Europavei 18 (Oslo)

E18 Lysakerelva - Mastemyr

Europavei 18 i Oslo er et delstykke av europavei 18, som ligger mellom to delstrekninger av E18 i Viken.

Europavei 18 (Oslo)
Stamvei E18.svg
Strekning
LysakerelvaMastemyr, Oslo
Data
Lengde17 km
- motorvei0 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Riksvei 162.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner2

Den 3 km lange strekningen Fiskevollen–Mastemyr var en tid klassifisert som motorvei. Den ble bygd på 1970-tallet med det ene nordgående kjørefeltet som kollektivfelt. Denne veien tilfredsstiller dermed ikke lenger dagens motorvei-krav, slik at motorveiskiltene har blitt fjernet.

Kommuner og knutepunkterRediger

Fortsetter som Europavei 18 (Viken) (vest)

  Oslo Rediger

 
E 18 langs Frognerstranda
Oslo (Ullern)

Drammensveien

10 Lilleakerveien
kun avrampe fra øst
 •  
Kv Lilleakerveien mot   Lilleaker
9 Vækerøkrysset
 •  
160 Vækerøveien mot   Skui i Bærum
 Vækerø, bare i vestlig retning
 •  
Kv Vennersborgveien til Bestumveien
 •  Maritim bomstasjon takst 22-26,- / 49-88,- (rushtid 28-31,- / 66-104,-) (hovedtrasé og rampe mot Frognerstranda)
8 Sjølyst
Kv Drammensveien fra Skøyen 
  Drammensveien mot Minneparken i Lodalen
Kv Karenslyst allé til Frognerkilen

Sjølystveien

Oslo (Skøyen/Bygdøy)
7 Frognerkilen
Kv Karenslyst allé til Skøyen
Kv Bygdøy allé til     Nationaltheatret
Kv Dronning Blancas vei til Bygdøy

Frognerstranda

Oslo (Filipstad)
6 Hjortnes
Kv Filipstadveien til Hjortneskaia →   Kiel
5 Filipstad
bare avrampe fra vest / pårampe mot vest
Kv Parkveien mot Cort Adelers gate
    Munkedamsveien mot     Sørenga
  Motortrafikkvei gjennom Operatunnelen
 
Gamle E 18 Bispegata i Bjørvika.
5 Vestbanekrysset
kun avrampe fra øst / pårampe mot øst
 •  
  arm (⇓610 m, ⇑574 m)
Oslo (Sentrum)

Dronning Mauds gate
Haakon VIIs gate

    Munkedamsveien til Filipstad
    Munkedamsveien mot Sørenga
4 Festningskaia
 •  
  Avrampe fra vest (252 m)
Oslo (Sentrum/Loenga)

Myntgata

 •  
Arm til Vippetangen
Langkaia
fra   Frederikshavn/København
  Pårampe mot øst (59 m)

Akershusstranda

 •  
Vippetangen, til   Frederikshavn/København

Langkaia

Arm til/fra tunnelløp mot vest
Rådhusgata
  Avrampe fra øst/pårampe mot vest (⇓109 m, ⇑121 m)

Dronning Eufemias gate

    Nylandsveien fra Bjørvika mot Filipstad
    Østre tangent fra Gamlebyen mot Filipstad
Kv Bispegata til   Minneparken
    Mosseveien mot Sørenga
3 Sørenga
kun avrampe mot øst / pårampe fra øst
 •  
  Ekebergtunnelen mot hovedtraséen ved Ulven og ved Ryen
2 Grønlikaia
kun avrampe fra vest / pårampe mot vest
 •  
  arm Grønlikaia (⇓201 m, ⇑260 m)
  Mosseveien
Oslo (Bekkelaget)

Mosseveien

 Grønlia, bare pårampe mot sør / avrampe mot nord
    Kong Håkon 5.s gate (Oslo) mot Dronning Eufemias gate
Kv Mosseveien til Oslo gate
  Ekebergtunnelen mot Lodalen
Arm Uten navn til Nordre Kongshavnkai
Kv Karlsborgveien til Sjømannsskolen
 Bekkelaget, bare i nordlig retning
 •  
Kv Bekkelagsveien til Kongsveien
Kv Ormsundveien til Ormøya
 •  
Kv Vargveien til Ulvøya
Kv Furubråtveien til Solveien
 Herregårdskrysset
Kv Ljansbrukveien mot Fv126 Mastemyr kommunegrense
 •   Herregårdskrysset bru (over E18, 105 m)
Kv Herregårdsveien til Ljan
155 Ljabrudiagonalen mot   Klemetsrud
 •   Mastemyr bru (over dalsøkk, 106 m)

Fortsetter som Europavei 18 (Viken) (øst)

Se ogsåRediger

ReferanserRediger