Våningshus

Våningshus er en benevnelse for beboelseshus som mest er brukt utenfor byer. Dog det blir også brukt i byer, eksempelvis på Grünerløkka i Oslo. Ordet «våning» finner vi i tysk «Wohnung» og verbet «wohnen» som betyr å bo. Våningshusene varierte i størrelse og form, og avspeilet vanligvis gårdens rikdom. Form etter lokal byggeskikk.

Våningshus på Toten.

En trolig grunn til at vi har fått ordet inn i språket, er at matrikkelen var et virkemiddel for beregning av skatt til kongen av Danmark-Norge, som hadde mange rådgivere av tysk opphav gjennom årene.

Se ogsåRediger