Fellesforetak (også joint venture) er en juridisk inngått økonomisk samarbeidsavtale som drives i fellesskap av to eller flere parter. Partene skyter inn om lag like store midler, deler kostnader og fortjeneste likt mellom seg og kontrollerer foretaket sammen. En slik avtale kan være inngått for et unikt prosjekts skyld, eller med tanke på langsiktig samarbeid. Et fellesforetak skiller seg fra en strategisk allianse, som ikke nødvendigvis bygger på likhet mellom partene.

fransk er fellesforetak kalt entreprise commune og på engelsk joint venture eller joint undertaking. Joint venture forekommer også i norsk terminologi.

Noen eksempler rediger

Referanser rediger