AtB

kollektivtransportforvalter for Trøndelag

AtB AS («A til B» med trøndersk uttale «a te be») er kollektivtransportforvalter for Trøndelag og er organisert som et aksjeselskap. AtB har i oppgave å planlegge, bestille, markedsføre og utvikle kollektivtrafikken i fylket. AtB har kundesenter i Prinsens gate 41 rett ved siden av holdeplassen Prinsens gate P2 i Trondheim.

AtB AS
Tidligere navnTrøndelag kollektivtrafikk AS
Org.formAksjeselskap
Org.nummer994686011
BransjeKollektivtransport
Etablert15. september 2009
Eier(e)Trøndelag fylkeskommune
Eierandel iMetrobuss
St. Olavs gate holdeplass
HovedkontorTrondheim
LandNorge
Tjeneste(r)Gråkallbanen
Adm.dir.Janne Sollie (2013),[1][2] Grete Fuglem Tennås (2022)
Nettstedwww.atb.no
Vy Buss Iveco Urbanway på Linje 80.
Tide Buss operert GX437 på Linje 12 til NTNU Dragvoll.
Tide Buss MAN Lion's City GL på Linje 13.
Solaris Urbino 12 LE CNG i AtBs farger ved den tidligere holdeplassen i Munkegata.

AtB overtok som kollektivtransportforvalter for busstrafikken i Trondheim i 2010, sporveistrafikken på Gråkallbanen og øvrig busstrafikk i Sør-Trøndelag i 2011, hurtigbåtruter i 2012 og 2014, ferger i 2015, og i 2018 ble også det tidligere Nord-Trøndelag innlemmet etter at de to fylkene ble slått sammen til det nye fylket Trøndelag.

All operativ kjøring utføres på AtBs vegne av operatørselskaper på kontrakt. I 2019 kjøres trafikk i Trondheimsområdet av Vy Buss, Tide Buss og Boreal Bane (på Gråkallbanen). I regionene og tettsteder rundt Trondheim, er det Boreal Buss og Vy Buss. Ferje og hurtigbåttrafikk driftes av Fosenlinjen, Fjord1 og Torghatten Midt. AtB har også egne taxioperatører for skoleskyss; disse er Trøndertaxi og Norgestaxi.

Historie rediger

Selskapet ble etablert 15. september 2009 under det midlertidige navnet Trøndelag kollektivtrafikk AS, mens det endelige navnet AtB ble presentert 1. desember 2009.[3] Selskapet endret formelt navn til AtB AS i starten av 2010.[4]

AtB overtok 1. august 2010 ansvaret for forvaltningen av busstilbudet i Trondheim, som fram til da var utført av Team Trafikk.[5] 1. januar 2011 ble ansvaret for forvaltningen av all øvrig ikke-kommersiell busstrafikk i Sør-Trøndelag og trikken på Gråkallbanen overtatt.[6] Forvaltningsansvaret for båttilbudet på «Øyrekken» ble overtatt 1. januar 2012,[7] mens øvrig hurtigbåttrafikk ble overtatt 1. januar 2014[8][9] og fergetrafikken 1. januar 2015.[10] Da de to Trøndelagsfylkene ble slått sammen 1. januar 2018 overtok AtB også ansvaret for kollektivtrafikken i det tidligere Nord-Trøndelag.

AtB inngikk i slutten av 2009 avtale med Swarco Norge AS om levering av system for sanntidsinformasjon og signalprioritering i Trondheimsregionen (SISST). Systemet ble satt i drift februar 2011 med skjerm på 35 holdeplasser og signalprioritering i enkelte lyskryss, mens det ble ferdig utbygd i løpet av 2013.[11] Totalt var det da installert utstyr i ca. 260 busser, 100 holdeplasser og 45 signalanlegg. Prosjektet ble utført i samarbeid med Trondheim kommune, Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ved oppstart av nytt anbud for Stor-Trondheim i 2019 ble det tatt i bruk et nytt system fra Fara med flere og større skjermer inne i bussene.

