Åpne hovedmenyen

Forvaltningsbedrift

norsk organisasjonsform for statlige virksomheter med oppgaver som har visse fellestrekk med markedsbasert virksomhet

Forvaltningsbedrift er en organisasjonsform for statlige virksomheter med oppgaver som har visse fellestrekk med markedsbasert virksomhet.[1] Forvaltningsbedrift er en underform av forvaltningsorgan, er del av staten som juridisk person og inngår som en del av statsbudsjettet.[2]

Organisasjonsformen har tradisjonelt vært brukt når det statlige engasjementet gjelder forretningsmessig tjenesteyting som vanskelig kan ivaretas på en effektiv måte i markedet.[3]

I forhold til offentlig eide selskaper som er organisert som eget rettssubjekt, gir forvaltningsbedrifter større rom for direkte inngrep fra eieren (staten).

EksemplerRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger