Grønlia

bosetning i Oslo kommune

Grønlia er, som navnet sier, en li i den sydligste delen av bydel Gamle Oslo i Oslo. Det ligger mellom Sørenga i nord, Loenga (nordlig 1/3-del av området) og Ekebergskråningen (resterende), i øst, Kongshavn i sør og Oslofjorden (med delvis vika Lohavn) i vest.

Grønlia
Grønlikaia i Oslo 1969, med bebyggelsen i Grønlia i forgrunnen. Sørengkaia, Bjørvika og Vippetangen lenger bak.
LandNorges flagg Norge
Kart
Grønlia
59°53′56″N 10°45′22″Ø

Nedenfor selve Grønlia ligger havna med Grønlikaia. Dette området består i dag vesentlig av havneinstallasjoner og jernbanespor, men vil bli bygget ut bymessig med boliger og nye transportanlegg som del av Fjordbyen.

Historie rediger

Grønlia har en lang historie:

Som del av den nye Fjordbyen rediger

I august 2003 vedtok et enstemmig bystyre den overordnede reguleringsplanen for Bjørvika – Bispevika – Lohavn og utbyggingsavtalene. Denne delte planområdet i fire underområder, hvorav en del ble gjeldende for Lohavn, Sørengutstikkeren og Grønlia. Ifølge fjordbykontoret skal området bli «boligbydeler med variert boligsammensetning og med tilhørende offentlige og private servicetilbud. Området har gode solforhold og nær kontakt med vannet. ... På Grønlia er det foreslått bebyggelse både på land og i vannet. Den videre utviklingen av Grønlia må ses i sammenheng med vedtatt reguleringsplan for Oslos permanente havn Sydhavna av august 2009. Her er Grønlia et buffersoneområde for havnefunksjonene i Sydhavna.»[1]

Etter bystyrets vedtak om ny reguleringsplan for Sydhavna 26. august 2009, er områdene sør for Grønlia nå å betrakte som rene havneutviklingsområder. Grønlia blir dermed Fjordbyens endepunkt i sør og øst. Grønlia inngår i planene for Havnepromenaden, som ble vedtatt i 2008. Promenaden vil gå fra Frognerkilen i vest til Alnas utløp på Grønlia i øst.

Den tillatte kapasiteten for utbygging av Grønlikaia er 208 200 m² bruttoareal, fordelt over seks til tolv etasjer, og vil omfatte boliger, kontorer, kommersielle virksomheter og allmennyttige formål. Utbyggingen er planlagt ferdigstilt i 2025.[2]

Som trafikkpunkt rediger

Grønlia har en rundkjøring (åpnet i september 2010) som er svært sentral i av- og påkjøringen til tunnelsystemet for Bjørvikaområdet. Fra denne rundkjøringen er det på/av-kjøring til Bjørvikatunnelen samt den 490 meter lange Grønliatunnelen. Rundkjøringen gir Kongshavnveien, Kongsveien, Mosseveien og Sørenga bro kontakt med Bjørvikatunnelen.

Referanser rediger

  1. ^ Fjordbyen Oslo kommune – Bjørvika: delområder med ulik bruk (09.12.2009)
  2. ^ Hav Eiendom – Bjørvikas største utviklingspotensial (23.11.2017)

Eksterne lenker rediger