Laksevåg

tidligere kommune i Vestland
Laksevåg
Laksevåg

Kart over Laksevåg

LandNorge Norge
FylkeVestland
ByBergen
StatusBydel
Grunnlagt1. juli 1918
Areal29,96 km²
Befolkning39 908 (2015)
Bef.tetthet1 332 innb./km²

Laksevåg
60°22′23″N 5°14′24″Ø
Laksevåg sett fra sjøen
Laksevåg sett fra luften, med verftet Bergen Group Laksevåg sentralt i bildet.
Damsgård hovedgård – et av hovedverkene i norsk rokokkoarkitektur.
Idyllisk småhusbebyggelse i Alvøen.
Tørrdokken ved Bergen Group Laksevåg.
Krigsminnesmerke.
Det gamle kommunehuset for Laksevåg kommune til høyre.
Første byggetrinn av tønnebålet på Laksevåg, mai 2011
Buekorpset Laksevågs Bueskyttere ble grunnlagt i 1894.

Laksevåg (tidligere stavet Laxevaag) er en tidligere kommune i Hordaland fylke, nå bydel i Bergen, beliggende vest for byens sentrum. Den hadde 39 908 innbyggere 1. januar 2015. Arealet er 29,96 km² landareal og 2,53 km² ferskvann. Befolkningstettheten for hele bydelen samlet er på 1 332 innbyggere pr. km² landareal. Bydelen Laksevåg har identiske grenser med den tidligere kommunen med samme navn som ble innlemmet i Bergen 1. januar 1972, med unntak av at en liten del av Gyldenpris er lagt til. Laksevåg kommune hadde 24 672 innbyggere ved innlemmelsen. Kommunesenteret var Laksevåg sentrum på Damsgård.

Bydelen består av de to hoveddelene Laksevåg og Loddefjord, som tidligere var to separate bydeler. Laksevåg er områdene øst for byfjellet Lyderhorn, mens Loddefjord er områdene sør og vest for dette, også kalt Bergen Vest. Herfra er det broforbindelser til Askøy og Sotra.

Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern og kjøpesentrene Vestkanten og Laksevåg senter ligger i bydelen. Den er omgitt av bydelene Bergenhus og Årstad i øst, Fyllingsdalen og Ytrebygda i sør, Sund kommune og Fjell kommuneSotra i vest, og Askøy kommune i nord. Den avgrenses av Grimstadfjorden i sør, Raunefjorden i vest, Byfjorden i nord og Puddefjorden i øst. Det lokale buekorpset heter Laksevågs Bueskyttere, og lokalavisen heter Sydvesten.

Laksevåg kommune (herred) 1918 - 1972Rediger

Laksevåg ble i 1918 skilt ut fra Askøy kommune. Den nye kommunen fikk etterhvert dårlig økonomi, og det ble et uttrykt ønske å bli innlemmet i Bergen. På grunn av bolignød som følge av første verdenskrig og spesielt bybrannen i 1916 fikk Bergen bygge nødboliger til sine borgere på Gyldenpris i Laksevåg, hvilket førte til strid om hvilken kommune skulle få skatteinntektene. Ulike alternativer fra full sammenslåing til overdragelse av deler av Laksevåg ble diskutert, men det endte med at kun Gyldenpris ble ført over til Bergen. Også senere ble spørsmålet om full sammenslåing tatt opp fra Laksevåg, men Bergen var i mot ettersom dette ville medføre økte utgifter for byen. Etter at økonomiske nedgangstider i 1930-årene rammet nøkkelbedrifter som Bergen Mekaniske Verksted (BMV) og Valseverket, måtte kommunen i 1934 be om gjeldsforhandlinger.

Under andre verdenskrig 1940-45 bygget tyskerne opp store anlegg i kommunen, blant annet ubåtbunkeren Bruno. Denne fremprovoserte allierte bombeangrep 4. oktober 1944 som tok livet av 193 sivile, deriblant 60 skolebarn, og førte til store materielle ødeleggelser. På grunn av kaoset som oppstod, innlemmet tyskerne Laksevåg i Bergen, men dette ble reversert av norske myndigheter etter krigen.

Etter krigen tok økonomien seg opp, og åpningen av Puddefjordsbroen i 1956 betydde bedre kommunikasjonsmuligheter særlig inn mot Bergen. En storstilt boligutbygging fulgte. Bergen kommune ønsket etter hvert en sammenslåing, noe som ble gjennomført i 1972.

Melkeplassen, Damsgård, Gravdal, Nygårdsviken, Alvøen, Godvik, Håkonshella, Oldernes, Olsvik, Skålevik og Loddefjord er eksempler på stedsnavn i Laksevåg. Mange av disse er gårdsnavn med røtter tilbake til høymiddelalderen.

