Europavei 10 (Norge)

europavei og riksvei i Norge

Europavei 10 (E10), tidligere kalt Kong Olav Vs vei, er en norsk riksvei som går mellom Å i Lofoten og riksgrensen på Bjørnfjell rett nord for Narvik. Veiens lengde er 382 km.[1] Den er en del av den internasjonale Europavei 10.

Europavei 10 (Norge)
Strekning
Å i Lofoten–riksgrensen

Alternativt kart

Europavei 10 (Norge)

E10 gjennom Norge
Europavei 10 (Norge)

E10 gjennom Nordland og Troms
Data
Lengde382,0 km
Statusriksvei
nasjonal turistvei
Tilstøtende riksveier

Restriksjoner
Kolonnekjøring
om vinteren
Bjørnfjell
Nattestenging
om vinteren
Bjørnfjell

Veien går gjennom Å i Lofoten, Sørvågen, Reine, Ramberg, Leknes, Svolvær, Fiskebøl, Gullesfjordbotn, Tjeldsund bru, Bogen og Bjerkvik til Bjørnfjell.

Veien gikk tidligere om Melbu, Stokmarknes og Sortland. Slik var traséen da Kong Olav V i 1984 åpnet den nye forbindelsen til Sverige. Ny Europavei 10 mellom Fiskebøl og Gullesfjordbotn («Lofast») åpnet 1. desember 2007. Delstrekningen mellom Fiskebøl og Raftsundet ble åpnet i 1998.

Nasjonal turistvei rediger

  Strekningen mellom Å og Melbu fikk status som Nasjonal turistvei Lofoten 6. september 2007, den ble senere forlenget til Raftsundet. Også veiene til Nusfjord (fylkesvei 807), Vikten (fylkesvei 811), Unstad (fylkesvei 992), Eggum (fylkesvei 994) og Henningsvær (fylkesvei 816) inngår i turistveien,[2][3] som har en lengde på tilsammen 230 km.[4] Fylkesvei 888 inngår som alternativ strekning for syklister.[5]

Veiens historie rediger

Hovedartikkel: Europavei 10s historie i Norge

Europavei 10 i Norge het fram til 1992 riksvei 19. Før det het veien mellom Bjerkvik og Troms grense ved Evenes riksvei 795.

En plan for Lofotveien Å–Fiskebøl med ferge til Melbu, ble godkjent av Stortinget i 1949. Men alt i slutten av 1930-årene definerte Nordland fylkes veikomité Lofotveien som strekningen Å–Lødingen. I 1963 var veiforbindelsen ferdig, med fergeforbindelser over fjorder og sund. Kong Olav V åpnet Lofotveien Å–Svolvær offisielt 1. august 1963. Ei minneplate med navnetrekket hans står i fjellet ved Akkarvik på Moskenesøya.

Senere ble det bygd bruer og tunneler for å erstatte fergeforbindelser og dårlige veipartier. Blant annet ble Tjeldsundbrua åpnet i 1967, Vesterålsbruene ble åpnet i 1970-årene, og Nappstraumtunnelen erstattet den siste fergestrekninga på veien i Lofoten i 1990. Veiforbindelsen over Bjørnfjell til Sverige åpnet i 1984.

En milepæl ble nådd da Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast) mellom Fiskebøl og Gullesfjordbotn (51 km) ble åpnet 1. desember 2007. Den nye veien ble åpnet av dronning Sonja. Dermed kunne trafikantene endelig kjøre fergefritt mellom Lofoten og resten av verden.

Veien fra E6 til den svenske grensen (Bjørnfjellvegen) ble åpnet i 1984. På svensk side åpnet veien fra Kiruna til grensen i 1983. Veien mellom Luleå og Kiruna er mye eldre.