I forbindelse med at Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen til ett fylke fra 1. januar 2018 ble antallet takstsoner i det nye fylket redusert fra 810 til kun 13, noe som fører til betydelig lavere takster på en del lengre reiser, selv om prisen per takstsone gikk opp.[12]

Bussanbud rediger

Nord-Trøndelag var blant de norske fylkene som tidlig prøvde seg med bussanbud, men valgte å ikke fortsette med det. Fire mindre ruteområder hadde trafikkstart i 1997 og fem års kontraktvarighet. Disse var Verran/Steinkjer/Snåsa som gikk til Fylkesbilene i Nord-Trøndelag (FBNT, senere Trønderbilene), skolerute Åsen (Levanger) til Bilruta Frosta–Åsen, skolerute Vesdal/Inderøy til FBNT og skolerute Nærøy til Sturla FjærOttersøy.[13]

Det første anbudet i Sør-Trøndelag omfattet da bybussrutene 4, 5, 6, 7, 9, 13, 43 og 777 i Trondheim, hvorav de fleste var blant de mest trafikkerte i byen, og hadde trafikkstart 23. august 2010. Nettbuss-eide Team Trafikk, som fra før av hadde all busstrafikken i Trondheim på konsesjonskontrakt ble i november 2009 tildelt anbudet foran Tide Buss, Trønderbilene og Veolia Transport Sør.[14] I neste anbudsrunde ble resten av Team Trafikks busstrafikk i Trondheim, Klæburutens trafikk i Klæbu og Nettbuss Trøndelags trafikk i Malvik tatt med. Ruteområde 1 omfattet Klæbu inkludert ruter til Trondheim, ruteområde 2 og 3 omfattet forskjellige deler av bytrafikken i Trondheim, mens ruteområde 4 omfattet trafikken i Malvik inkludert en gjennomgående rute til Melhus. I desember 2010 ble ruteområde 1 og 2 tildelt Trønderbilene, ruteområde 3 ble tildelt Tide Buss, mens Nettbuss Trøndelag vant trafikken de fra før av hadde i ruteområde 4. Kontraktene for Trondheim hadde trafikkstart 22. august 2011, mens de andre hadde trafikkstart 1. januar 2012.[15][16]

I desember 2011 ble anbud for «Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag» utlyst. Dette gjalt hovedsakelig langruter og vanlige lokalruter kjørt med stor buss (12 meter lang eller større). Ruteområde 1 omfattet området sør for Trondheim og øst for Orkanger, ruteområde 2 omfattet det gjennomgående rutetilbudet fra Frøya i vest til Tydal i øst, mens ruteområde 3 omfattet Fosenhalvøya opp til Osen.[17][18] I juli 2012 ble ruteområdene 1 og 2 tildelt Boreal Transport Midt-Norge,[19] mens ruteområde 3 ble tildelt Trønderbilene.[20] I mai 2012 ble det kompletterende anbudet «Lokal kollektivtrafikk i regionene I Sør-Trøndelag» utlyst, som gjalt vanlige skoleruter og ellers ruter med mini- og midibusser.[21] Anbudet ble kansellert i august og utlyst på nytt i oktober samme år fordi man oppdaget store usikkerheter rundt setekapasitet og rutetider for skoleskyssen, og derfor trengte mer tid til kvalitetssikring. Tilbudsfristen i starten av desember ble for ett av ruteområdene utsatt helt til starten av januar 2013 på grunn av ytterligere kvalitetssikring. Ruteområde 1 omfattet kommuner sør og øst for Trondheim, ruteområde 2 omfattet kommuner vest for Trondheim, mens ruteområde 3 omfattet kommuner på Fosen.[22][23] I februar 2013 ble ruteområde 1 tildelt Nettbuss Midt-Norge,[24] ruteområde 2 ble tildelt Boreal Transport Midt-Norge,[25] mens ruteområde 3 ble tildelt Trønderbilene.


