Møre og Romsdal Fylkesbåtar

norsk fergeselskap

Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS (MRF) var et norsk fergeselskap som drev ferge- og hurtigbåttrafikk i Møre og Romsdal. Fergeselskapet ble stiftet som Møre Fylkes Ruteselskap (MFR) i juni 1920. MRF hadde hovedkontor i Molde og Ålesund.

MRF-baugrosen til MS «Bilfergen».

Historikk

rediger

Møre og Romsdal Fylkesbåtar ble etablert med navnet Møre Fylkes Ruteselskap (MFR) 8. juni 1920. Tidligere var det flere mindre rederi som drev rutetrafikk i fylket. Omkring 1857 ble det etablert selskap som investerte i «hjuledampere» (dampskip med skovler). Selskapet var et fylkesrederi som kjøpte opp i alt 12 lokale ruteselskaper, og startet dermed med en flåte på 34 skip. Navnet ble endret til Møre og Romsdal Fylkesbåtar 1. januar 1949. Etter krigen ble bilferjene stadig viktigere etter hvert som vegnettet ble bygget ut og biltrafikken økte. Selskapet bygget og drev også lastebåter og «sjøbusser». I mellomkrigstiden og etter krigen ble det bygget skip for motordrift, og en del tidligere dampskip ble bygget om til motordrift. Under krigen ble dampskip igjen viktige på grunn av mangel på drivstoff, mens kull og treverk ble brukt til dampskipene.[1]

Selskapet ble 9.mai 2001 datterselskap av konsernet Fjord1 sammen med Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, og disse to selskapene ble til Fjord1 - konsernet.[2] Virksomheten til MRF ble videreført fra 2002 under navnet Fjord1 MRF, og fremdeles med Molde som hovedbase.

MRF holdt seg til sjøverts trafikk helt til midt på 1990-tallet. Da kjøpte MRF opp flere rutebil- og transportselskaper på Sunnmøre, først Mørebil, så Stranda og Sykkylven Billag, Storfjord Rutebilar og Sørøy-Buss. De tre siste selskapene ble fusjonert inn i Mørebil. Etter Fjord1 var etablert, ble også Sunnmøre-Romsdal Billag kjøpt (2003), og virksomheten i disse selskapene ble fra 2005 organisert i Fjord1 Buss Møre og Fjord1 Gods Møre. Sistnevnte tok seinere navnet Fjord1 Transport og tok over all godstransport på vei i Fjord1-konsernet.

Fjord1 Transport ble i 2011 solgt til Firda Billag. Selskapet ble fusjonert med godstrafikken i Firda Billag og nytt selskapsnavn ble Transferd. Fjord1 Buss Møre ble i løpet av 2012 og 2013 solgt til Nettbuss.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Fjord1 magasinet nr 4 2012.
  2. ^ - Om Fjord1 Besøkt 10. juli 2015

Litteratur

rediger

Ragnar Ulstein: Samarbeid om samferdsel: Møre og Romsdal fylkesbåtar 1920–1970