Småbruk

mindre, selveid gårdsbruk

Småbruk er en betegnelse på selveiende gård, der tilgang på dyrefôr (høy) og arealstørrelse og beskaffenhet gjorde at driftsformen tillot fra ingen til 3 vinterforede kyr eller kalver, eller et noe høyere antall sauer eller geiter. Disse sammen med hønse- og eggproduksjon samt deltid intensiv dyrking av nytteplanter til eget bruk og litt salg, gjorde at behovet for tilleggsinntekter ble merkbart. Mange småbrukere var derfor deltids- og sesongarbeidere i tillegg, noe som også gjaldt for husmenn.

Småbruk eller seter i Øvre Fjellstul, mellom Blefjell og Hardangervidda.

Statens kornforretning definerte i 1952 et småbruk som «et bruk med inntil 150 dekar dyrket mark».[1]

Attåtnæring

rediger

Langt på vei var det mulighetene for attåtnæring som avgjorde hvor mye gårdsbrukene ulike steder i Norge ble oppdelt. I kyst-Norge var bøndene vel så mye fiskere og sjøfolk som jordbrukere. Da var det sjøen som skulle skaffe pengeinntektene, ikke jordbruket. Jordbruket ble da drevet hovedsakelig for en viss sjølberging med jordbruksprodukter.

Fra begynnelsen av 1900-tallet oppmuntret den norske stat til å opprette småbruk («bureising»). På den tiden gjaldt det å få flest mulig i arbeide, og i mellomkrigstiden var det også en del småbrukskoler, eksempelvis Hedmark småbruksskole og Blæstad småbruksskole.[2][3]

Vanskelig å vurdere størrelse

rediger

En stor kystgård blir liten sett sammenlignet med gårder i flatbygdene på Østlandet hvor åker og eng ga inntekt. Sett i ettertid kan vurdering av arealer med innmark gi feilaktige inntrykk. Gårdene i fjellbygdene hadde ikke store arealer innmark. Det var utmark som ga både fôr og beite. Korn kunne man knapt dyrke. Areal var derfor ingen klar indikasjon på om noe var et småbruk. Det kunne tas i bruk store fjellarealer rundt. Utnytting av utslått og beitemark pågikk lenger på småbruk, men er nå i forfall.

Referanser

rediger
  1. ^ Rundskriv 4a/1952 fra Statens kornforretning, avd. kraftfôr, arkivert i mappe 1299/1952, A-0155 arkivet etter finansrådmannen, Bergen byarkiv
  2. ^ Melding om Hedmark småbruksskole og lærlingskolen for gartneri og hagebruk : skoleåret, Nasjonalbiblioteket
  3. ^ Blæstad småbrukskole 1923-1948, ebok, Nasjonalbiblioteket

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger