik er Trøndelags nye motorvei». adressa.no. Besøkt 2. juli 2019. 
 3. ^ «E6 nord: Ranheim–Åsen (42 km) | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 2. juli 2019. [død lenke]
 4. ^ «E39 Kristiansand vest – Mandal øst | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Arkivert fra originalen 2. juli 2019. Besøkt 2. juli 2019. 
 5. ^ «Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum». Statens vegvesen. Besøkt 30. juni 2020. 
 6. ^ For eksempel 59°50′58″N 10°50′10″Ø og 59°53′53″N 10°48′48″Ø
 7. ^ E6 Oslo Øst
 8. ^ Øyvind Moshagen (12. september 2018). «E6 Innlandet: Nye konkurranser på E6 Kolomoen–Øyer» (PDF). Nye Veier AS. Arkivert fra originalen (PDF) 28. juli 2019. Besøkt 28. juli 2019. 
 9. ^ Seglsten, Per Helge (3. juni 2020). «Slik blir den nye Mjøsbrua – skal i bygges i tre og betong av belgisk-italiensk gruppe». Veier24.no (norsk). Besøkt 31. oktober 2020. 
 10. ^ Amundsen, Bjørn Olav (26. juni 2019). «To norske og to utenlandske konkurrerer om å bygge motorvei langs Mjøsa». Veier24.no (norsk). Besøkt 31. oktober 2020. 
 11. ^ «Obrascón Huarte Lain S.A. valgt for ny E6 Storhove – Øyer». Nye Veier AS (norsk). 21. mai 2021. Besøkt 11. juni 2021. 
 12. ^ «Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. 30. oktober 2020. Besøkt 31. oktober 2020. 
 13. ^ «Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. 30. oktober 2020. Besøkt 31. oktober 2020. 
 14. ^ «Signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene». www.nyeveier.no. 18. november 2019. Besøkt 21. november 2019. 
 15. ^ «Ny vei og nytt kryss mellom E6 og rv. 3 ved Ulsberg». www.nyeveier.no. 22. juni 2020. Besøkt 11. juli 2020. 
 16. ^ «Nye Veier går tilbake til opprinnelig veilinje på Ulsberg». www.nyeveier.no. 19. mars 2021. Besøkt 25. mars 2021. 
 17. ^ «Status fra E6 Ulsberg – Vindåsliene». www.nyeveier.no. 11. juni 2021. Besøkt 11. juni 2021. 
 18. ^ a b c d «Fakta om E6 Ulsberg–Melhus S | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Arkivert fra originalen 28. juli 2019. Besøkt 28. juli 2019. 
 19. ^ https://www.nyeveier.no/nyheter-fra-prosjektområdene/nyheter/e6-troendelag/naa-er-vi-i-gang-med-ny-e6-i-troendelag
 20. ^ https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-trondelag/e6-ranheim-vaernes/
 21. ^ a b c «Når skal veien være ferdig? Ofte stilte spørsmål E6 Ranheim–Værnes». Nye Veier AS. Besøkt 11. november 2020. 
 22. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 2. desember 2018. Besøkt 24. februar 2021. 
 23. ^ https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/her-kommer-forbordsfjelltunnelen/
 24. ^ Statens vegvesen (5. februar 2020). «Fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle» (PDF). Statens vegvesen. Besøkt 24. september 2020. 
 25. ^ NTB (13. juli 2020). «Nye E16 mellom Bergen og Voss blir neppe påbegynt før i 2024». Veier24.no (norsk). Besøkt 24. september 2020. 
 26. ^ «E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle». Statens vegvesen. Besøkt 24. september 2020. 
 27. ^ [1] Nybakk–Slomarka
 28. ^ https://www.banenor.no/prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/
 29. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16skarethogkastet
 30. ^ Skoglund, Jarle (17. november 2020). «Superjevnt helt til mål, men Skanska vant kontrakten på tre milliarder». Veier24.no (norsk). Besøkt 17. november 2020. 
 31. ^ https://www.veier24.no/artikler/forste-spadetak-mot-en-kofri-overfart-over-e16-sollihogda/508862
 32. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum/Delstrekninger/Bjørum-Skaret
 33. ^ «Retvet–Vinterbro». Statens vegvesen. Besøkt 21. november 2019. 
 34. ^ «E18 Vestkorridoren». Statens vegvesen. Besøkt 11. november 2020. 
 35. ^ «Lysaker–Ramstadsletta». Statens vegvesen. Besøkt 11. november 2020. 
 36. ^ «Ramstadsletta–Slependen». Statens vegvesen. Besøkt 11. november 2020. 
 37. ^ «Slependen–Drengsrud». Statens vegvesen. Besøkt 11. november 2020. 