Standard rediger

Det er ikke bygd noen motorveier eller motortrafikkveier langs europavei 10, men på noen strekninger med en fartsgrense på 90 km/t. Disse er:

 • Djuphamn–Nautå (14 km)
 • Snubba–Herjangen (14 km)

Fjellovergangen ved Bjørnfjell må stenges opptil 60 ganger hver vinter på grunn av snøstorm.[6]

Fremtid rediger

 • Tunnel gjennom fjellet (1800 m) og en del utbedringer planlegges på E10 på Flakstadøya og litt på Moskenesøya, oppstart 2026.
 • Tunnel under Lyngværfjellet (2 km) og en del andre nye veier på E10 på Vestvågøya og Austvågøya i Lofoten planlegges etter 2030.
 • Nye tunneler og en del ny vei mellom Gullesfjordbotn og Tjeldsundbrua bygges 2023–2028, skal fortkorte kjøretiden med 35 minutter.
 • Undersjøisk tunnel under Tjeldsundet mellom Hårvika og Fjelldal planlegges etter 2030.
 • Ny vei på E6/E10 mellom Bjerkvik og Stormyra planlegges med ny tunnel på ca. 2 km.

Trafikk rediger

Trafikktelling i 2019 [7]
Sted Kommune ÅDT % tunge kjøretøy Merknad
Åtunnelen Moskenes 500 10
Kåkern bru Flakstad 1125 16
Straumgård Vestvågøy 1700 18
Nonshaugtunnelen Vågan 8500 12
Raftsundbrua Hadsel 1440 26
Austre Kanstad Lødingen 2200 20
Tjeldsundbrua Harstad 4929 17
Bogen Evenes 2750 12
Bjerkvik (øst) Narvik 3554 24 Felles med E6
Bjørnfjell Narvik 1150 22

Kommuner og knutepunkter rediger

 
 
Reine fra Reinebringen i 2003

  Nordland fylke rediger

 

Moskenes

Moskenesveien

 •  
Kv Å-veien fra Å-gården til Feskarbrygga (0,5 km)
Sørvågen
 •  
Tind
 •  
Kv Storhaugen til Storhaugen (0,2 km)
 •  
Sti fra Storhaugen til Munkebu (4,9 km)
 •  
Kv Besselvågveien til Besselvågen (0,9 km) → Glåpen fyr
 •  
Arm til Moskenes (0,5 km)
Birger Eriksens vei
 •  
    ferge fra Moskenes til Bodø, Værøy og Røst (Se fergeruter)
Reine
 •  
Kv Reineveien til Reine (1,0 km)
 •  
Kv Kirkeveien 
 •  
  Hurtigbåt via Rostad mot Kjerkfjorden og Vindstad
 •     Utsiktspunkt Reinehalsen
 •   Olenilsøy bru (Sakrisøya–Olenilsøya, 20 m)
 •  
Olenilsøya–Toppøy bølgevarslingssignal
 •  
Hamnøy
 •  
Hamnøy bølgevarslingssignal
 •     Utsiktspunkt Akkarvikodden (gamle E10)

Flakstad

Flakstadveien

 •  
Fjøsdalen skredfaresignal
 •  
Mølnarodden
 •  
Fv7710 Andhopsveien fra Kåkern til Andhopen (1,4 km)
 •  
Fv7598 Sundveien fra Kåkern til Sund i Lofoten (2,9 km)
 •  
Fv7708 Strandveien fra Finnbyen til Krystad (9,0 km)
 •  
Fv7592 Skjelfjordveien fra Spengervatnet til Ytre Skjelfjord (4,0 km)
  
 •   Tunnel gjennom fjellet (1800 m) og en del utbedringer planlegges på E10 på Flakstadøya og lidt på Moskenesøya, oppstart 2026[9]
 •  
Ramberg
 •   Strandsti Rambergstranda
 •   Brunstranda
 •  
Kv Kjerkveien til   Flakstad kirke
 •  
Fv7596 Nusfjordveien fra Båtnesoddan til Nusfjord (6,2 km)
 •  
Fv7600 Viktenveien fra Vareid til Vikten (4,2 km)
 •  
Fv7594 Myrlandsveien fra Napp til Myrland (5,5 km

Vestvågøy

Flesveien

 •   Skreda rasteplass
 •  
Fv7714 Offersøyveien fra Offersøya mot Høybakkmoa (6,3 km)
Fv7606 Offersøyveien mot sør (0,6 km)
 •   Offerøyspollen bru (Offersøystraumen, 92 m)
 •  
  Storeidvatnet fugletittetårn
 •  
Fv7618 Haugsmyra fra Storeid mot 818 Gravdal (7,8 km)
 •  
818 Buksnesveien fra Storeid mot Ballstad (E10 svinger i krysset)'

