Mulen er et boligområde i strøket Ladegården i Bergen, like syd for Sandviken. Mulen ligger rundt Mulelvens gamle løp, med Christinegård i nord, Meyermarken i vest, Fjellveien i øst og Mathismarken i sør. Mulen utgjøres av de øvre delene av Øvre Sandviksveien, Gutenbergsveien, den nederste delen av Persenbakken, samt Mulesvingen opp til Fjellveien.

Mulen
Mulen med Typebyen fotografert fra Sandvikspilen øverst i Stoltzekleiven. Til høyre ligger Meyermarken, i forgrunnen Mulebanen og parken rundt Christinegård
Beliggenhet
Kart
Mulen
60°24′17″N 5°19′49″Ø
Gammelbilde av Mulen sett fra Fjellveien rundt 1882.
Mulen fotografert fra Fjeldveien/Fjellveien rundt 1882, flere tiår før Typebyen ble bygget. I venstre billedkant sees en av de fire møllene som på denne tiden lå langs Mulelven. I midten sees Mulegrenden, der mange møllearbeidere hadde sine boliger. Huset nede til venstre er et gammelt husmannshus som i dag har adresse Øvre Sandviksveien 23. Ved siden av sees også enden av en reperbane. I bakgrunnen Christinegård og Sandviken.

Området nevnes av og til som en del av «Hødden», men det opprinnelige Hødden-området ligger lenger mot sør.

Navnet «Mulen» rediger

Navnet «Mulen» henspiller kanskje på omfattende mølledrift langs Mulelven frem til 1900-tallet. På 1200-tallet kaltes Mulelven og dalen den rant nedover henholdsvis Mylnuelfr og Mylnudalr - Mølleelven og Mølledalen.

Mulen er også navnet på den sydligste delen av Sandviksfjellet, like nord for Skredderdalen, som markerer skillet mellom Sandviksfjellet og Fløyfjellet. En annen forklaring på navnet «Mulen» er at denne fjellsiden sett fra innseilingen til Bergen kan minne om en dyremule.

Historie rediger

Tidlig på 1300-tallet var området eid av lagmann Eindride Simonsson, som hadde gård, åker, eng, husdyr og mølle langs Mulelven. Siden ble Mulen en del av eiendommen Lille Sandviken (Småmøllen). I 1877 solgte eieren Christian Hagelsteen 1877 mulelvvassdraget til Bergen kommune, som ønsket å bygge ut vannforsyningen til den nordlige Fjellsiden.

Bebyggelse rediger

Ved siden av gammel grendebebyggelse rundt Mulebakken, er området i dag preget av flere yrkesbaserte boligbyggefellesskap fra 1910- og 1920-årene. Eksempler er Typografenes Boligfellesskap (Typebyen, bygget 1911-1912), Kommunefunksjonærenes Byggeselskap (1916) og Renovasjonsarbeidernes Boligselskap (1929).

«Badstuen», som er klubbhuset til IL Varegg (fotball og orientering), ligger i muleområdet. Det samme gjør Mulebanen fotballbane og Mulesvingen barnehage, med lysthuspaviljongen Mon Plaisir like ved siden av.

Administrasjon rediger

Administrativt tilhører Mulen Bergenhus bydel i Bergen. Den er også grunnkrets 12010623 i Sandviken delområde i Bergen. Nabolaget har poststed 5034 Bergen.

Eksterne lenker rediger