Se også: Liste over ordførere i Laksevåg kommune.

AttraksjonerRediger

KirkerRediger

Laksevåg inngår i Bergen domprosti under Bergen kirkelige fellesråd i den norske kirke. Bydelen er inndelt i følgende sogn:

I tillegg har marinebasen Haakonsvern et eget militærkapell som heter Haakonsvern kirke.

SkolerRediger

Kommunale grunnskolerRediger

Fylkeskommunale videregående skolerRediger

HøgskolerRediger

GrunnkretserRediger

Bydelen Laksevåg består av 40 grunnkretser som omfatter delområdene Laksevåg og Loddefjord, samt en grunnkrets i delområdet Solheim.

Nummer Grunnkrets Folketall 1.1.2015[1] Landareal km² Ferskvann km² Delområde Levekårsone[2]
12010201 Gyldenpris 170 0,05 0 Solheim Solheim nord
12012001 Melkeplassen 1 981 0,52 0 Laksevåg Laksevåg
12012002 Solhaugveien 588 0,26 0 Laksevåg Laksevåg
12012003 Øvre Damsgård 1 107 0,28 0 Laksevåg Laksevåg
12012004 Frydenbø 1 098 0,21 0 Laksevåg Laksevåg
12012005 Store Damsgård 867 0,19 0 Laksevåg Laksevåg
12012006 Laksevåg sentrum 709 0,15 0 Laksevåg Laksevåg
12012007 Lille Damsgård 711 0,15 0 Laksevåg Laksevåg
12012008 Laksevågsneset 646 0,27 0 Laksevåg Laksevåg
12012009 Kringsjå 1 028 0,26 0 Laksevåg Laksevåg
12012010 Nygårdsvik 816 0,35 0 Laksevåg Gravdal
12012011 Nygårdslien 1 256 0,46 0,02 Laksevåg Gravdal
12012012 Gravdal 1 262 2,06 0,19 Laksevåg Gravdal
12012013 Lyngbø 1 782 2,25 0,22 Laksevåg Gravdal
12012014 Damsgårdsfjellet 0 1,38 0 Laksevåg
12011901 Lyderhorn 1 340 1,78 0,01 Loddefjord Kjøkkelvik
12011902 Kjøkkelvik 1 254 0,52 0 Loddefjord Kjøkkelvik
12011903 Festeråsen 640 0,19 0 Loddefjord Olsvik
12011908 Krabbedalen 383 0,15 0 Loddefjord Kjøkkelvik
12011904 Olsvikfjellet 697 0,16 0 Loddefjord Olsvik
12011905 Olsvikmarka 1 034 0,11 0 Loddefjord Olsvik
12011906 Fredheim 16 0,14 0 Loddefjord Olsvik
12011907 Olvsikåsen 1 229 0,31 0 Loddefjord Olsvik
12011910 Brønndalen 1 240 0,42 0 Loddefjord Olsvik
12011911 Loddefjorddalen 1 159 0,75 0 Loddefjord Loddefjord
12011912 Klasatjørna 669 0,22 0,05 Loddefjord Loddefjord
12011914 Vestre Vadmyra 836 0,06 0 Loddefjord Loddefjord
12011915 Vadmyra 1 011 0,10 0 Loddefjord Loddefjord
12011916 Sandgotna 722 0,35 0 Loddefjord Loddefjord
12011909 Leirvik 1 833 1,61 0,01 Loddefjord Godvik
12011917 Drotningsvik 3 197 2,02 0,03 Loddefjord Godvik
12011918 Alvøy 695 2,78 0,81 Loddefjord Alvøy
12011919 Håkonshella 1 229 1,20 0,03 Loddefjord Alvøy
12011920 Mathopen 1 785 3,13 0,12 Loddefjord Alvøy
12011913 Peneset 637 0,52 0,53 Loddefjord Hetlevik
12011921 Hetlevik 952 0,70 0,16 Loddefjord Hetlevik
12011922 Hetlevikåsen 646 0,12 0,01 Loddefjord Hetlevik
12011923 Stordal 493 0,24 0 Loddefjord Hetlevik
12011924 Bjørndal 1 304 3,02 0,26 Loddefjord Hetlevik
12011925 Bjørndalsskogen 886 0,52 0,08 Loddefjord Hetlevik
Laksevåg bydel 39 908 29,96 2,53

Demografi og levekårRediger

Bydelen Laksevåg er inndelt i åtte levekårsoner, med unntak for en grunnkrets som inngår i en sone i bydelen Årstad. For detaljer om hvilke grunnkretser som inngår i hver levekårsone, se tabell i avsnittet Grunnkretser.

