Føyno er en bebodd øy sør for Stord, tilhørende Stord kommune.

Føynos plassering i Hordaland
Føyno og broen

Øya ble landfast i desember 2000, mot Sveio i sør gjennom Bømlafjordtunnelen og Stord i nord over Stordabrua. Da ble E39 åpnet for trafikk over Trekantsambandet. Bomstasjonen til dette sambandet er lagt på Føyno.

Føyno hadde en sentral plass i Sunnhordland i middelalderen, og gav navnet til skipreidet Føyen.