Fyllingsdalen

bydel i Bergen

Fyllingsdalen er en bydel i Bergen. Den har 30 204 innbyggere 1. januar 2021. Arealet er 17,94 km² landareal og 1,29 km² ferskvann.

Fyllingsdalen

Kart over Fyllingsdalen

LandNorges flagg Norge
FylkeVestland
ByBergen
StatusBydel
Areal17,94 km²
Befolkning30 204 (2021)
Bef.tetthet1684 innb./km²
Kart
Fyllingsdalen
60°20′55″N 5°17′20″Ø

Panorama over Fyllingsdalen

Navnet har den fått etter gården Fyllingen. Muligens er navnet hentet fra norrønt fela som betyr «gjemme» eller «skjule», eller Fylingr kan ha vært et norrønt navn på Storavatnet.[1]

Bydelen dekkes av lokalavisen Sydvesten, og er omgitt av bydelene Årstad og Fana i øst, Ytrebygda i sør og Laksevåg i nord og vest.

Eldste historie

rediger

Fra den eldste tiden stammer Sælen gård som ble ryddet på 400-tallet (folkevandringstiden). Den har lindetrær fra rundt 1690 på gårdstunet og et våningshus fra rundt 1866, bygget av tømmer fra Sælenskogen rundt 1790 som først ble brukt til et lyststed på Sælehaugen. Våningshuset har tilhørt kirkestatsråd Ivar Bergesen Sælen og ble av ham ombygd i sveitserstil. Gårdens nordre stue tjente som skolestue frem til gamle Sælen skole stod ferdig i 1892. Sælen gård står fremdeles som konsesjonspliktig landbrukseiendom. Det arbeides for å sikre gården som kulturminne[2] etter at den ble lagt ut for salg for 6,3 millioner kroner.[3]

Drabantbyen

rediger

Opprinnelig tilhørte hele området Fana kommune, men da Bergen kommune var opprådd for byggeland, fikk den kjøpe mesteparten (12,5 km²) av Fyllingsdalen i 1955. Bergen betalte Fana kommune 1,5 millioner kroner i kompensasjon for avståelsen, som ble vedtatt ved kongelig resolusjon av 12. august 1955. Det bodde da 1 590 mennesker der. Bønes ble innlemmet i Bergen sammen med resten av gamle Fana kommune i 1972, og ble en del av Fyllingsdalen bydel så sent som i 2000.

Fyllingsdalen ligger vest for Løvstakken. En viktig forutsetning for utbyggingen var Puddefjordsbroen som åpnet i 1956, og Løvstakktunnelen som sto ferdig i 1968. Befolkningsveksten var tydelig da linje 12 og 13 til Ortustranden og Bjørge langt over fordoblet trafikken i 1969.[4] Første reguleringsvedtak for Fyllingsdalen var på plass i januar 1959. Det var da planlagt en «mellomting mellom forstad og drabantby med 30 000 innbyggere». Det skulle bygges en 22 meter bred, fasadefri hovedvei uten et eneste plankryss «fra Bjørgeveien ved eidet mellom Sælevann og Gjeddevann til det punkt den skal forsvinne i fjellet for å munne ut på Damsgård, ikke langt fra Puddefjordsbroen».[5]

Da byggearbeidene kom i gang på Smiberget i 1964, var dette Bergens desidert største byggeplass. Smiberget borettslag består av 567 leiligheter for omkring 2.000 mennesker.[6]

Fyllingsdalen er bygget som en drabantby etter internasjonale forbilder. En drabantby skal være selvforsynt og ha offentlige servicetilbud, rekreasjonsmuligheter og arbeidsplasser, men også lettvint og rask tilkomst til bysentrum. Viktig i denne sammenhengen var byggingen av bydelsenteret Oasen bydelssenter, som ble oppført i 1971. Den første tiden inneholdt det foruten forskjellige butikker og kjøpesenter også funksjoner som politi, lege, helsestasjon, apotek, postkontor etc. Noen av disse institusjonene har siden fått egne bygg. Det ble også bygget en kirke, Fyllingsdalen kirke fra 1976, og senere Sælen kirke fra 2001. Også Bønes kirke tilhører Fyllingsdalen bydel. Denne ble reist etter en stor innsats av lokalbefolkningen som også samlet inn midler til den. Mange av hovedveiene i Fyllingsdalen er oppkalt etter fremstående, svenske personligheter fra tiden rundt andre verdenskrig: Folke Bernadotte, Ture Nerman, Torgny Segerstedt, Karl Hjalmar Branting og Dag Hammarskjöld.