I januar 2017 utlyste AtB nytt anbud for samtlige ruteområder i Stor-Trondheim, altså de som hadde trafikkstart i 2010 og 2011. Anbudet ble delt inn i to ruteområder, der ruteområde 1 omfatter ruter med utgangspunkt fra depot på Sandmoen, mens ruteområde 2 omfatter ruter knyttet til depot på Sorgenfri.[26][27] Ruteområdene ble i juli 2017 tildelt henholdsvis Nettbuss og Tide Buss.[28] Med dette anbudet og tilhørende omlegging av kollektivtrafikken satset AtB tungt på å innføre bussmetro i Trondheim med krav om minst 23,5 meter lengde på metrobussene, noe som den belgiske produsenten VanHool var alene om å tilby på det norske markedet med sine VanHool Exquicity Modeller. [29] Trafikkstart var 3. august 2019 og kontraktene varer i ti år fram til august 2029.

 
Interiør i en av Vy Buss' MAN Lion's City'er på Sæterbakken.

Etter to tiår uten ytterligere anbudsrunder i kollektivtrafikken i Nord-Trøndelag ble anbud for busstrafikken i Stjørdal og Meråker utlyst i desember 2016. Anbudet hadde trafikkstart 1. juli 2018 og gjelder i kun tre år, fram til august 2021, men med mulighet for folenging i inntil to år.[30] Dette sammenfaller med når de øvrige kontraktene i ruteområdet øst for Trondheim opphører, som altså gir en pekepinn om at de er forventet å utlyses samlet i neste andbudsrunde. Kontrakten for anbudet ble i juni 2017 tildelt Nettbuss, som fra før av hadde den aktuelle trafikken på konsesjonskontrakt.[31]

Den øvrige busstrafikken i det tidligere Nord-Trøndelag kjøres på konsesjonskontrakter som utløpte 30. juni 2019.[32] AtB utlyste anbud for disse områdene i 2018, med trafikkstart 1. juli 2019. Dette er grunnet EUs kollektivtransportforordning, som krever at alle kollektivtrafikkontrakter over en viss størrelse skal være anbudsutsatt og trådt i kraft senest 3. desember 2019.[33] Siden 2017 er Nord-Trøndelag det eneste området i Norge hvor anbudskontrakter i kollektivtrafikken ikke er generelt innført.

Hurtigbåt- og fergeanbud rediger

AtB lyste i januar 2011 ut anbud for hurtigbåtsambandet Frøya – «Øyrekken» med planlagt trafikkstart 1. juli 2012. Da det innen tilbudsfristen i april kun var kommet inn ett tilbud valgte AtB å avlyse hele anbudskonkurransen.[34][35]

I juni 2012 ble all trafikk med rutebåt i Sør-Trøndelag, inkludert trafikken i det avlyste anbudet, og fylkeskryssende ruter til Nord-Trøndelag og Kystekspressen til Kristiansund, lagt ut på anbud i til sammen tre pakker med trafikkstart 1. januar 2014. Pakke 1 omfattet Dyrøy – Mausundvær – Sula – «Øyrekken», pakke 2 omfattet bygderuta i Osen, mens pakke 3 omfattet de fylkeskryssende rutene Trondheim – Vanvikan og Trondheim – Kristiansund.[36] Opprinnelig ble anbudet i november 2012 tildelt Boreal Transport Nord,[37] men FosenNamsos Sjø, som hadde rutene på konsesjonskontrakt, klagde på avgjørelsen og fikk medhold i at AtB måtte avvise Boreals anbud, og dermed ble FosenNamsos Sjø i februar 2013 til slutt tildelt kontrakten.[38][39]

Det første fergeanbudet i regi av AtB ble utlyst i juni 2013, hvor pakke 1 omfattet fergesambandet Brekstad–Valset, mens pakke 2 omfattet sambandene Dypfest–Tarva og Garten–Storfosna / Garten–Storfosna–Leksa–Værnes. Begge pakkene skulle ha trafikkstart 1. jaunuar 2015 og gjelder fram til 31. desember 2024.[40] Pakke 1 ble tildelt Norled, mens pakke 2 ble tildelt Fosenlinjen. Fosenlinjen fikk stanset tildelingen av kontrakten til Norled på bakgrunn av at marginen i forhold til deres eget tilbud var for liten.

