Stokka (Sandnes)

område i Sandnes

Stokka er et område i Lura bydel i Sandnes. Stokka grenser i sør til Bærheim og Soma, i øst til Lura, i nord til Forus i Stavanger, og i vest til Sola kommune. Størstedelen av området er dyrket mark og vernet mot utbygging, mens området nord for Løwenstrasse er utbygget eller regulert til næring som del av Forus Næringspark.

Stokka er avgrenset i nord av Foruskanalen, i øst av E39, i sør av gårdsgrensene mot Soma og i vest av kommunegrensen mot Sola. I grunnkrets og delområde er skrivemåten Stokke, som også har vært skrivemåten for gården. Gården lå før kommunesammenslåing i Høyland kommune.