Bydelen har flere barneskoler, ungdomsskoler samt videregående skole og sykehjem. En viktig kulturinstitusjon er Fyllingsdalen nye teater. Fyllingen idrettslag har hatt lag i norsk eliteserie i idretter som fotball, volleyball og håndball. Frøya Ambassadors, som tidligere spilte i eliteserien i basketball, spilte sine hjemmekamper i Fyllingsdalen, selv om laget egentlig kommer fra Laksevåg bydel. Bydelens fotballag er FK Fyllingsdalen, som ble dannet ved at Løv-Ham og Fyllingen slo seg sammen fra 1. januar 2012. Klubbens herrelag spiller i 2. divisjon. Fyllingen Håndball og Fyllingsdalen Futsal er andre idrettslag i bydelen. Tur- og rekreasjonsområder som Løvstakken, Kanadaskogen og Nordnæsdalen er lett tilgjengelige fra Fyllingsdalen.

De norske finansinstitusjonene Vital Forsikring, Tryg, Nordea Liv, Nordea Link, Frende Forsikring og Sbanken har sine hovedkontorer i Fyllingsdalen.

Skoler

rediger

Kommunale grunnskoler

rediger

Private grunnskoler

rediger

Fylkeskommunale videregående skoler

rediger

Høgskoler

rediger

Grunnkretser

rediger

Bydelen Fyllingsdalen består av 33 grunnkretser som omfatter delområdene Fyllingsdalen og Bønes samt en grunnkrets i delområde Ytrebygda.

Nummer Grunnkrets Folketall 1.1.2015[7] Landareal km² Ferskvann km² Delområde Levekårsone[8]
12011601 Knappen 657 0,83 0,06 Ytrebygda Kyrkjetangen
12011702 Kråkenes 2 741 2,44 0 Bønes Kyrkjetangen
12011705 Kyrkjetangen 205 0,43 0 Bønes Kyrkjetangen
12011703 Bønesskogen 2 433 0,90 0 Bønes Bønesskogen
12011704 Bønes 1 403 0,49 0 Bønes Bønesskogen
12011706 Straume 2 813 1,06 0,30 Bønes Bønesskogen
12011801 Øvre Fyllingen 555 1,68 0 Fyllingsdalen Øvre Fyllingen
12011802 Lauvstakken 233 0,66 0,12 Fyllingsdalen Øvre Fyllingen
12011803 Storavatnet 503 0,31 0,05 Fyllingsdalen Øvre Fyllingen
12011813 Rosenlund 1 237 1,09 0 Fyllingsdalen Øvre Fyllingen
12011804 Sikthaugen 931 0,17 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen
12011805 Storhammeren 881 0,26 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen
12011806 Kanadaskogen 855 1,64 0,05 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen
12011807 Langaheia 364 0,34 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen
12011808 Spelhaugen 483 0,40 0,01 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen
12011809 Lauvås 926 0,26 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen
12011810 Nebbestølen 544 0,23 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen
12011811 Lynghaug 517 0,11 0,01 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen
12011812 Helgeplasset 461 0,12 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen
12011814 Lyshovden 470 0,27 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen
12011815 Oasen 945 0,19 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen
12011827 Lillehatten 428 0,17 0 Fyllingsdalen Nordre Fyllingen
12011816 Sælemyr 703 0,23 0,01 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen
12011817 Ortuflaten 1 663 0,27 0,02 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen
12011818 Smiberget 361 0,08 0,02 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen
12011819 Myrholtet 813 0,36 0 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen
12011820 Allestadhaugen 655 0,58 0,09 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen
12011821 Hesjaholten 305 0,17 0,06 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen
12011822 Bjørge 1 540 1,07 0,18 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen
12011823 Sandeidet 871 0,41 0,18 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen
12011824 Varden 433 0,16 0,02 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen
12011825 Sælen 454 0,37 0,10 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen
12011826 Ortugrenden 884 0,19 0,01 Fyllingsdalen Søndre Fyllingen
Fyllingsdalen bydel 29 267 17,94 1,29

