Miljøpakke Trondheim

Miljøpakken er en plan for utbygging av samferdsel i Trondheim. Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Miljøpakkens prosjekter omfatter veiutbygging (bl.a. ny Sluppen bru og ny E6 Jaktøyen–Tonstad), kollektivtrafikk, trafikksikkerhet, miljø (bl.a. bedring av bymiljøet og tiltak mot trafikkstøy) og sykkel (bygge ut sykkelveinettet i og rundt byen). Midlene som kreves inn fordeles 50/50 mellom veiutbygging og andre tiltak. Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune inngikk i 2009 en avtale med Samferdselsdepartementet knyttet til pakken. Avtalen gir fylket midler fra belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene for å få flere til å velge buss framfor privatbil. Pakken ble foreslått og vedtatt i 2009.[1] Arbeidet med Miljøpakken startet for alvor i 2010 og skal pågå til 2025.

FinansieringRediger

Utdypende artikkel: Bomring#Miljøpakken

Den totale rammen på Miljøpakken er 9,656 mrd. Av dette dekkes 6,642 mrd av bompenger, mens det legges opp til at staten dekker 1,730 mrd. Det resterende beløpet dekkes av lokale midler, ekstra fylkesvegmidler og midler fra belønningsordningen.[2]

MålRediger

Planens mål oppsummeres med at «Miljøpakken for transport i Trondheim skal gi bedre hovedvegnett, kollektivtilbud og bedre forholdene for de som går og sykler. Gjennom en rekke tiltak skal byen oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy.»[3] Planen har ellers ti mer konkrete mål:

 1. CO2-utslipp fra transport reduseres med minst 20 % innen 2018
 2. Andelen reiser med privatbil reduseres fra 58 % til 50 %
 3. Et helhetlig gang- og sykkelvegnett skal på plass
 4. Framkommelighet for kollektivtransport bedres
 5. Alle nasjonale forskrifter for lokale bymiljø ivaretas
 6. Antall personer som plages av trafikkstøy reduseres med 15 %
 7. 80 % av nye boliger skal bygges innenfor eksisterende tettstedsstruktur, og 60 % av nye arbeidsintensive arbeidsplasser skal bygges innenfor de sentrale byområder
 8. Klimautslipp fra transport i kommunens virksomhet reduseres med 40 %
 9. Kommunen skal jobbe for at andre private og offentlige aktører gjennomfører tilsvarende tiltak
 10. Antall trafikkulykker reduseres med minst 20 %

ReferanserRediger

 1. ^ «Bomringen er vedtatt». adressa.no. 29. januar 2009. Besøkt 8. august 2012. 
 2. ^ «Miljøpakken 2». Miljøpakken. 22. mai 2012. Besøkt 7. august 2012. 
 3. ^ «100 000 av oss må reise mer miljøvennlig». Miljøpakken. 31. juli 2012. Arkivert fra originalen 22. juni 2012. Besøkt 7. august 2012. 

Eksterne lenkerRediger