Ottadalen

sidedal i Gudbrandsdalen

Ottadalen er den største av de store sidedalene i Gudbrandsdalen og består av kommunene Skjåk, Lom, Vågå og deler av Sel. Navnet kommer fra elven Otta som renner gjennom dalen. Fra øst i Skjåk til Vågåmo går elven som et vann, som heter Skim vest for Fossbergom i Lom og Vågåvatnet videre til Vågåmo.

Historie rediger

Ottadalen har vært mye brukt som ferdselsåre mellom Vestlandet og Østlandet gjennom Breidalen i Skjåk til Stryn, Breidalskrysset til Stranda, over Jostedalsbreen til Jostedalen og Luster; og Sognefjellet til Sogn. Det er og en vei fra Vågå, gjennom Jotunheimen til Fagernes.

Geografi rediger

Ottadalen starter fra Breidalen i Skjåk i vest, og tar med mange smådaler, som Tundradalen, Tordalen, Lundadalen, Raudalen og Bråtådalen, som alle ligger i Skjåk. I Lom innebærer det Bøverdalen, som starter på Sognefjellet, og Vårdalen, som de viktigste dalførene. I området nordafor mellom Lom og Skjåk, begynner Finndalen som går østover og munner ut i Vågå. Ellers har Vågå Sjodalen, som starter i området rundt Valdresflyi, og går over i Heidal som går østover og munner ut i Sel.

I området ligger deler av Reinheimen nasjonalpark, Breheimen nasjonalpark og Jotunheimen nasjonalpark. Videre ligger Ottadalen landskapsvernområde i høyfjellsområdet på nordsiden av hoveddalen, som en rand mot Reinheimen nasjonalpark.

Samferdsel rediger

Ottadalen har følgende veier:

Riksveier
  •   Otta - Måløy Helårsvei Skjåk - Stryn
Fylkesveier

Næringsliv rediger

Næringslivet går hovedsakelig i skogbruk, jordbruk og tjenestenæring. Ottadalen hadde en lokalradio sammen med Lesja og Dovre som hette Nordalsradioen, men er nå kjøpt opp av mediaindustrien i Midtdalen og selv om han enda heter Nordalsradioen, så er han konsentrert i området mellom Lillehammer og Otta. Ottadalen har lokalavisen Fjuken, som eier mye av lokalavisen Vigga, for Lesja og Dovre. Villreinjakt utgjør også en førstehånds verdi på over 2 millioner kroner.

Ottadalen mølle er en sammenslutning av Ofossen mølle i Skjåk og møllen i Lom, der hovedproduksjonen er. Ottadalen Billag er billaget i Ottadalen, og tar seg av nesten all den lokale busskjøringen. Billaget er idag kjøpt opp av Fjord1, noe som gjør at det gamle billaget blir viktig når det gjelder busstransport mellom Østlandet og Vestlandet.

Eksterne lenker rediger