Demografi og levekår

rediger

Bydelen Fyllingsdalen er inndelt i fem levekårsoner, som inkluderer en grunnkrets i bydelen Ytrebygda. For detaljer om hvilke grunnkretser som inngår i hver levekårsone, se tabell i avsnittet Grunnkretser.

Tabellen viser samlet levekårsindeks for hver levekårsone i Fyllingsdalen bydel i 2011, folketall i 2011 og 2015 og prosentvis befolkningsendring, prosentvis aldersfordeling og andel ikke-vestlige innvandrere i hver sone. Lav verdi på levekårsindeksen indikerer gode levekår. Indeksen baseres på følgende 11 indikatorer: 1. Sosialhjelp til unge 2. Barnevernstilfeller 3. Utdanningsnivå 4. Bruttoinntekt 5. Barnefattigdom 6. Barneflytting ut av området 7. Kommunale boliger 8. Kriminalitet 9. Uførepensjon 10. Sykefravær og 11. Dødelighet.[9]

Levekårsone Levekårindeks1 Folketall 2011 Folketall 20152 +/- 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67+ år Innvandrerandel
Kyrkjetangen 2,9 5 142 5 283 2,7 7,6 16,4 7,2 30,8 27,0 10,9 3,3
Bønesskogen 2,9 6 594 6 649 0,8 7,6 14,3 6,2 30,1 31,9 9,9 2,8
Øvre Fyllingen 5,0 2 373 2 528 6,5 5,5 11,3 5,3 29,0 32,0 16,9 6,1
Nordre Fyllingen 7,2 7 783 7 805 0,3 7,0 9,2 4,3 32,0 28,3 19,1 10,8
Søndre Fyllingen 6,3 8 521 8 682 1,9 7,2 11,9 5,3 31,8 27,7 16,0 6,6
Fyllingsdalen bydel3 30 413 30 947 1,8 7,2 12,5 5,6 31,1 29,0 14,7 6,3
Bergen kommune 260 392 275 112 5,7 7,6 11,7 5,0 37,9 25,4 12,3 7,3
 • 1Jo lavere verdi sonen har på indeksen, jo bedre er levekårene.
 • 2Alle tall i tabellen er for 2011, med unntak av kolonnen Folketall 2015, som viser oppdatert folketall og befolkningsutviklingen i hver sone de siste 4 år sammenlignet med kolonnen Folketall 2011.
 • 3Medregnet grunnkretsen Nordeide i bydelen Ytrebygda, som inngår i Kyrkjetangen levekårsone.

Fyllingsdalen bydel har 10,1 % av den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen i Bergen kommune, og 11,7 % av den totale folkemengden i kommunen, medregnet grunnkretsen Nordeide fra Ytrebygda bydel (2011).

Politikk

rediger

Kommunestyrevalget i 2011 ga følgende resultat for kretsene i Fyllingsdalen bydel (stemmetall # og velgerandel %):[10]

