Fjord1

norsk ferjeselskap

Fjord1 AS er et ferje- og hurtigbåtrederi som også har virksomhet innen catering og reiseliv. Selskapet har hovedkontor i Florø, og delkontor i Molde og i Bergen.[2][3] I 2023 ble det solgt til to europeiske fond.[4]

Fjord1
Offisielt navnFjord1 AS
Org.formAksjeselskap
Org.nummer983472583
BransjeSkipsfart, kollektivtransport
Etablert9. mai 2001
DatterselskapFjord1 MRF
Fjord Tours Group
Eierandel iMF «Tansøy»
HovedkontorFlorø
LandNorge
Adm.dir.Dagfinn Neteland (2014), Dagfinn Neteland (2016)[1]
Antall ansatte 1 600
Nettstedwww.fjord1.no (nn)
www.nordvestlandske.no

Selskapet har ca. 1149 ansatte[5] og drifter 83 ferjer og 3 passasjerbåter[6].

Historie

rediger

Konsernet ble etablert 9. mai 2001 under navnet Nordvestlandske AS (NVL) som et felles eierselskap for Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (FSF) og Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF) og med hovedkontor i Florø. Sogn og Fjordane fylkeskommunes eierandel var på 59 %, mens Møre og Romsdal fylkeskommune eide 41 %. FSF og MRF eide også flere landbaserte transportselskaper, blant annet Mørebil, Nordfjord og Sunnmøre Billag (med datterselskap Ottadalen Billag) og Sogn Billag. I desember 2002 presenterte konsernet sin nye identitet, Fjord1, og morselskapet endret navn til Fjord1 Nordvestlandske AS.[7][8] I 2003 overtok konsernet også Sunnmøre-Romsdal Billag.[9]

I starten av 2005 skjedde en større omorganisering og navnendring på selskapene i konsernet. FSF byttet navn til Fjord1 Fylkesbaatane, MRF til Fjord1 MRF og Sogn Billag til Fjord1 Sogn Billag. Nordfjord og Sunnmøre Billag ble fusjonert med datterselskapet Ottadalen Billag og ble til Fjord1 Nordfjord-Ottadalen, mens buss- og godsaktivitetene i Mørebil og Sunnmøre-Romsdal Billag ble samlet i hhv. Fjord1 Buss Møre og Fjord1 Gods Møre.[10] 1. januar 2008 ble godsaktivitetene i Fjord1 Nordfjord-Ottadalen og Fjord1 Sogn Billag overført til Fjord1 Gods Møre, som samtidig byttet navn til Fjord1 Transport. Fjord1 Transport ble videre i 2010 solgt til Firda Billag og ble en del av Transferd.[11]

I 2008 etablerte Fjord1 fellesforetaket Fjord1 Partner sammen med franske Keolis (hhv. 49 % og 51 %) i Bergen med mål om å delta i anbudskonkurranser i regionen. Selskapet deltok i flere bussanbud uten hell, men vant kontrakten om å kjøre Bybanen i Bergen for perioden 2010–2017.[12] Fjord1 solgte seg ut av selskapet i april 2014.

I 2011 solgte Møre og Romsdal fylkeskommune sin eierandel i Fjord1 til Havila i Fosnavåg.[13] I 2011 gikk Fjord1 også inn med en 34 % eierandel i det nystartede Nettbuss Ekspress AS sammen Nettbuss, for å videreutvikle selskapenes ekspressbussatsing. Men allerede senere samme år ble det vedtatt å selge deler av bussaktivitetene til Nettbuss. Fra nyttår 2012 overtok Nettbuss 51 % av aksjene i Fjord1 Buss Møre, Fjord1 Nordfjord-Ottadalen og Fjord1 Sogn Billag. 31. desember 2012 overtok Nettbuss de resterende aksjene i selskapene og aksjeposten i Nettbuss Ekspress.[14]

Ved starten av 2012 ble Fjord1 Fylkesbaatane og Fjord1 MRF fusjonert inn i morselskapet Fjord1 Nordvestlandske som endret navn til Fjord1 AS. Datterselskapene opererte separat fram til 23. april.[15][16] Dermed opererer Fjord1 ikke lenger som et konsern, men som ett selskap. I mai 2013 gikk Fjord1 inn med 34 % eierandel i WF Holding AS sammen med Torghatten ASA og Nordland fylkeskommune, som i september samme år overtok 80 % av aksjene i Widerøes Flyveselskap fra SAS, og med en avtale om å overta resten i 2016.[17]

