Skredderdalen er dalen mellom Sandviksfjellet og Fløyfjellet i Bergen. Det går en bratt og stedvis trappebelagt tursti opp Skredderdalen langs Mulelvens løp. Turstien begynner øverst i Mulen ved det gamle vannverkshuset i Fjellveien og fortsetter oppover mellom Breistølen og Mulesvingen til Nedrediket, der den møter den grusbelagte gangveien mellom Sandviksfløyen og Fløyen

Skredderdalen med Mulelven.
Det gamle Mulevannverket i Fjellveien hvorfra Skredderdalen starter.

Skredderdalen ble i middelalderen kalt «Mylnudal» etter mølledriften langs Mulelven, som renner gjennom den. Navnet er ikke forklart, men kan komme av stedsnavnet Schnejderstein (av ty. Schneider, skredder), som ble nevnt i 1631 i forbindelse med at en demning brast. I årene 1566–1877 var Mulelven fra Skredderdalen den nordlige bygrensen for Bergen.