Tabellen viser samlet levekårsindeks for hver levekårsone i Laksevåg bydel i 2011, folketall i 2011 og 2015 og prosentvis befolkningsendring, prosentvis aldersfordeling og andel ikke-vestlige innvandrere i hver sone. Lav verdi på levekårsindeksen indikerer gode levekår. Indeksen baseres på følgende 11 indikatorer: 1. Sosialhjelp til unge 2. Barnevernstilfeller 3. Utdanningsnivå 4. Bruttoinntekt 5. Barnefattigdom 6. Barneflytting ut av området 7. Kommunale boliger 8. Kriminalitet 9. Uførepensjon 10. Sykefravær og 11. Dødelighet.[3]

Levekårsone Levekårindeks1 Folketall 2011 Folketall 20152 +/- 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67+ år Innvandrerandel
Laksevåg 8,5 8 223 8 735 6,2 6,8 8,8 4,2 45,3 23,3 11,6 11,9
Gravdal 5,5 4 921 5 116 4,0 7,9 10,0 5,0 38,9 24,1 14,1 7,4
Kjøkkelvik 6,3 3 566 3 617 1,4 7,3 13,0 6,3 34,0 26,7 12,7 9,1
Olsvik 8,4 4 273 4 216 −1,3 6,6 11,6 5,2 34,3 32,2 10,2 10,7
Godvik 5,4 4 894 5 030 2,8 9,8 17,2 6,4 36,4 23,9 6,3 7,7
Alvøy 3,8 3 520 3 709 5,4 7,3 17,2 6,5 31,1 28,0 10,0 3,3
Loddefjord 8,1 4 420 4 397 −0,5 8,3 10,2 4,1 40,5 26,0 10,9 17,1
Hetlevik 6,0 4 574 4 918 7,5 8,1 12,9 5,2 35,0 27,7 11,0 8,4
Laksevåg bydel3 38 391 39 738 3,5 7,7 12,1 5,2 38,0 26,1 10,9 9,8
Bergen kommune 260 392 275 112 5,7 7,6 11,7 5,0 37,9 25,4 12,3 7,3
 • 1Jo lavere verdi sonen har på indeksen, jo bedre er levekårene.
 • 2Alle tall i tabellen er for 2011, med unntak av kolonnen Folketall 2015, som viser oppdatert folketall og befolkningsutviklingen i hver sone de siste 4 år sammenlignet med kolonnen Folketall 2011.
 • 3Ikke medregnet grunnkretsen Gyldenpris som hører til Solheim nord levekårsone sammen med grunnkretser i bydelen Årstad (se denne).

Laksevåg bydel har 19,8 % av den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen i Bergen kommune, og 14,7 % av den totale folkemengden i kommunen (2011). Levekårsonene Laksevåg, Olsvik og Loddefjord er blant de seks sonene med dårligst levekår i kommunen, av totalt 51 soner.

PolitikkRediger

Kommunestyrevalget i 2011 ga følgende resultat for kretsene i Laksevåg bydel (stemmetall # og velgerandel %):[4]

Valgkrets Ap Sp SV R MDG Sum Høyre Frp KrF Venstre Sum Andre Totalt
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
Alvøen 724 30,0 21 0,9 52 2,2 43 1,8 19 0,8 859 35,5 1 025 42,4 284 11,8 118 4,9 97 4,0 1 524 63,1 34 1,4 2 417 100
Bjørndalskogen 396 35,2 13 1,2 34 3,0 14 1,2 11 1,0 468 41,6 396 35,2 148 13,1 52 4,6 42 3,7 638 56,7 20 1,8 1 126 100
Damsgård 991 32,0 47 1,5 165 5,3 122 3,9 61 2,0 1 386 44,8 882 28,5 383 12,4 123 4,0 231 7,5 1 619 52,3 91 2,9 3 096 100
Holen 188 30,8 9 1,5 31 5,1 25 4,1 15 2,5 268 43,9 176 28,9 81 13,3 24 3,9 44 7,2 325 53,3 17 2,8 610 100
Mathopen 379 26,5 6 0,4 37 2,6 30 2,1 11 0,8 463 32,4 612 42,8 190 13,3 85 5,9 58 4,1 945 66,0 23 1,6 1 431 100
Nygårdslien 737 31,5 35 1,5 73 3,1 54 2,3 22 0,9 921 39,3 837 35,8 312 13,3 92 3,9 121 5,2 1 362 58,2 58 2,5 2 341 100
Olsvik 1 162 31,6 40 1,1 105 2,9 74 2,0 45 1,2 1 426 38,8 1 281 34,8 562 15,3 179 4,9 161 4,4 2 183 59,3 71 1,9 3 680 100
Vadmyra 907 33,8 23 0,9 82 3,1 74 2,8 29 1,1 1 115 41,6 830 30,9 445 16,6 118 4,4 111 4,1 1 504 56,1 64 2,4 2 683 100
Laksevåg 5 484 31,5 194 1,1 579 3,3 436 2,5 213 1,2 6 906 39,7 6 039 34,7 2 405 13,8 791 4,6 865 5,0 10 100 58,1 378 2,2 17 384 100
Bergen 37 408 28,7 1 777 1,4 5 691 4,4 4 139 3,2 2 550 2,0 51 565 39,6 45 783 35,2 13 477 10,3 7 262 5,6 9 110 7,0 75 632 58,1 3 032 2,3 130 229 100