I mars 2015 ble det inngått avtale med Norled om å utrede en mulig fusjon mellom rederiene, men i juli ble samtalene avsluttet uten at man kom fram til noen løsning.[18] I november vedtok fylkestinget i Sogn og Fjordane å selge aksjene sine i Fjord1 til konkurrenten Torghatten ASA. Dette var stikk i strid med selskapsledelsens ønsker og førte til at dalig leder og deler av styret valgte å gå av, i tillegg til at minoritetseieren Havila kan komme til å ta avgjørelsen til retten.[19] Den 14. juli 2016 ble salget av Fjord1 til Torghatten ASA stoppet av Konkurransetilsynet.[20] Den 26. august 2016 vedtok fylkestinget i Sogn og Fjordane enstemmig å selge 26 000 aksjer i Fjord1 til selskapet Havilafjord AS ved Per Sævik.[21] Fylkeskommunen vil da eie 33 % av Fjord1, mens Havila vil eie 67 % og vil ha mulighet til senere å kjøpe resten av aksjene.

Selskapene i det tidligere konsernet

rediger

Gassferjer

rediger
 
Gassferja MF «Bergensfjord» i ruta Halhjem–Sandvikvåg

Fjord1 bestilte fem gassferjer etter at selskapet vant det store ferjeanbudet for operasjon av nye gassferjer som trafikkerer strekningen på E39 mellom Stavanger og Bergen. To av ferjene ble satt inn i trafikk 1. januar 2007, da Fjord1 overtok strekningene etter Tide Sjø og Boknafjorden Ferjeselskap. Lengden på hver ferje er 129 meter og kapasiteten er 212 biler. No går alle desse ferjene går mellom Mortavika og Arsvågen.[trenger referanse]

Den første gassferjen Fjord1 skaffet seg var ferjen MF «Glutra» i 2000. Den gikk i starten i trafikk på sambandet Sølsnes-Åfarnes i Romsdal, men er nå i drift på fergesambandet Flakk–Rørvik.[trenger referanse]

I 2006 valgte Fjord1 å bestille tre gassferjer til Molde–Vestnes-sambandet. Det er første gang at Fjord1 har bestilt tre ferjer på samme tid. Disse ble levert i 2009 og 2010. I 2011 satte Fjord1 inn gassferjen MF «Boknafjord» på sambandet Arsvågen-Mortavika i Rogaland. MF «Boknafjord» var verdens største gassferje da hun var ny i 2011[22].

Elektriske ferger

rediger
 
MF «Giskøy» ved Hareid

I februar 2016 ble 10-årskontrakten for drift av sambandet Anda–Lote i Nordfjord tildelt Fjord1. Kravene til fartøyer som skulle settes inn var at de skulle være nullutslipp eller lavutslipp. Fjord1 kontraherte to hybridferger i Tyrkia – MF «Gloppefjord» og MF «Eidsfjord». Dette er batteridrevne ferger med dieselgeneratorer som reserveløsning.

For hordalandspakke 1 kom MF «Møkstrafjord» og MF «Horgefjord» som ble bygd på Tersan Shipyard som skal drifte sambandet Krokeide–Hufthamar, MF «Husavik» ble bygd på Cemre Shipyard[23] for så å bli slept til Norge og utrusta på Havyard Group i Leirvik i Sogn. Disse ble levert i henholdsvis april, mai og juni 2018.

For fergestrekningen Brekstad–Valset ble søsterskipa MF «Austrått» og MF «Vestrått» (de er også søsterskip til MF «Husavik») bygd. Skroga er bygd på Cemre Shipyard[23] og de er satt saman på Havyard Group i Leirvik i Sogn. Det samme gjelder de tre søstrene MF «Hadarøy», MF «Suløy» og MF «Giskøy» som går på sambandet Hareid–Sulesund[24].

