Forvaltningsbedrift

statlige virksomheter med oppgaver som har visse fellestrekk med markedsbasert virksomhet

Forvaltningsbedrift er en organisasjonsform for statlige virksomheter med oppgaver som har visse fellestrekk med markedsbasert virksomhet.[1] Forvaltningsbedrift er en underform av forvaltningsorgan, er del av staten som juridisk person og inngår som en del av statsbudsjettet.[2]

Organisasjonsformen har tradisjonelt vært brukt når det statlige engasjementet gjelder forretningsmessig tjenesteyting som vanskelig kan ivaretas på en effektiv måte i markedet.[3]

I forhold til offentlig eide selskaper som er organisert som eget rettssubjekt, gir forvaltningsbedrifter større rom for direkte inngrep fra eieren (staten).

Eksempler rediger

Se også rediger

Referanser rediger