Hospitant

Wikimedia-pekerside

Hospitant er en person som hospiterer, det vil si tar del av en undervisning ved en skole eller et universitet i enkelte timer, perioder eller fag uten å være fast elev eller student.

Ordet er dannet av det latinske hospitari som betyr «ta inn som gjest». Betegnelsen brukes også i andre språk, for eksempel tysk, der det kan ha en litt annen betydning.

Se ogsåRediger