 38. ^ «Nye Veier: Signerte med EIFFAGE Génie Civil for utbygging for ny E18 Rugtvedt – Langangen». Nye Veier AS (norsk). 18. desember 2020. s. 6. Besøkt 20. desember 2020. 
 39. ^ Skoglund, Jarle (2. desember 2019). «Nye Veier lyser ut Grenlandsbrua på nytt – sammen med begge naboparsellene». Veier24.no (norsk). Besøkt 2. desember 2019. 
 40. ^ «Gir grønt lys for ny E18 gjennom Porsgrunn». Kommunal- og moderniseringsdepartementet (norsk). 24. april 2020. Besøkt 25. april 2020. 
 41. ^ «Prop. 70 S (2020 – 2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)» (PDF). Samferdselsdepartementet (norsk). 18. desember 2020. s. 6. Besøkt 20. desember 2020. 
 42. ^ Amundsen, Bjørn Olav (19. april 2020). «Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
 43. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
 44. ^ «Prop. 70 S (2020 – 2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)» (PDF). Samferdselsdepartementet (norsk). 18. desember 2020. s. 6. Besøkt 20. desember 2020. 
 45. ^ Amundsen, Bjørn Olav (19. april 2020). «Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
 46. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
 47. ^ «Prop. 70 S (2020 – 2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)» (PDF). Samferdselsdepartementet (norsk). 18. desember 2020. s. 6. Besøkt 20. desember 2020. 
 48. ^ Amundsen, Bjørn Olav (19. april 2020). «Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
 49. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
 50. ^ Sveinung Berg Bentzrød. «Nye Veiers første motorvei markerer åpning av full konkurranse med Statens vegvesen». Aftenposten. Besøkt 2. juli 2019. 
 51. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
 52. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 13. juni 2011. Besøkt 23. april 2011. 
 53. ^ «E39 Ytre ringvei». Nye Veier (norsk). Desember 2020. Besøkt 20. desember 2020. 
 54. ^ «E39 Ytre ringvei». Nye Veier (norsk). Desember 2020. Besøkt 20. desember 2020. 
 55. ^ «Om prosessen – E39 Mandal Øst – Mandal By». Arkivert fra originalen 13. juli 2019. Besøkt 13. juli 2019. 
 56. ^ «Byggingen av nye E39 er i gang». NRK Sørlandet (norsk). 19. oktober 2019. Besøkt 22. oktober 2019. 
 57. ^ «Ny E39 mellom Kristiansand og Mandal: Stor innvirkning på bo- og arbeidsmarked». Nye Veier AS. Besøkt 12. oktober 2020. 
 58. ^ «E39 Mandal–Lyngdal Øst: Fase 5: 2. gangsbehandling». Sweco/Nye Veier. Arkivert fra originalen 12. august 2020. Besøkt 4. september 2020. 
 59. ^ «Nå starter de opp detaljreguleringen av E39 Mandal-Lyngdal». Veier24.no. 18. september 2020. Besøkt 19. september 2020. 
 60. ^ «Kunngjør veikontrakt til tre milliarder kroner». 3. september 2020. Besøkt 19. september 2020. 
 61. ^ «Planforslaget for ny E39 Lyngdal vest – Ålgård er oversendt Samferdselsdepartementet til sluttbehandling». Statens vegvesen. 18. juni 2020. Besøkt 19. september 2020. 
 62. ^ «E39 Rogfast». Statens vegvesen. 18. desember 2020. Besøkt 25. desember 2020. 
 63. ^ E39 Bokn–Stord: Fakta Statens vegvesen
 64. ^ «E39 Stord–Os: Framdrift». Statens vegvesen. 14. april 2020. Besøkt 20. september 2020. 
 65. ^ Aarhus, Christian (17. september 2020). «Starter med reguleringsplan for E39 Stord-Os». Bygg.no – Byggeindustrien. Besøkt 20. september 2020. 
 66. ^ E39 Stord–Os: Fakta Statens vegvesen
 67. ^ https://www.vegvesen.no/_attachment/3001205/binary/1374346?fast_title=Forslag+til+planprogram+E134+Saggrenda–Elgsjø.pdf
 68. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e134meheia/nyhetsarkiv/notodden-kongsberg-planprogrammet-for-e134-saggrenda-elgsjo-vedtatt
 69. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/damasen/Nyhetsarkiv/notodden-kongsberg-e134-saggrenda-elgsjo-prioritert-tidlig-i-neste-ntp-periode
 70. ^ Nytt løp i Oslofjordtunnelen, Statens vegvesen
 71. ^ «Rv. 4 Roa–Gran grense». vegvesen.no (Besøkt 21. desember 2020)
 72. ^ «Rv. 4 Lunner grense–Jaren». vegvesen.no (Besøkt 31 januar 2019)