Solakrossen

bygd i Sola kommune

Solakrossen er administrasjonssenteret i Sola kommune i Rogaland. Sola sentrum kalles ofte bare for Solakrossen. Solakrossen er også en gate. Gaten går fra Sola Handelslag Coop Mega i syd til krysset med Rådhusveien og Soltunvegen i nord. Solakrossen er Solas handlegate, og det ligger flere butikker langs gaten. Solakrossen er et tettbebygd sted i kommunen.

Solakrossen sett fra syd mot nord