 
MF «Sognefjord» ved Måløy

Flåteoversikt

rediger
 
MF «Grip» ved Seivika

Pr 31. januar 2023[25]

Fartøy Byggeår Anskaffet Bil-
kapasitet
Pass.-
kapasitet
Drivstoff Status
MF «Driva» 1963 1963 29 146 Diesel Arasvika–Hennset
MF «Ørsta» 1964 1964 25 146 Diesel Molde–Sekken
MF «Goma» 1968 1968 29 146 Diesel Lekneset–Sæbø–Trandal–Standal
MF «Nårasund» 1968 1991 11 62 Diesel Daløy–Haldorsneset
MF «Bolsøy» 1971 1971 36 345 Diesel Turistfartøy drifta av The Fjords
MF «Tingvoll» 1972 1972 35 145 Diesel Reserveferge Nordmøre.
MF «Fanaraaken» 1973 1973 29 384 Diesel Turistfartøy drifta av The Fjords
MF «Veøy» 1974 1974 50 345 Diesel Turistfartøy drifta av The Fjords
MF «Sykkylvsfjord» 1975 1975 36 146 Diesel Stranda–Liabygda
MF «Kvernes» 1976 1976 35 147 Diesel Festøya–Hundeidvika
MF «Solnør» 1977 1977 36 146 Diesel Kvanne–Rykkjem
MF «Aukra» 1978 1978 36 245 Diesel Eidsdal–Linge
MF «Eid» 1978 1978 35 146 Diesel Verksted
MF «Nordmøre» 1978 1989 52 244 Diesel Solholmen–Mordalsvågen
MF «Sunnfjord» 1978 1978 46 194 Diesel Reserveferge Nordmøre.
MF «Bjørnsund» 1979 1992 61 245 Diesel Seivika–Tømmervåg
MF «Geiranger» 1979 1979 36 245 Diesel Eidsdal–Linge
MF «Stordal» 1979 1993 51 245 Diesel Seivika–Tømmervåg
MF «Stryn» 1979 1979/1994 81 292 Diesel Sølsnes–Åfarnes
MF «Solskjel» 1981 1981 35 198 Diesel Reserveferje Vestland sør
MF «Sogn» 1982 1996 110 345 Diesel Ligg i opplag
MF «Sognefjord» 1984 1984 70 443 Diesel Reserveferje i Nordfjord
MF «Dalsfjord» 1986 2003 28 146 Diesel Ligg i opplag
MF «Sulafjord» 1986 2017 105 399 Diesel Reserveferje Drag-Kjøpsvik
MF «Selje» 1987 1987 58 199 Diesel Stårheim–Isane
MF «Rauma» 1988 1988 73 246 Diesel Solgt i 2022
MF «Gulen» 1989 1989 90 295 Diesel Reserveferje i Nordfjord
MF «Ivar Aasen» 1997 1997 76 295 Diesel Solholmen-Mordalsvågen
MF «Lærdal» 1997 1997 77 296 Diesel Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes
MF «Glutra» 2000 2000 120 345 Elektrisk Bognes-Skarberget
MF «Fjordglytt» 2000 2000 81 5 Diesel Florabassenget
MF «Sylvarnes» 2000 2000 70 7 Diesel Florabassenget
MF «Nordfjord» 2001 2001 54 146 Diesel Askvoll-Gjervik-Fure-Værlandet
MF «Eira» 2002 2002 100 297 Diesel Ligg i opplag
MF «Volda» 2002 2002 100 297 Diesel Stranda-Liabygda
MF «Julsund» 2004 2004 99 295 Diesel Jektavik-Hodnanes-Nordhuglo
MF «Dryna» 2005 2005 35 146 Diesel Brattvåg–Dryna–Fjørtofta–Harøya
MF «Bergensfjord» 2006 2006 212 589 Gass Reserveferje Mortavika-Arsvågen
MF «Harøy» 2006 2006 35 146 Diesel Ligg i opplag
MF «Lote» 2006 2006 120 438 Elektrisk Bognes-Skarberget
MF «Fanafjord» 2007 2007 212 589 Gass Ligg i opplag
MF «Mastrafjord» 2007 2007 212 589 Gass Mortavika–Arsvågen
