Gassferje

Gassferje er et ferjefartøy med gassdrift.

MF «Fanafjord» i 2007

I Norge er et voksende antall bilferjer i pendeltrafikk utstyrt med gassmotorer. Gjennom at Samferdselsdepartementet har stilt krav til miljøvennlige drivemetoder i fordeling av konsesjonsrett på riksvegferjer, har gassdrift blitt attraktivt for ferjerederier som Fjord1. Den første gassdrevne bilferjen i Norge, som også er verdens første bilferje med gassdrift, var MF «Glutra», bygd og sjøsatt av Tangen verft i Kragerø, Telemark og Langsten Slip & Båtbyggeri i Tomrefjorden i året 2000.

Siden har moderne gassferjer overtatt mer og mer av bilferjevirksomheten i Norge. Etter hvert som man ble mer sikker på driftssikkerheten omkring gassdrift, forstørret gassferjen seg i størrelse og kapasitet. Et eksempel er MF «Bergensfjord» med en lengde på 130 meter med kapasitet på 198 personbiler og 536 passasjerer som var levert til rederiet Fjord1 fra verftet Aker Tulcea i Romania i 2006.[1] Dette ble siden overgått av B/F «Boknafjord» som er 129,9 meter lang og 19,2 meter bred, men med større kapasitet i form av 242 personbiler og 600 passasjerer, i året 2011.[2]

LNG (flytende naturgass) har blitt det mest foretrukne drivstoffvalget. I desember 2014 hadde Norge tatt ledelsen på verdensbasis for gassdrevne sjøfartøyer med over 50 gassdrevne fartøyer, og man hadde skaffet seg erfaring i småskalahåndtering av LNG i ferjevirksomhet.[3]

Andre rederier fattet interesse for LNG som drivstoff for sine skip, deriblant det ålandske ferjeselskapet Viking Line som besørget cruisefergelinjen mellom Stockholm i Sverige og Åbo og Helsinki i Finland. Det ble besluttet å bygge en ny cruiseferge med maskineri ment for gassdrift i 2010, og sjøsettingen hendt den 10. august 2012 under navnet M/S «Viking Grace». Med dette store fartøyet på 57,000 tonn i bruttotonnasje og en kapasitet på 556 biler og 2,800 passasjerer i et 218 meter langt skrog hadde gassdriften beveget seg inn i markedet for drivmaskineri ment for store skiper. LNG vant også terreng innenfor markedet for småferjer og mindre pendelferjer som da rederiet Norled under datidens navn Tide Sjø satt inn gassdrevne lokalferjer mellom Oslo og Nesodden i 2009.

GalleriRediger

ReferanserRediger