Røyneberg

Røyneberg er et område nordøst i Sola kommune. Røyneberg grenser til Stavanger i nord og øst, til Hafrsfjord i vest og Sola sentrum i syd.

I delområdet Røyneberg/Grannes bodde det 4866 innbyggere per 1. januar 2005, med følgende folketall per grunnkrets:

  • Sande: 808
  • Joa: 1068
  • Sørnes/Røyneberg: 1227
  • Sørnes/Grannes: 735
  • Grannes: 1028

De viktigste byggene på Røyneberg er Røyneberg skole og Sørnes kirke. Ytraberget og Indraberget ligger nede ved Hafrsfjorden. Røyneberg har en rik historie, med flere funn og ikke minst bygdeborgen på Ytraberget. Området har store jordbruksarealer, og fine naturstier gjør at det er et godt utbygd nett med turløyper på Røyneberg.