Buksnesveien

Leknes
 •  
Kv Sjøveien fra Storvollen til Storgata (350 m)
Kv Sjøveien til Leknessjøen (0,9 km)

Storvollveien

 •  
Kv Idrettsgata til Leknes sentrum (300 m)
815 Idrettsgata mot Smorten ved Sundklakkstraumen bru (38,1 km)
 •  
Kv Storgata til Dønnvoll

Leknesveien

 •  
Fv7616 Lufthavnveien til   Leknes lufthavn (0,5 km)
 •  
Fv7606 Leiteveien fra Høybakkmoa mot Offersøya
 •  
Kv Leknesveien mot Opdøl Montessoriskole
 •  
Fv7718 Rise fra Rise sør til Rise nord (2,7 km)

Vikingveien

 •  
Fv7718 Rise fra Rise nord 
 •  
Fv7720 Steinfjordveien fra Liland til Unstad (8,8 km)
 •  
Fv7608 Pollveien fra Borg til Straumgård (8,9 km)
 •  
Bøstad skole
 •  
Kv Prestegrdsveien fra   Lofotr Vikingmuseum til   Borge kirke (1,1 km)
 •  
Fv7724 Hovdveien fra Bøstad mot Eggum (9,8 km)
 •   Skjelstrøm bru (Skjellstraumen, 18,5 m)
 •  
Fv7726 Borgvågveien fra Straumgård til Borgvåg (4,4 km)

Torvdalsveien

 •  
Fv7608 Pollveien fra Straumgård til Borg
 •     Utsiktspunkt Torvdalshalsen
 •  
Fv7728 Haverringen fra Vonheim til Steira (17,7 km)

Knutstadveien

 •   Knutstad bru (Skjela, 20,1 m)
 •  
Fv7728 Haverringen fra Steira til Vonheim

Grundstadveien

 •   Limstrandstraumen bru (Straumen, 23 m)
 •  
  Gårdsvatnet fugletittetårn
 •  
815 Valbergsveien fra Smorten mot Leknes

Vågan

Harald Dreyers vei

 •  
Fv7624 Statsveien fra Sundklakk mot Rødlia (15,6 km)
 •  
Fv7624 Barstrandveien fra Rødlia mot Sundklakk

Kleppstadveien

 •   Kleppstad rasteplass
 •  
Fv7628 Brennaveien fra Kleppstad til Brenna (11,4 km)

Lyngværveien

  
 •   Tunnel under Lyngværfjellet (2 km) og en del andre nye veier på E10 i Lofoten planlegges[9]
 •  
Pv Valhallveien til Lyngværet (0,4 km)
 •  
816 Henningsværveien fra Rørvika til Henningsvær

Våganveien

 •  
Kv Ørsnesveien fra Sløyfa til Ørsnes (2,3 km)
Kabelvåg
 •  
Kv Korsveien (90 m)
 •  
Kv Storvåganveien til Storvågan (0,9 km)
 •  
Lofotakvariet

Svolværveien

 
Svolvær i 2005
Svolvær
 •  
81 Svolværveien mot   Svolvær–Skrova–SkutvikSkrova (30 min) og Skutvik (2 t, kun sommerrute)
 •  
Kv Svolværveien fra Svolvær mot sentrum
Kv Lofotgata mot Storholmen
((E10 svinger i krysset))
 •  
Kv Avisgata mot   Lofoten Krigsminnemuseum og Lofoten kulturhus
 •  
Kv Storgata mot   Svolvær kirke
 •  
Svolvær rutebåtkai
 •  
  Hurtigruten via 817 Stamsund mot Bodø
  Hurtigruten via Fv7634 Stokmarknes mot Tromsø, biler kan tas med.
 •  
Torget
 •  
  Hurtigbåt via Skrova og 81 Skutvik i Hamarøy mot Bodø, bare passasjerer

Austnesfjordveien

 •  
Fv7622 Flyplassveien til   Svolvær lufthavn, Helle (0,4 km)
 •   Vaterfjord
 •     Austnesfjorden utsiktspunkt
 •  
Kv Sildpollneset mot   Sildpollnes kirke
 •  
Fv7638 Midnattsolveien fra Jordneset mot 82 Fiskebøl (46,9 km)

