Ytrebygda

bydel i Bergen

Ytrebygda er en bydel i Bergen, beliggende sørvest for byens sentrum. Den var opprinnelig en del av Fana kommune som ble innlemmet i Bergen i 1972, og senere en del av Fana bydel, men ble administrativt skilt ut som egen bydel i 1990. Området omtales ofte fortsatt som en del av Fana.

Ytrebygda

Kart over Ytrebygda

LandNorges flagg Norge
FylkeVestland
ByBergen
StatusBydel
Areal38,45 km²
Befolkning29 875 (2021)
Bef.tetthet777 innb./km²
Kart
Ytrebygda
60°17′31″N 5°16′37″Ø

Fanatorget, et av bydelsentrene i bydelen, med bla Nav, helsestasjon og barnevernstjenesten, ligger midt i Ytrebygda på Sandsli.

Ytrebygda hadde 31 253 innbyggere 1. januar 2023. Arealet er 38,45 km² landareal og 0,94 km² ferskvann. Befolkningstettheten for hele bydelen samlet er på 813 innbyggere pr. km² landareal. Ytrebygda grenser til Fana bydel i øst og over Fanafjorden i sør. Over Raunefjorden i vest grenser den til Øygarden kommuneSotra. Over Grimstadfjorden i nord grenser den til bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen.

De mest urbaniserte områdene ligger i den nordøstlige delen mellom Flyplassveien i sør og Nordåsvannet i nord, avgrenset av Ytrebygdsveien i vest og grensen mot Fana bydel i øst. Lenger vest i bydelen er det omfattende næringsarealer. Næringsområdet Sandsli/Kokstad er hjemsted for mer enn 10 000 arbeidsplasser hovedsakelig innenfor petroleum- og IKT-næringer. Lengst vest i bydelen ligger Bergen lufthavn, Flesland. Nytt terminalbygg åpnet i 1988, mens det nye flyplasshotellet vegg i vegg åpnet i 2007. I 2007 begynte også en utvidelse av selve flyplassen.

Områdene sør for Flyplassveien er mer landlig. Her ligger Bergens Seilforening, Fana golfklubb og Fana stadion. På Milde lengst sør ligger Arboretet og Botanisk hage og Fana Folkehøgskule, med herregården Store Milde. Like nord for Flyplassveien ligger Siljustøl Museum, komponisten Harald Sæveruds hjem.

Fanatorget bydelsenter ligger på Sandsli. Bydelen dekkes av lokalavisen Fanaposten.

Attraksjoner rediger

Kirker rediger

Kirkene i bydelen tilhører Fana prosti:

Skoler rediger

Kommunale grunnskoler rediger

Fylkeskommunale videregående skoler rediger

Folkehøgskole rediger

Grunnkretser rediger

Bydelen Ytrebygda består av 19 grunnkretser som alle tilhører delområdet Ytrebygda.

Nummer Grunnkrets Folketall 1.1.2015[1] Landareal km² Ferskvann km² Delområde Levekårsone[2]
12 011 602 Nordeide 1 680 1,22 0 Ytrebygda Kyrkjetangen
12 011 604 Steinsvik 2 857 1,10 0,03 Ytrebygda Sandsli
12 011 605 Rotvollen 1 866 0,68 0 Ytrebygda
12 011 606 Nordås 1 692 0,79 0 Ytrebygda
12 011 607 Holten 1 127 0,61 0 Ytrebygda
12 011 608 Siljustøl 2 338 1,03 0,01 Ytrebygda
12 011 609 Skeie 2 014 2,42 0,12 Ytrebygda
12 011 610 Grimseid 387 2,07 0,07 Ytrebygda Ytrebygda
12 011 611 Milde 549 2,28 0,10 Ytrebygda Ytrebygda
12 011 612 Hjellestad 2 188 2,93 0,01 Ytrebygda Ytrebygda
12 011 613 Ådland 1 181 3,75 0,04 Ytrebygda Ytrebygda
12 011 614 Skage 797 2,47 0,07 Ytrebygda Ytrebygda
12 011 615 Flesland 530 2,28 0 Ytrebygda Flesland
12 011 616 Liland 414 4,30 0,25 Ytrebygda Flesland
12 011 618 Grimstad 1 160 4,16 0,05 Ytrebygda Flesland
12 011 619 Dolvik 506 1,23 0 Ytrebygda Flesland
12 011 620 Søreide 4 613 1,68 0,07 Ytrebygda Sandsli
12 011 621 Kokstad 206 2,06 0,01 Ytrebygda Flesland
12 011 622 Sandsli 1 039 1,39 0,11 Ytrebygda Sandsli
Ytrebygda bydel 27 144 38,45 0,94

Demografi og levekår rediger

Bydelen Ytrebygda er inndelt i fire levekårsoner, med unntak for en grunnkrets som inngår i en sone i bydelen Fyllingsdalen. For detaljer om hvilke grunnkretser som inngår i hver levekårsone, se tabell i avsnittet Grunnkretser.

