Gullesfjordbotn

bosetning i Kvæfjord kommune

Gullesfjordbotn (nordsamisk: Skájeaggi) er en grend innerst i Gullesfjorden i Kvæfjord kommune. Det er også betegnelsen på fjordbotnen i Gullesfjorden.

Stedet ble et trafikknutepunkt fra 1. desember 2007, da Lofast åpnet. I Gullesfjordbotn ligger rundkjøringa som binder europavei 10 fra Lødingen mot Lofoten sammen med riksvei 85 fra Lødingen mot Vesterålen. Fylkesvei 103 går fra rundkjøringa og langs østsida av fjorden, til Gullholm.

Naturvern rediger

En del av området er vernet som Gullesfjordbotn naturreservat, på grunn av at det er et av de best utviklede strandengkompleksene i Sør-Troms, og for å verne stedets fugleliv. Verneområdet har et areal på ca. 315 dekar, hvorav ca. 135 dekar er landareal og ca. 180 dekar er ferskvann/sjøareal. Verneforskriften ble vedtatt i 1995.

Eksterne lenker rediger