Valgkrets Ap Sp SV R MDG Sum Høyre Frp KrF Venstre Sum Andre Totalt
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
Bønes 827 25,1 26 0,8 138 4,2 48 1,5 34 1,0 1 073 32,5 1 357 41,1 280 8,5 288 8,7 257 7,8 2 182 66,1 46 1,4 3 301 100
Lynghaug 1 245 35,6 42 1,2 146 4,2 98 2,8 41 1,2 1 572 44,9 1 071 30,6 464 13,3 147 4,2 161 4,6 1 843 52,6 86 2,5 3 501 100
Lyshovden 725 33,0 12 0,5 65 3,0 48 2,2 19 0,9 869 39,5 772 35,1 283 12,9 113 5,1 121 5,5 1 289 58,6 40 1,8 2 198 100
Ortun 1 074 31,0 31 0,9 120 3,5 77 2,2 47 1,4 1 349 39,0 1 265 36,5 402 11,6 188 5,4 186 5,4 2 041 58,9 73 2,1 3 463 100
Varden 631 28,2 12 0,5 61 2,7 45 2,0 32 1,4 781 35,0 937 41,9 269 12,0 90 4,0 115 5,1 1 411 63,2 42 1,9 2 234 100
Fyllingsdalen 4 502 30,6 123 0,8 530 3,6 316 2,2 173 1,2 5 644 38,4 5 402 36,8 1 698 11,6 826 5,6 840 5,7 8 766 59,6 287 2,0 14 697 100
Bergen 37 408 28,7 1 777 1,4 5 691 4,4 4 139 3,2 2 550 2,0 51 565 39,6 45 783 35,2 13 477 10,3 7 262 5,6 9 110 7,0 75 632 58,1 3 032 2,3 130 229 100

Det var 22 319 stemmeberettigede velgere i Fyllingsdalen bydel, som utgjør 11,1 % av Bergen kommunes totale velgermasse. Det ble avgitt 14 697 godkjente stemmer som gir en valgdeltagelse på 65,8 %. Dette inkluderer ikke blanke og forkastede stemmer (totalt 920 stemmer i Bergen kommune samlet) og stemmer som ikke ble kretsfordelt (totalt 4 682 stemmer i Bergen kommune samlet). Om man anslagsvis legger til 11,1 % av disse var den reelle valgdeltagelsen i Fyllingsdalen bydel 68,6 %.

Høyre ble det største partiet i bydelen med en oppslutning på 36,8 %, Arbeiderpartiet nest størst med 30,6 % og Fremskrittspartiet tredje størst med 11,6 %. Bydelen hadde en borgerlig overvekt på 21,2 prosentpoeng. I Bergen kommune samlet var den borgerlige overvekten 18,5 prosentpoeng.

H, Frp, KrF og V gikk alle til valg for et borgerlig byråd. V ble ikke med etter valget da de ønsket et byråd uten Frp, så H, Frp og KrF fortsatte i flertallsbyråd som sist.

Valgkrets Stemmeberettigede Godkjente stemmer Valgdeltagelse %
Bønes 4 647 3 301 71,0
Lynghaug 5 747 3 501 60,9
Lyshovden 3 398 2 198 64,7
Ortun 5 180 3 463 66,9
Varden 3 347 2 234 66,7
Fyllingsdalen 22 319 14 697 65,8
Bergen 201 050 130 229 64,8

Referanser

rediger
 1. ^ «Fyllingsdalen» i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 18. oktober 2022 fra [1]
 2. ^ Pål Andreas Mæland: «Mener kommunen bør kjøpe historisk gård i Fyllingsdalen», Bergens Tidende 13. oktober 2022
 3. ^ «Sælen gård til salgs», Arkivert 18. oktober 2022 hos Wayback Machine. Sydvesten 11. oktober 2022
 4. ^ «Tre-doblet trafikk på linjene i Fyllingsdalen», Bergens Tidende 16. mai 1970
 5. ^ «De første reguleringsvedtak for Fyllingen», Bergens Tidende, 12. januar 1959
 6. ^ «Livet mellom husene», BOB-bladet 2 rom og kjøkken november 2020
 7. ^ Statistisk sentralbyrå: Statistikkbanken. Folkemengde etter grunnkrets. 1. januar 2015.
 8. ^ «Bergen kommune: Levekårsoner i Bergen» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 1. mars 2018. Besøkt 28. mars 2015. 
 9. ^ «Bergen kommune: Levekår og helse i Bergen, 2011» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 1. mars 2018. Besøkt 28. mars 2015. 
 10. ^ regjeringen.no: Valgresultat for Bergen i Hordaland. Kommunestyrevalget i 2011

Eksterne lenker

rediger