Nedrediket

(Omdirigert fra «Nedrediktet»)

Nedrediket (også kalt Nederste diket) er et grunt tjern øverst i Skredderdalen i de østlige Byfjellene i Bergen. Tjernet er kunstig og ble demmet opp rundt 1880 som en del av vannforsyningen til de nye bydelene på Fjellsiden nordover mot Sandviken.

Nedrediket, som ble demmet opp rundt 1880.
Nedrediket sett mot nord. Til venstre renner Mulelven videre nedover fra demningen som ble bygget rundt 1880. I bakgrunnen Sandviksfjellet.

Nedrediket ligger langs den grusbelagte gangveien fra Munkebotten til Fløyen via Sandvikspilen. Det mottar vann blant annet fra Storediket gjennom den øvre delen av Mulelven og er kilden til den nedre delen Mulelven, som renner bratt nedover Skredderdalen til Fjellveien og videre i rør ned til Slaktehustomten i Sandviksbukten.

Deler av Nedrediket er de siste tiårene blitt til myr: i 1951 hadde tjernet en vannflate på 4200 kvadratmeter, som i 2009 var redusert til 2195 kvadratmeter. I de senere årene har skogen rundt Nedrediket blitt tynnet ut for å bedre utsikten over vannet.

Kilder

rediger