Fylkesbilene i Nord-Trøndelag

Fylkesbilene i Nord-Trøndelag (FBNT) var et rutebilselskap i Nord-Trøndelag med hovedkontor i Steinkjer.

EtableringRediger

FBNT ble stiftet etter vedtak i Fylkestinget i Nord-Trøndelag i 1920. FBNT hadde i fylkeskommunen som eier til 1. januar 1998 da det ble privatisert og fikk navnet Trønderbilene. Ved etableringen hadde selskapet 18 vogner[1] Selskapet hadde administrasjon i Steinkjer, og fikk alt i 1922 ekspedisjonskontor i Namsos. Ved starten i 1920 overtok FBNT de private ruteselskapene Stenkjær og Namsos Automobilselskab, Namdalen Automobilselskab, Inderøy Automobillag og sjåfør John Fikse i Verdal. Stenkjær og Namsos Automobilselskab hadde startet i 1908 med rute fra Steinkjer til Rødhammer med videre forbindelse med dampbåt til Namsos.

Historiske milepæler [2]Rediger

1928: FBNT kjøpte sine første personbusser med 16 og 22 passasjerplasser. Tidligere var det bare biler som ble brukt i rutene.
1938: FBNT kjøpte første Volvo-buss. Volvo ble det dominerende bussmerket hos FBNT i alle år.
1945: FBNT har 21 kjøretøyer ved krigens slutt.
1948: FBNT overtar det meste av bilrutene i Ytre Namdal.
1949: FBNT setter inn snowmobilrute til Lierne.
1962: FBNT åpner avdelingskontor i Rørvik.
1966: FBNT åpner bybussrute i Namsos.
1969: FBNT åpner nytt verkstedanlegg i Steinkjer.
1973: FBNTs vognpark passerer 100 enheter (107 i alt).
1978: FBNT investerer i 10 nye busser og vognparken utgjør nå 127 enheter.
1979: FBNT overtar Fjerdingen Auto i Levanger.
1981: FBNT oppretter nærtrafikkruter i Steinkjer, og Arne Bruems konsesjon i Steinkjer overtas.
1982: FBNT åpner nytt garasje- og seviceanlegg på Spillumstranda ved Namsos.
1984: FBNT oppretter tulbilavdeling.
1985: FBNT vogner passerer fem millioner vognkilometer dette året. Etter 65 års drift har FBNT 180 ansatte og 146 vogner. Det blir satt i gang bybuss i Levanger og Steinkjer.
1989: FBNT åpner nytt serviceanlegg i Levanger.
1990: FBNT tar i bruk ny fargeprofil. I alle år hadde vognene vært lakkert brune med gul overdel. Nå blir det hvit hovdfarge med dekor i beige, rødt og grått.
1994: FBNTs turbilavdeling åpner reisesenter i Steinkjer og endrer navn til TrønderReiser.
1995: FBNT markerer 75 år. Det er nå nærmere 190 ansatte. Det er 175 vognenheter som består av 111 personbusser, 16 kombinertbusser, 31 godsbiler, 12 tilhengere og fem andre.

Gjennom disse 75 åra hadde FBNT utviklet et rutenett som omfattet de fleste distriktene i Nord-Trøndelag. Det var likevel mange lokale, private rutebileiere, som drev på begrensede områder av fylket.

Til tross for at FBNT overtok mange av de mindre busselskapene i fylket, er det likevel igjen flere av disse. Åtte mindre selskaper i Steinkjer kommune gikk i 1995 sammen om å etablere Steinkjerbuss, for å hevde seg bedre i konkurransen, ikke minst om turkjøring[3].

AvslutningRediger

FBNT hadde i fylkeskommunen som eier til 1. januar 1998 da det ble privatisert og fikk navnet Trønderbilene.[1 Fylkeskommunen ønsker å trekke seg som eier av et trafikkselskap som dette.

ReferanserRediger

LitteraturRediger