MF «Raunefjord» 2007 2007 212 589 Gass Mortavika–Arsvågen
MF «Stavangerfjord» 2007 2007 212 589 Gass Mortavika–Arsvågen
MF «Tansøy» 2007 2007 7 94 Diesel Ortnevik–Måren–Nordeide
MF «Årdal» 2008 2008 108 292 Elektrisk Hatvik-Venjaneset
MF «Davik» 2009 2009 45 196 Diesel Askvoll-Fure-Gjervik
MF «Moldefjord» 2009 2009 129 390 Elektrisk Halsa-Kanestraum
MF «Vågsøy» 2009 2009 42 147 Diesel Ligg i opplag
MF «Fannefjord» 2010 2010 129 390 Elektrisk Drag-Kjøpsvik
MF «Korsfjord» 2010 2010 129 390 Elektrisk Halsa-Kanestraum
MF «Lifjord» 2010 2010 110 346 Diesel Reserveferje
MF «Norangsfjord» 2010 2012 120 350 Diesel Aukra-Hollingsholmen
MF «Romsdalsfjord» 2010 2010 129 390 Gass Halsa-Kanestraum
MF «Boknafjord» 2011 2011 242 589 Gass Mortavika–Arsvågen
MF «Edøyfjord» 2011 2011 50 146 Diesel Edøya–Sandvika
MF «Hjørundfjord» 2011 2011 122 292 Diesel Reserveferje
MF «Storfjord» 2011 2011 122 292 Elektrisk Leirvåg-Sløvåg
MF «Hornelen» 2016 2016 60 196 Diesel Måløy–Husevågøy-Oldeide
MF «Losna» 2016 2016 60 196 Hybrid Rysjedalsvika-Rutledal-Losna-Krakhella
MF «Gloppefjord» 2017 2017 120 349 Elektrisk Lote-Anda
MF «Eidsfjord» 2017 2017 120 349 Elektrisk Lote-Anda
MF «Møkstrafjord» 2018 2018 130 295 Elektrisk Krokeide-Hufthamar
MF «Horgefjord» 2018 2018 120 295 Elektrisk Krokeide-Hufthamar
MF «Husavik» 2018 2018 45 146 Elektrisk Husavik-Sandvikvåg
MF «Austrått» 2018 2018 50 199 Elektrisk Brekstad–Valset
MF «Vestrått» 2018 2018 50 199 Elektrisk Brekstad–Valset
MF «Hadarøy» 2018 2018 120 394 Elektrisk Hareid–Sulesund
MF «Kommandøren» 2018 2018 120 296 Elektrisk Våge–Halhjem
MF «Suløy» 2019 2019 120 394 Elektrisk Hareld–Sulesund
MF «Giskøy» 2019 2019 120 394 Elektrisk Hareld–Sulesund
MF «Samlafjord» 2019 2019 130 295 Elektrisk JondalTørvikbygd
MF «Fedjebjørn» 2019 2019 50 145 Elektrisk Fedje–Sævrøy
MF «Hillefjord» 2019 2019 83 299 Elektrisk Ranavik–Skjersholmane
MF «Rovdehorn» 2019 2019 120 394 Elektrisk Sykkylven–Magerholm
MF «Skopphorn» 2019 2019 120 394 Elektrisk Sykkylven–Magerholm
MF «Tustna» 2019 2019 80 394 Elektrisk Seivika–Tømmervåg
MF «Eresfjord» 2020 2020 120 343 Elektrisk Sølsnes–Åfarnes
MF «Bømlafjord» 2020 2020 50 145 Elektrisk Langevåg–Buavåg
MF «Florøy» 2020 2020 83 295 Elektrisk Ranavik–Skjersholmane
MF «Grip» 2020 2020 80 395 Elektrisk Seivika–Tømmervåg
MF «Møringen» 2020 2020 50 195 Elektrisk Edøya–Sandvika
MF «Sildafjord» 2020 2020 83 299 Elektrisk Gjermundshamn–Varaldsøy-Årsnes
MF «Smøla» 2020 2020 50 195 Elektrisk Edøya–Sandvika
MF «Stangvikfjord» 2020 2020 50 149 Elektrisk Kvanne–Rykkjem
MF «Rødvenfjord» 2021 2021 120 295 Elektrisk Sølsnes–Åfarnes