Vestpollveien

 •  
Laupstad

Laupstadveien

Hadsel

Higravfjordveien

 •  
Higrav
 •   Hattneset
 •  
82 Pollveien fra Årnøysundet mot   Fiskebøl  i SortlandAndøy
Strekningen Fiskebøl-Gullesfjordbotn, se også Lofast
 •   Årnøysundet bru (Årnøysundet, 40 m)

Uten navn

 •  
Kv Holdøyveien til Holdøya (1,4 km)

Finnskarveien

 •   Fjordelv bru (Fjordelva, 27 m)
 
Raftsundbrua sett fra sør
 •  
Kv Myrlandsveien til Myrland
 •  
Fv7644 Hanøyveien fra Åsvatnet til   Fv7640 Hanøyvågen (1,1 km)

Fløvassveien

 •  
Fv7630 Raftsundveien fra Trivatnet til Holand i Vågan (29,6 km)
 •   Storåbrua (Storå, 31 m)
 •   Dalelva bru (Dalelva, 26 m)
 •   Svartskardelva bru (Svartskardelva, 30 m)
 •   Klubban
 •   Ytre Kvantoelv bru (Kvantoelva, 53 m)
 •   Ingelsfjordbotn

Lødingen

Lofotveien

 •   Husjordøya
 •   Brynjulfslåtten bru (Brynnelslåttelva, 21 m)

  Troms fylke rediger

Kvæfjord

Uten navn

 •   Sørdalen bru III (Lakselva, 30 m)
 •   Sørdalen bru II (Lakselva, 37 m)
 •   Sørdalen bru I (Lakselva, 33 m)
 •  
  Våtvollveien fra Gullesfjordbotn mot 82 Sortland, felles trasé til Kåringen.
Fv7782 Gullholmveien til Gullholm (9,9 km)
  

  Nordland fylke rediger

Lødingen

Kanstadvegen

 •   Austerdalen
 •   Heggdalselv bru (Botnelva, 33 m)
 •  
Kanstadbotn
 •   Kobbneset
  
 
Motiv fra Tjeldsundet sett fra Kåringen. Kjærstad på Tjeldøya i bakgrunnen
 •  
837 Vestbygdvegen fra Austre Kanstad 

Kåringsvegen

 •   Fjellsendvatnet
 •  
  Strandtindvegen fra Kåringen mot   Lødingen–Bognes  i Tysfjord (E10 svinger i krysset)

Strandtindvegen

 •   Storvollen
 •   Oterberget

  Troms fylke rediger

Tjeldsund

Kong Olavs vei

 •   Dalelv bru (Dalelva, 20 m)
 •  
Fiskefjorden
  
 •  
Kongsvik
  
  
 
Tjeldsund bru.

Harstad

Tjeldsundveien

  
 •   Gausvik bru (Storelva, 20 m)
 •  
Sv Storvassveien fra Gausvika til Storvatnet
 •   Fuglevika
  
 •  
  Uten navn fra Hamna til 850 Harstad

Tjeldsund

Uten navn

 •  
825 Kvitnes fra Steinsland til   i Gratangen
 •  
832 Skånlandsveien fra Djuphamn via Evenskjer til Fv8240 Løsletta (5,9 km)
 •   Djuphamn–Nautå (14 km)
 •  
Fv8240 Uten navn fra Elverhøy mot Nordås, og mot Karneset ved Ramsund
Fv7556 Uten navn mot Evenesmark i Evenes (16,1 km)
 •   Kvitberget
 •  
Fv8240 Breistrandveien fra Nordås mot Elverhøy, og mot Ramsund
  
 • Påkoplingspunkt for planlagt krysning av Tjeldsundet med   mellom Fjelldal og Hårvika.[11]

  Nordland fylke rediger

Evenes

Harstadveien

 •   Nautå
 •  
Arm Flyplassveien fra Nautå til   Harstad/Narvik lufthavn (0,4 km)
 •   Svanevatnet
 •  
Fv7554 Evenesveien fra Nautå til Fv7552 Evenes (3,8 km)
 •  
Fv7556 Kvitforsveien fra Daleng mot Elvemo i Tjeldsund
 •  
Fv7558 Markeveien fra Osvatnet til Fv7552 Stordal (2,4 km)
 •  
Fv7552 Leirosveien fra Dragvika til Skar (19,7 km)
    (≈2 km) Dragvik-Bogen planlegges
Bogen

