Forus

område i Stavanger og Sandes


Forus er et område og gårdsnavn i Sandnes og Stavanger. Forus var opprinnelig bare navnet på en mindre, østre del av området, men i hundreåret etter tørrleggingen av Stokkavatnet sørvest for Forus, har navnet blitt tatt i bruk stadig lengre vestover mot Sola og sørover mot Sandnes.[1] I nyere tid har navnet også blitt tatt i bruk for et område på Røyneberg i Sola, som en følge av at Forus flyplass strakk seg dit.

Forussletta er ei gate på Lura i Sandnes
Forus gjenvinningsstasjon IVAR
Forusbeen går mellom Forus i Stavanger og Stangeland i Sola (Fylkesvei 443 (Rogaland))

Området utgjør sørligste del Stavanger kommune, og grenser i sør mot Stokka og Lura i Sandnes, i nord/vest mot Jåttå, Godeset og Gausel, i vest mot Røyneberg og Skadberg i Sola og i øst mot Gandsfjorden. På Forus finnes en større del av Forus Næringspark i vest, avgrenset av E39. Øst for denne fortsetter mindre tett næringsbebyggelse, og riksvei 44 og Jærbanen passerer området. Forus hadde tidligere stoppested langs jernbanen.

ReferanserRediger

  1. ^ Aksel Eggebø (1992). Vatnet som blei by. Sandnes. s. 9. ISBN 8299250919.