Eierskap

rediger

Fjord1 har eierskap i følgende bedrifter:[trenger referanse]

 • Fanafjord AS
 • Nye Fanafjord AS
 • The Fjords DA
 • Sognefjorden Farty 1
 • Fjord Tours AS
 • Geiranger Fjordservice AS
 • Kystekspressen ANS
 • Bolsønes Verft AS
 • ÅB Eigedom AS
 • Hareid Trafikkterminal AS
 • Måløy Reisebyrå AS
 • WF Holding AS
 • Widerøe AS

Referanser

rediger
 1. ^ https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/xjQMn/neteland-er-tilbake-i-fjord1.
 2. ^ «Det leiande ferjeselskapet». Fjord1 (norsk). Besøkt 8. august 2020. 
 3. ^ «Kontakt oss». Fjord1 (norsk). Besøkt 8. august 2020. 
 4. ^ [1]
 5. ^ «Fjord1 ASA - Florø - Roller og kunngjøringer». proff.no. Besøkt 8. august 2020. 
 6. ^ «Våre fartøy». Fjord1 (norsk). Besøkt 8. august 2020. 
 7. ^ «Nytt namn, ny profil». Fjord1 Nordvestlandske. 5. desember 2002. Arkivert fra originalen 9. desember 2002. 
 8. ^ «Fjord1 presentert med jubel og fergedåp i dag». NRK Møre og Romsdal. 6. desember 2002. Besøkt 22. januar 2016. 
 9. ^ «Pressemelding». Sunnmøre-Romsdal Billag/Fjord1 Nordvestlandske. 7. oktober 2003. Arkivert fra originalen 4. desember 2003. 
 10. ^ «Strukturendringar og nye namn i Fjord1». Fjord1. 25. februar 2005. Arkivert fra originalen 10. mars 2005. 
 11. ^ «Fjord1». Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 1. desember 2015. Besøkt 22. januar 2016. 
 12. ^ «Årsrapport 2008» (PDF). Fjord1. 29. april 2009. Arkivert fra originalen (PDF) 5. mai 2012. 
 13. ^ «Eigarskifte i Fjord1 Nordvestlandske er gjennomført». Fjord1. 30. september 2011. Arkivert fra originalen 28. januar 2016. Besøkt 22. januar 2016. 
 14. ^ «Fjord1 sel resten av bussverksemda til Nettbuss». Fjord1. 11. oktober 2012. Arkivert fra originalen 28. januar 2016. Besøkt 22. januar 2016. 
 15. ^ «Om Fjord1». Fjord1. Arkivert fra originalen 7. juni 2012. 
 16. ^ «Årsrapport 2012». Fjord1. 29. april 2013. 
 17. ^ «Helnorsk eierskap». Fjord1. 15. mai 2013. Arkivert fra originalen 29. januar 2016. Besøkt 22. januar 2016. 
 18. ^ «Samtalar om fusjon avslutta». Fjord1. 15. juli 2015. Arkivert fra originalen 29. januar 2016. Besøkt 22. januar 2016. 
 19. ^ «Går av i Fjord1». Fjord1. 26. november 2015. Arkivert fra originalen 29. januar 2016. Besøkt 22. januar 2016. 
 20. ^ Odd Helge Brugrand, Erlend Blaalid Oldeide, Kjell Arvid Stølen (14. juli 2016). «Konkurransetilsynet forbyr salet av Fjord1». NRK Sogn og Fjordane. Besøkt 14. juli 2016. 
 21. ^ Kjetil Gillesvik (26. august 2016). «Nå er Fjord1 solgt». Bergens Tidende. Arkivert fra originalen 31. august 2016. Besøkt 3. september 2016. 
 22. ^ «Verdens største gassferge». Maritimt Magasin. 23. januar 2012. Besøkt 31. mars 2022. 
 23. ^ a b «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 25. oktober 2018. Besøkt 25. oktober 2018. 
 24. ^ «MF «Hadarøy» / MF «Suløy» - Skipsrevyen.no». www.skipsrevyen.no. 28. februar 2019. Arkivert fra originalen 24. juni 2021. Besøkt 3. april 2022. 
 25. ^ «Ferje – Fjord1». www.fjord1.no (norsk). Besøkt 17. januar 2018. 

Eksterne lenker

rediger