[41] Dermed valgte AtB å avlyse anbudet for pakke 1 og i stedet lyse det ut på nytt for en kortere trafikkperiode gjeldende fra 1. januar 2017 til 31. desember 2018.[42] Dette anbudet ble utlyst i februar 2015[43] og kontrakten ble i juni samme år tildelt Boreal Transport Nord.[44] Boreal hadde vunnet anbudet basert på en løsning med én stor ferge, men fordi man i stedet ønsket en løsning med to ferger ble kontrakten hevet bare seks uker før trafikkstart, i november 2016, og i stedet tildelt Norled.[45] I februar 2016 ble nytt anbud for Brekstad–Valset utlyst sammen med Flakk–Rørvik med kontraktsperiode fra 1. januar 2019 til 31. desember 2028.[46] I juni 2016 ble disse kontraktene tildelt henholdsvis Fjord1 og FosenNamsos Sjø.[47] Det ble bygget nye ferjer for begge sambandene, disse er MF Lagatun, MF Munken for Flakk-Rørvik og MF Austrått og MF Vestrått for Brekstad-Valset. MF Austrått og Vestrått er helelektriske, og MF Munken og MF Lagatun er Hybrider.

Linjenettverk rediger

Bussruter i Trondheimsområdet rediger

AtB administrerer totalt rundt 46 bussruter som opererer i Trondheimsområdet. 5 av dem er arbeidsruter, 17 er semi-bybuss-ruter, som kanskje starter i Trondheim sentrum men går lenger ut i områdene rundt, f.eks Melhus. Det opereres 87 regionruter, 17 nattbussruter, (inkluderer også trikk) og lokaltrafikken rundt Trondheim.

Hurtigbåt og ferger rediger

AtB administrerer 18 hurtigbåter som eies og driftes av FosenNamsos Sjø.

Buss og trikk rediger

 
AtB's Kundesenter i Prinsens gate.
 
En metrobuss ved Trondheim sentralstasjon.

Bussflåten i Trondheim består av busser fra; MAN, Heuliez, VanHool, Iveco, Volvo og Scania. Da AtB overtok som kollektivtransportforvalter, var flåten for det meste basert på produsenten Solaris med Solaris Urbino 12 LE CNG og 15 CNG, en Solaris Alpino, 8,9 LE, pluss et antall busser fra Volvo inkludert Volvo 7700. Alle disse bussene ble faset ut av AtB etter 3. august 2019. AtB hadde også en forsyning av Volvo Vest Center LE busser som tidligere ble brukt av Team Trafikk i Trondheimsregionen. I juni 2012 la AtB til 13 MAN Lion's City GL CNG'S (eller A23).

Etter 3. august ble over 300 helt nye busser levert til Trondheim for bruk i den nye transportpakken.

Nytt kollektivsystem i Trondheimsområdet i 2019 rediger

Den 3. august 2019 ble en ny rutestruktur introdusert i Trondheimsområdet. Endringen av kollektivsystemet ble gjennomført for å kunne sikre et mer moderne kollektivsystem i en raskt voksende by og omfattet blant annet nye busser, endring i holdeplasser, nye linjer og nye rutenummer. Den nye rutesktrukturen baserte seg på et nettverk av «metrolinjer» som selve ryggraden til systemet og kjøres med materiell referert til som Metrobuss.

