Nordåsvannet

fjordarm i Bergen

Nordåsvannet (eller -vatnet) er til tross for navnet en fjordarm på ca. 5 km² i bydelene Fana, Fyllingsdalen og Ytrebygda i Bergen kommune, forbundet med Grimstadfjorden og videre til Raunefjorden. Innløpet gjennom Nordåsstraumen ved Straume er trangt, bestående av to kanaler, hver med bredde 12 m, lengde 30–40 m og ca. 3 m dybde, så betegnelsen poll er passende. Til fjordsystemet hører også Sælevatnet, som er forbundet med kanalen Sælenelva slik at tidevannet også får virkning inn i dette vannet.

Nordåsvannet.

Fjorden har tilsig av ferskvann fra tre større elver og flere små bekker, med Nesttunvassdraget som det viktigste. Nedbørsfeltet er ca. 86 km², hvorav ca. 12 km² er via Sælevatnet. Relativt stort tilskudd av ferskvann og det trange innløpet gir fjordvannet et lavt saltinnhold, fra 3-10 ‰ (vår og høst) til 21-27 ‰ (sommer og vinter) i overflatevannet og stiger fra 26 til 31 ‰ mellom 10 til 40 m dybde.

Nordåsvannet består av to deler med en 12 m dyp grunne i mellom. Det ytre og største bassenget har dybder ned til 54 m, mens det indre er opptil 88 m dypt. Der er fisk å få, men mange betrakter sjømat derfra med skepsis. Nesttunelva renner ut ved Hopsfossen, og nedenfor fossen står sjøørret og laks, på sensommer og høst, som ikke kommer videre. Makrell fra august til januar, lyr og torsk hele året. Mye sei og småsei på ettersommeren. Stor hvitting er populær blant isfiskere. Sild ved påsketider. Brisling later til å oppholde seg i Nordåsvannet hele året. Det er brukbart fiske etter de fleste saltvannsarter i den kraftige tidevannsstrømmen ved Straume bro.[1] Adgangen til fisket er imidlertid vanskeliggjort av store veiutbygginger.

Av kjente landemerker langs vannet kan nevnes: Gamlehaugen, Troldhaugen, Sophies Minde, Villa Konow, Fjøsanger hovedgård, Skjoldabukta, Bergens Roklub, Fana Roklubb, Breiviken og Kyrkjetangen, de største øyene er Marmorøyen, Ormøyna og Bønesholmen.

Nordåsvannet.jpg
Nordåsvannet sett fra Gamlehaugen.

KilderRediger

  1. ^ Henning Jensen: «Velkommen med fiskestangen», Sydvesten 10. august 2010

Eksterne lenkerRediger