Boknafjorden

fjord i Rogaland

Boknafjorden er en fjord i Rogaland. Fjorden er vid og åpen mot havet, og har innløp mellom Karmøy i nord og Tungeneset helt nord på Jæren i sør.[1] Målt fra Imsen/Jarstein til Tengesdal er fjorden 94 kilometer lang. I fjordmunningen ligger en rekke øyer, der Rennesøy er den største. Midt inni er fjorden om lag 20 kilometer vid og forgrener seg i en rekke mindre side- og delfjorder (se under), foruten en rekke større øyer, der mange har ferje- og skyssbåtsamband. Store deler av fjellmassen er gammel havbunn (skifer og lignende mineralrike bergarter). Jordsmonnet på øyene er derfor fruktbart.[trenger referanse]

Utsikt fra Bokn mot Boknafjorden.
Boknafjorden sett fra lufta med ferjene Arsvågen-Mortavika.
Gandsfjorden er en del av fjordsystemet til Boknafjorden
Lysefjorden er en del av fjordsystemet til Boknafjorden
Saudafjorden er en del av fjordsystemet til Boknafjorden

Fjorden deler fylket i Nord-Rogaland og Sør-Rogaland, noe som har påvirket utviklingsmulighetene i fylket sterkt. Av den grunn er det planlagt en tunnel under fjorden, Boknafjordtunnelen. Tunnelen blir verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel, den blir også en del av foreslått ferjefrie E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Kommunene Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Tysvær, Bokn og Karmøy ligger i eller ved Boknafjorden.

Fjorden 580 m dyp mellom Mortavika og Arsvågen. Nedstrandsfjorden er mer enn 700 meter mellom Stjernarøyane og Nedstrand[2][3] Fjorden har et areal på 1579 km2 og er flateinnhold den fjerde største i Norge.[4]

Boknafjorden er ingen typisk fjord fordi den for en stor del ikke er skapt ved isbreenes graving, men ved at jordskorping har sunket inn.[5]

Side- og delfjorder rediger

fra kysten mot innlandet

Referanser rediger

  1. ^ Boknafjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk
  2. ^ https://www.norgeskart.no/ mellom Mortavika og Arsvågen, lest 10. mai 2021
  3. ^ Norges sjøatlas: fra svenskegrensen til Sognefjorden. Oslo: Nautisk forlag i samarbeid med Statens kartverk, Norges sjøkartverk. 1987. s. 177. ISBN 8290335024.  oppgir 620 meter mellom Rennesøy og Stong
  4. ^ Norge. Oslo: Cappelen. 1963. 
  5. ^ Her er Norge. Oslo: H.Aschehoug & Co. (W. Nygaard). 1985. ISBN 8203126448.