Referanser rediger

 1. ^ https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20130000535533&sokeverdi=994686011.
 2. ^ https://www.nidaros.no/styret-i-atb-har-besluttet-at-sollie-skal-ga-av/s/5-113-282109.
 3. ^ «Skal du fra A t B – ta bussen!». Sør-Trøndelag fylkeskommune. 1. desember 2009. Arkivert fra originalen 6. desember 2009. 
 4. ^ «Endring av foretaksnavn». Brønnøysundregistrene. Besøkt 10. desember 2010. 
 5. ^ «Slik blir din nye busshverdag». Adresseavisen. 30. juli 2010. Arkivert fra originalen 3. januar 2018. Besøkt 2. januar 2018. 
 6. ^ «Årsrapport 2011» (PDF). AtB. 14. juni 2012. Arkivert fra originalen (PDF) 8. januar 2018. Besøkt 8. januar 2018. 
 7. ^ «Årsrapport 2012» (PDF). AtB. 30. mai 2013. Arkivert fra originalen (PDF) 25. september 2021. Besøkt 8. januar 2018. 
 8. ^ «Årsrapport 2014» (PDF). AtB. 21. april 2015. 
 9. ^ «I dag tar AtB over hurtigbåtene». Adresseavisen. 2. januar 2014. Besøkt 2. januar 2018. 
 10. ^ «Årsrapport 2015» (PDF). AtB. 20. april 2016. 
 11. ^ «Signalprioritering og sanntidsinformasjon». miljopakken.no. 29. desember 2012. Arkivert fra originalen 20. mars 2012. Besøkt 29. desember 2012. 
 12. ^ «Fra 800 soner til 13 i Trøndelag». Buss-Magasinet. 3. januar 2018. Besøkt 3. januar 2018. 
 13. ^ «Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport (TØI-rapport 819/2006)». Transportøkonomisk institutt. januar 2006. 
 14. ^ «Alle bussruter til Team Trafikk». Adresseavisen. 24. november 2009. Arkivert fra originalen 6. januar 2018. Besøkt 5. januar 2018. 
 15. ^ «Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus». AtB. Arkivert fra originalen 29. juni 2011. 
 16. ^ «Tre selskap vant bussanbud». Adresseavisen. 8. desember 2010. Besøkt 5. januar 2018. 
 17. ^ «Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag». AtB. Arkivert fra originalen 29. august 2014. 
 18. ^ «Kunngjøring om konkurranse – Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag». AtB via Doffin. 13. desember 2011. Besøkt 7. januar 2018. 
 19. ^ «Kunngjøring om kontraktstildeling – Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag (Boreal)». AtB via Doffin. 9. juli 2013. Besøkt 7. januar 2018. 
 20. ^ «Kunngjøring om kontraktstildeling – Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag (Trønderbilene)». AtB via Doffin. 11. juli 2013. Besøkt 7. januar 2018. 
 21. ^ «Kunngjøring om konkurranse – Lokal kollektivtrafikk i regionene I Sør-Trøndelag». AtB via Doffin. 11. mai 2012. Besøkt 7. januar 2018. 
 22. ^ «Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag». AtB. Arkivert fra originalen 29. august 2014. 
 23. ^ «Kunngjøring om konkurranse – Lokal kollektivtrafikk i regionene I Sør-Trøndelag». AtB via Doffin. 3. oktober 2012. Besøkt 7. januar 2018. 
 24. ^ «Kunngjøring om kontraktstildeling – Lokal kollektivtrafikk i regionene I Sør-Trøndelag (Nettbuss)». AtB via Doffin. 11. juli 2013. Besøkt 7. januar 2018. 
 25. ^ «Kunngjøring om kontraktstildeling – Lokal kollektivtrafikk i regionene I Sør-Trøndelag (Boreal)». AtB via Doffin. 11. juli 2013. Besøkt 7. januar 2018. 
 26. ^ «Alminnelig kunngjøring av konkurranse – Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029». AtB via Doffin. 6. januar 2017. Besøkt 7. januar 2018. 
