Uthus

fellesnavn for gårdsbygninger ikke bebodd av folk; bygning, hus på gårdsbruk til å ha husdyr, avling, redskaper e.l. i

Et uthus er en gårdsbygning som ikke er bebodd av folk.

Et uthus

Historisk sett bodde folk og dyr i samme hus. Senere ble det bygd egne hus for dyr og spesialiserte funksjoner. Disse fikk navnet uthus. Husbondfolket bodde i våningshuset, mens tjenestefolk og tyende gjerne sov sammen med dyra eller i hemser, klever og loft over. Dyra avga varme slik at det ble mere komfortabelt vinterstid.

Se også rediger

  • Anneks (bygning), begrep brukt om tilleggsbygninger som kan omfatte både uthus og bygninger bebodd av folk
  • Bod
  • Skytje
  • Skur, en mindre, enkel og primitiv bygning som i hovedsak brukes til å oppbevare ting og gjenstander
  • Utedass