Det var 29 538 stemmeberettigede velgere i Laksevåg bydel, som utgjør 14,7 % av Bergen kommunes totale velgermasse. Det ble avgitt 17 384 godkjente stemmer som gir en valgdeltagelse på 58,9 %. Dette inkluderer ikke blanke og forkastede stemmer (totalt 920 stemmer i Bergen kommune samlet) og stemmer som ikke ble kretsfordelt (totalt 4 682 stemmer i Bergen kommune samlet). Om man anslagsvis legger til 14,7 % av disse var den reelle valgdeltagelsen i Laksevåg bydel 61,6 %.

Høyre ble det største partiet i bydelen med en oppslutning på 34,7 %, Arbeiderpartiet nest størst med 31,5 % og Fremskrittspartiet tredje størst med 13,8 %. Bydelen hadde en borgerlig overvekt på 18,4 prosentpoeng. I Bergen kommune samlet var den borgerlige overvekten 18,5 prosentpoeng.

H, Frp, KrF og V gikk alle til valg for et borgerlig byråd. V ble ikke med etter valget da de ønsket et byråd uten Frp, så H, Frp og KrF fortsatte i flertallsbyråd som sist.

Valgkrets Stemmeberettigede Godkjente stemmer Valgdeltagelse %
Alvøen 3 808 2 417 63,5
Bjørndalskogen 1 869 1 126 60,2
Damsgård 5 463 3 096 56,7
Holen 1 168 610 52,2
Mathopen 2 118 1 431 67,6
Nygårdslien 3 838 2 341 61,0
Olsvik 6 134 3 680 60,0
Vadmyra 5 140 2 683 52,2
Laksevåg 29 538 17 384 58,9
Bergen 201 050 130 229 64,8

ReferanserRediger

LitteraturRediger

 • Andersen, Alfred: Alvøen med Loddefjord sogn. (2. utgave) Loddefjord, 1999. ISBN 82-993306-2-9
 • Fossen, Kjell: Laksevåg : «Strandstedet, jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led» i Laksevågs historie 3 bind, Bergen 1984-1991.ISBN 82-7128-078-3
 • Frichsen, Sigurd: Sånn va' det. Folket, kirken og fergen. Laksevåg, 2000. ISBN 82-995593-0-8
 • Frichsen, Sigurd: Laksevåg forteller. Sånn va' det II. Laksevåg, 2001. ISBN 82-995593-1-6
 • Frichsen, Sigurd (red.): Vi reiste oss igjen. Et 60-årsminne. 4. oktober 1944-2004. Laksevåg, 2004. ISBN 82-995593-2-4
 • Hellesund, Kristian: Årbok for Laksevåg 2002. Olsvik, 2002. ISBN 82-996530-0-2
 • Hellesund, Kristian: 26 måneder. Olsvik, 2005. ISBN 82-996530-2-9
 • Jensen, Ingebjørg: Bomber over barneskolen. Bergen, 2006. ISBN 82-92514-12-0
 • Jørgensen, Sverre: Guttene i Jansonsgaten. Olsvik, 2006. ISBN 82-996530-4-5
 • Laksevåg kommune. Et halvt sekel. Utg. i anledning av Laksevåg kommunes 50-årsjubileum 1918-1968. Red. I. Engstrup. Laksevåg 1968.
 • Lyngvi, Arne: Bomber over Laksevåg : 4. oktober 1944 og tiden som fulgte, Bergen 2000. ISBN 82-7916-008-6
 • Paulsen, Knut: Laksevåg : 1837-1937 : kommunalforvaltningen i 100 år, Laksevåg kommune 1938.
 • Paulsen, Øistein: Lyderhorn borettslag 25 år. Loddefjord, 1997. ISBN 82-994526-0-0

Eksterne lenkerRediger