Tabellen viser samlet levekårsindeks for hver levekårsone i Ytrebygda bydel i 2011, folketall i 2011 og 2015 og prosentvis befolkningsendring, prosentvis aldersfordeling og andel ikke-vestlige innvandrere i hver sone. Lav verdi på levekårsindeksen indikerer gode levekår. Indeksen baseres på følgende 11 indikatorer: 1. Sosialhjelp til unge 2. Barnevernstilfeller 3. Utdanningsnivå 4. Bruttoinntekt 5. Barnefattigdom 6. Barneflytting ut av området 7. Kommunale boliger 8. Kriminalitet 9. Uførepensjon 10. Sykefravær og 11. Dødelighet.[3]

Levekårsone Levekårindeks1 Folketall 2011 Folketall 20152 +/- 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67+ år Innvandrerandel
Sandsli 4,9 8 223 8 509 3,5 8,6 18,6 6,5 33,2 24,7 8,5 5,7
1,9 8 293 9 037 9,0 11,2 14,0 4,7 34,4 25,3 10,4 4,4
Ytrebygda 3,5 4 812 5 102 6,0 8,0 15,5 7,2 31,5 27,5 10,2 1,7
Flesland 3,4 2 813 2 816 1,0 7,0 15,5 6,0 33,9 27,6 10,0 3,0
Ytrebygda bydel3 24 141 25 464 5,5 9,2 16,0 6,0 33,4 25,8 9,7 4,1
Bergen kommune 260 392 275 112 5,7 7,6 11,7 5,0 37,9 25,4 12,3 7,3
  • 1Jo lavere verdi sonen har på indeksen, jo bedre er levekårene.
  • 2Alle tall i tabellen er for 2011, med unntak av kolonnen Folketall 2015, som viser oppdatert folketall og befolkningsutviklingen i hver sone de siste 4 år sammenlignet med kolonnen Folketall 2011.
  • 3Ikke medregnet grunnkretsen Nordeide (området nord for Steinsvikveien mellom Dolvik og Søvik) som hører til Kyrkjetangen levekårsone sammen med grunnkretser i bydelen Fyllingsdalen (se denne).

Ytrebygda bydel har 5,2 % av den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen i Bergen kommune, og 9,3 % av den totale folkemengden i kommunen, ikke medregnet grunnkretsen Nordeide (2011).

Politikk rediger

Kommunestyrevalget i 2011 ga følgende resultat for kretsene i Ytrebygda bydel (stemmetall # og velgerandel %):[4]

Valgkrets Ap Sp SV R MDG Sum Høyre Frp KrF Venstre Sum Andre Totalt
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
Hjellestad 253 20,4 22 1,8 31 2,5 15 1,2 9 0,7 330 26,7 635 51,3 164 13,2 42 3,4 55 4,4 896 72,4 12 1,0 1 238 100
Liland 367 24,6 26 1,7 23 1,5 21 1,4 14 0,9 451 30,2 571 38,3 225 15,1 153 10,3 68 4,6 1 017 68,2 23 1,5 1 491 100
892 26,8 40 1,2 93 2,8 54 1,6 45 1,4 1 124 33,8 1 455 43,7 286 8,6 174 5,2 244 7,3 2 159 64,9 45 1,4 3 328 100
Sandsli 699 27,5 25 1,0 101 4,0 36 1,4 21 0,8 882 34,7 1 045 41,1 266 10,5 182 7,2 128 5,0 1 621 63,8 39 1,5 2 542 100
Skeie 245 23,2 29 2,8 25 2,4 14 1,3 8 0,8 321 30,5 531 50,4 103 9,8 34 3,2 52 4,9 720 68,3 13 1,2 1 054 100
Søreide 660 23,5 27 1,0 55 2,0 53 1,9 32 1,1 827 29,4 1 325 47,1 310 11,0 152 5,4 155 5,5 1 942 69,1 43 1,5 2 812 100
Ytrebygda 3 116 25,0 169 1,4 328 2,6 193 1,5 129 1,0 3 935 31,6 5 562 44,6 1 354 10,9 737 5,9 702 5,6 8 355 67,0 175 1,4 12 465 100
Bergen 37 408 28,7 1 777 1,4 5 691 4,4 4 139 3,2 2 550 2,0 51 565 39,6 45 783 35,2 13 477 10,3 7 262 5,6 9 110 7,0 75 632 58,1 3 032 2,3 130 229 100

Det var 18 388 stemmeberettigede velgere i Ytrebygda bydel, som utgjør 9,1 % av Bergen kommunes totale velgermasse. Det ble avgitt 12 465 godkjente stemmer som gir en valgdeltagelse på 67,8 %. Dette inkluderer ikke blanke og forkastede stemmer (totalt 920 stemmer i Bergen kommune samlet) og stemmer som ikke ble kretsfordelt (totalt 4 682 stemmer i Bergen kommune samlet). Om man anslagsvis legger til 9,1 % av disse var den reelle valgdeltagelsen i Ytrebygda bydel 70,6 %.

Høyre ble det største partiet i bydelen med en oppslutning på 44,6 %, Arbeiderpartiet nest størst med 25,0 % og Fremskrittspartiet tredje størst med 10,9 %. Bydelen hadde en borgerlig overvekt på 35,5 prosentpoeng. I Bergen kommune samlet var den borgerlige overvekten 18,5 prosentpoeng.

H, Frp, KrF og V gikk alle til valg for et borgerlig byråd. V ble ikke med etter valget da de ønsket et byråd uten Frp, så H, Frp og KrF fortsatte i flertallsbyråd som sist.

Valgkrets Stemmeberettigede Godkjente stemmer Valgdeltagelse %
Hjellestad 1 836 1 238 67,4
Liland 2 309 1 491 64,6
4 861 3 328 68,5
Sandsli 3 747 2 542 67,8
Skeie 1 496 1 054 70,5
Søreide 4 139 2 812 67,9
Ytrebygda 18 388 12 465 67,8
Bergen 201 050 130 229 64,8

Referanser rediger