 27. ^ «Nettbuss og Tide Buss vant Stor-Trondheim». Buss-Magasinet. 30. juni 2017. Besøkt 7. januar 2018. 
 28. ^ «Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029». 11.08.2017. Besøkt 7. april 2021. 
 29. ^ «Endret krav om lengden på superbusser i Trondheim». Adresseavisen. 7. desember 2016. Besøkt 7. januar 2018. 
 30. ^ «Kunngjøring om konkurranse – Bussanbud Stjørdal - Meråker 2018 - 2021». Nord-Trøndelag fylkeskommune via Doffin. 21. desember 2016. Besøkt 6. januar 2018. 
 31. ^ «Kunngjøring av kontraktsinngåelse – Bussanbud Stjørdal - Meråker 2018 - 2021». Nord-Trøndelag fylkeskommune via Doffin. 8. juni 2017. Besøkt 6. januar 2018. 
 32. ^ «Markedsoversikten H17 - bussoperatører i fylkeskommunal regi» (PDF). Kollektivtrafikkforeningen. 30. november 2017. Arkivert fra originalen (PDF) 6. januar 2018. Besøkt 6. januar 2018. 
 33. ^ «Forskrift om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4a (forordning (EF) nr. 1370/2007) om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og nr. 1107/70». Lovdata. 21. desember 2010. Besøkt 6. januar 2018. 
 34. ^ «Kunngjøring om konkurranse – Rutetransport Frøya - Øyrekken». AtB via Doffin. 18. januar 2011. Besøkt 7. januar 2018. 
 35. ^ «Anbud Øyrekken». AtB. Arkivert fra originalen 29. juni 2011. 
 36. ^ «Kunngjøring om konkurranse – Rutetransport Sjø 2014». AtB via Doffin. 11. juni 2012. Besøkt 7. januar 2018. 
 37. ^ «Lover nye hurtigbåter og flere ferjeavganger». Adresseavisen. 21. november 2012. Besøkt 7. januar 2018. 
 38. ^ «Vant milliardkamp om hurtigbåten». Adresseavisen. 26. februar 2013. Besøkt 7. januar 2018. 
 39. ^ «Kunngjøring om kontraktstildeling – Rutetransport Sjø 2014». AtB via Doffin. 2. april 2013. Besøkt 7. januar 2018. 
 40. ^ «Kunngjøring om konkurranse – Rutetransport Ferge 2015». AtB via Doffin. 5. juni 2013. Besøkt 7. januar 2018. 
 41. ^ «Retten stanser AtB-kontrakt». Adresseavisen. 19. mars 2014. Besøkt 7. januar 2018. 
 42. ^ «Lyser ut ny anbudskonkurranse». Fosna-Folket. 2. mai 2014. Besøkt 7. januar 2018. 
 43. ^ «Kunngjøring om konkurranse – Anskaffelse av fergetjenester på sambandet Brekstad - Valset fra og med 1. januar 2017». AtB via Doffin. 6. februar 2015. Besøkt 7. januar 2018. 
 44. ^ «Kunngjøring om kontraktstildeling – Anskaffelse av fergetjenester på sambandet Brekstad - Valset fra og med 1. januar 2017». AtB via Doffin. 2. mai 2016. Besøkt 7. januar 2018. 
 45. ^ «Har sikret to-ferjeløsning fram til 2019». Fosna-Folket. 11. november 2016. Besøkt 7. januar 2018. 
 46. ^ «Kunngjøring om konkurranse – Anskaffelse av fergetjenester på sambandet Brekstad - Valset og sambandet Flakk –Rørvik fra og med 1. januar 2019. (Fergeanbudet 2019)». AtB via Doffin. 5. februar 2016. Besøkt 7. januar 2018. 
 47. ^ «Kunngjøring om kontraktstildeling – Anskaffelse av fergetjenester på sambandet Brekstad - Valset og sambandet Flakk –Rørvik fra og med 1. januar 2019. (Fergeanbudet 2019)». AtB via Doffin. 19. august 2016. Besøkt 7. januar 2018. 

Siteringsfeil: <ref>-taggen med navnet «årsrapport2010» definert i <references> brukes ikke i teksten.

Eksterne lenker rediger