Strandveien
Narvikveien

 •  
Kv Bergvikveien til Lenvikhammaren
 •  
Kv Bergvikveien fra Lenvikhammaren 
 •   Kleiva
 •   Ragnhildsteinen
  
 • Østre endepunkt for vegprosjektet «Hålogalandsvegen»[11]
 •   Snubba–Herjangen (14 km)
  •  
  Fv8290 Grovfjordveien fra Snubba mot 825 Grov i Tjeldsund

  Narvik

  Uten navn

  •   Storelva bru (Storelva, 55 m)
   
  Krysset i Bjerkvik
  •   Bakkejord
  •   Herjangselva
  •  
  Fv7580 Herjangen fra Herjangshøgda til Herjangen (3,4 km)

  Trollvikveien

  Bjerkvik
  •  
    Nordmoveien fra Bjerkvik mot   Nordkjosbotn i Balsfjord, felles trasé til Stormyra

  Medbyveien

  •  
  Kv Rapet mot   Bjerkvik kirke
  •   Elvegårdselv bru (Elvegårdselva, 21 m)
    

  Einvik E-6
  Gjeisvik E-6
  Bjørkodden E-6

  •   1909-svingen

  Seines Nord E-6

  •  
    Uten navn fra Stormyra mot   Skarberget i Tysfjord  i Fauske

  Leirvik

  •  
  Fv7578 Øyjordveien fra Leirvik til Øyjord kai (2,4 km)

  Nygård

  •  
    arm Fv7575 Nygård fra Trældal mot   Orneset (E10 svinger i krysset)

  Uten navn

  •   Kvitflågan
  •   Elvesletten

  Lille Trollvatnet

  •  
    Trollvatnet bom for fjellovergang

  Stormoen

  •   Sætervatnet

  Sirkelvatnet

  •   Jernvatnet

  Skitdalshøgda

  •  
  Privat vei til Nygårdsfjellet vindpark

  Øvre Jernvatnet

  •   Holmvassbru

  Skogvassdalen

  •   Skogvassdalen

  Geitvassdraget
  Nordstrømvatnet
  Pettersenvatnet

  •  
  Pv Oladalen til Solheimsbrakka (0,2 km)
  •  
  Pv Bjørnfjellplatået fra   Bjørnfjell stasjon til Bjørnfjell (2,2 km)
  •  
    Bjørnfjell stasjon

  Bjørnfjellplatået
  Riksgrensen

  •   Kongeplassen
  •   Riksgrensen bom for fjellovergang
  •  
    Riksgrensen, Bjørnfjell
  •  
        (Sverige) mot       Svappavaara
  •   Tollstasjon kun på svensk side

  Se også rediger

  Referanser rediger

  1. ^ Iht. Visveg Arkivert 16. februar 2020 hos Wayback Machine.
  2. ^ Lofotposten: Åpnet Lofotens turistvei (6. september 2007)
  3. ^ Info fra Statens vegvesen
  4. ^ «Nasjonale turistveger- Lofoten». Vegvesenet. Besøkt 3. februar 2015. 
  5. ^ «Grunnfør». Vegvesenet. 2004. Besøkt 17. desember 2011. [død lenke]
  6. ^ Eriksen, Inghild (3. april 2020). «Rekordmange stengte veger i Nord-Norge i vinter». NRK. Besøkt 3. april 2020. «E10 Bjørnfjell fra Narvik over grensa til Sverige har vært stengt 59 ganger hittil i vinter, som er det samme som hele vintersesongen 2016/2017. Gjennomsnittet her er 37 stengninger.» 
  7. ^ https://vegkart.atlas.vegvesen.no/ vegkart (søk på Trafikkmengde)
  8. ^ Lofot-Tidende: Tunnelen er åpnet! (14. mars 2008)
  9. ^ a b E10 Fiskebøl–Å (KVU)
  10. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
  11. ^ a b c d e f g h i E10/rv. 85/rv 83 Hålogalandsvegen
  12. ^ Landet gigantprosjektet i nord
  13. ^ E6/E10 Bjerkvik-Stormyra

  Eksterne lenker rediger